Ромска професионална мрежа

Ромската професионална мрежа е общност, където професионалистите се подкрепят взаимно, насърчават талантите си, обменят идеи и развиват партньорство с представители на местния бизнес.

Чрез редовни срещи и събития, мрежата свързва млади професионалисти и студенти с реални  бизнес представители, с цел засилване на трудовия пазар и подпомагане на участниците в постигане на техните кариерни цели. Мрежата също така предоставя платформа за диалог и адресиране на жизнено важни проблеми за приобщаването на ромската общност в съвременния трудов пазар.

Office 1 Superstore, AVON, TNT, PandaCooperation и IBM са част от фирмите, взели участие в срещи, организирани от Ромската проефесионала мрежа.

Можете да видите групата на Ромската професионална мрежа във Фейсбук тук.

Задачи

Исторически погледнато, досега не са съществували подобни мрежи за професионално подпомагане на ромите в България. Липсата на професионален "бранд" и видимост на ромите в частния сектор се оказва пречка за  навлизането на висшистите от ромски произход в частния сектор .  Досега ромите не са разполагали с достатъчно ролеви модели от професионално реализирани в сферата на бизнеса, професионалисти.  Болшинството от завършилите висше образование отказват открито да признаят етническия си произход, поради страх от евентуални негативни последствия за тяхното кариерно развитие като резултат от дискриминационни практики.  Поради този факт ромската общност е загубила мнозинството от своите модели за подръжание.  В резултат на всичко споменато дотук, е неизбежен моментът, в който подобна тенденция е не само  неблагоприятна за ромите, но дори оказва допълнителна вреда като засилва общоприетите еталони и стереотипи: всички роми са мързеливи, необразовани и антисоциални.

Решения

Ромската професионална мрежа цели да изгради мост между ромските професионалисти и бизнеса в България подпомагайки тяхното развитие. Нашите дейности целят  подкрепа на лицата, желаещи да изградят кариера в желания от тях сектор. Мрежата насърчава чрез създаване на партньорства и предоставяне на възможности за работа талантливите и образованите млади професионалисти да останат в страната. Чрез изграждане на менторско ядро от професионално реализирани роми ще се създадат ролеви  модели за подражание и подкрепа за бъдещите поколения, които желаят да  се реализират.

Мисия

Подкрепа на всички представители на ромската общност в техните професионални начинания чрез предоставяне на възможност за развитие чрез Интернет комуникация, лице в лице и преки медиаторски срещи с бизнеса.

Визия

Изявените професионалисти от ромски произход ще служат за бъдещи модели за подражание заемайки техните лидерски позиции в българското общество.

Donate

Блогът на нашата общност

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Абонирайте се за наша информация

Подкрепа младежта Arete днес.

Следвайте нас: