Национални лагери за момичета от ромски произход

  ЛИДЕРИ     Вдъхновени     МОДЕЛИ      

             Умни      РЕШИТЕЛНИ  

Ментори    ОТСТОЯВАЩИ     Успешни

         УВЕРЕНИ       Уникални

Младежка фондация „Арете“ изгражда устойчива ромска общност, където образованието е приоритет за младите ромски жени.

„Жените и момичетата са особено уязвими към дискриминация, социално изключване, насилие и бедност. Това важи в особена степен за жените и момичета от ромската общност, които продължават да срещат негативни нагласи и дискриминация в региона“, CARE International.

Нашата цел е да подготвим младите жени за периода след завършване на гимназия. Давайки им възможността да се срещнат с позитивни модели за подражание, включвайки ги в мотивиращи работилници и запознавайки ги с връстници, които споделят техните виждания, момичетата откриват много нови възможности пред тях.

Какво правим:
• Създаваме мотивирани, граждански ангажирани, позитивни модели за подражание.
• Развиваме комуникационни и лидерски умения
• Увеличаваме процента на ромски жени, които завършват висше образование
• Укрепваме включването на ромски жени на пазара на труда

Чрез изпълнението на втория Лагер за ромски момичета МФ „Арете“ създава общност от отдадени посланици на модерната ромска жена. Ние поканихме влиятелни коучове и експерти в страната, за да се срещнат с тях. По време на лагера 25-те девойки бяха обучени в лидерски и комуникационни умения. Научиха практични методи за поставяне на цели и вземане на решения. Момичетата натрупаха нужните инструменти, за да се борят със случай на дискриминация.

Идея в действие

Младежка фондация "Арете" е създадена през 2005 година, за да подкрепя развитието на лидери сред групите в неравностойно положение в България и на Балканите. Членовете на фондацията участват в проектирането и изпълнението на младежките лагери за развитие на лидерските умения „Заедно напред“ от лятото на 2000 година. Лагерите стартират като начин мотивирани младежи-роми от България да придобият лидерски умения и самочувствие, както и да открият начини за противодействие на дискриминацията, с която голяма част от тях се сблъсква в своето ежедневие. Целта на лагерите да подпомогнат, мотивират и  информират за различни възможности участниците в тях, а също така да бъдат насърчени да завършат висше образование и да предприемат активни роли в общностите, от които произхождат, така че да доведат до положителна промяна за всички. Целите на лагера са актуални и днес.

Младежка фондация „Арете“ винаги е подкрепяла момичета от ромски произход и за трети път ще осъществи Национален младежки лагер за момичета от ромски произход и имаме нужда от Вашата подкрепа! Вярваме, че младежките лагери са от съществено значение за изграждане на социални контакти, ще доведат до насърчаване и подкрепа на по-добро образование и ще доведат до професионална реализация.

Моля, прочетете повече ТУК за лагерите до момента.

Целите

Целите, които Националният лагер за момичета от ромски произход си поставя, са:
• Подобряване на капацитета и овластяване на 25 млади жени от цяла България чрез насърчаване на равенството и равното участие в ромските общности и организации;
• Даване на възможност на младите момичета да станат активни, съвестни и ангажирани граждани чрез опознаващи дейности, идентифициране на лидерските умения, както и укрепване на връзките между общностите, българските и ромските лидери;
• Създаване на устойчива мрежа от млади жени лидери, за да се подкрепи по-активното участие в училище и засилено желание да се "върне" към общността;
• Чрез обучение младите момичета от ромски произход да осъзнаят по-добре своята роля в обществото и да се справят ефективно с предизвикателствата, пред които са изправени поотделно и като общност, за да помагат за насърчаване на мотивацията и личностно развитие;
• Увеличаване на самочувствието и повишаване на информираността.

Вашата подкрепа е инвестиция за бъдещето!

За успешното изпълнение на третия Национален младежки лагер за момичета от ромски произход, ние ще се нуждаем от общо $ 4,000

Младежка фондация „Арете“ е неправителствена организация, която спазва принципите на прозрачност и отчетност.  За Вашето дарение ще бъде издаден сертификат за дарение. Това дарение Ви дава право на данъчно облекчение.

Можете да направите дарение с банков превод в ЛЕВА на:
Младежка фондация „Арете“
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG19FINV91501215208315
BIC: FINVBGSF

Заедно правим промяната! За въпори или коментари, моля да се свържете с нас на адрес: info@areteyouth.org

Благодарим Ви за щедростта и подкрепата.

Donate

Блогът на нашата общност

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Абонирайте се за наша информация

Подкрепа младежта Arete днес.

Следвайте нас: