Oбразователен и информационен център

Младежка фондация "Арете" е водещ Интернет източник на информация за млади представители на ромската общност, които са заинтересовани да получат висше образование.

С помощта на нашата мрежа от партньори, онлайн блог и множество социални срещи и събития, Арете ще създаде връзки с университети в България, Европа и Америка за предоставяне на възможности за талантливи и амбициозни млади студенти от ромски произход.

Работа с университети

Екипът на Младежка фондация "Арете" развива  взаимоотношения с университети от цял свят, които се интересуват от обещаващи млади студенти, които могат да допринесат за разнообразието в студентските среди. Целта на екипа е да  създаде нови възможности за подкрепа, чрез финансиране на стипедии, както и да запознае представителите на различните колежи и университети с ромите.

Университети в България:

Благоевград
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Американски университет в България

Бургас
Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Бургаски свободен университет

Варна

Икономически университет   
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
Технически университет
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Велико Търново
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Национален военен университет "Васил Левски"

Гарбово
Технически университет

Плевен
Медицински университет

Пловдив
Пловдивски университет "Паисий Хиландарски"
Аграрен университет
Медицински университет
Технически университет - София, Филиал Пловдив
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

Русе
Русенски университет "Ангел Кънчев"

Свищов
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов"

София
Университет по библиотекознание и информационни технологии
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Технически университет - София
Университет за национално и световно стопанство
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Нов български университет
Лесотехнически университет
Медицински университет
Академия на Министерството на вътрешните работи
Висше строително училище "Любен Каравелов"
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
Химикотехнологичен и металургичен университет
Национална спортна академия "Васил Левски"
Национална художествена академия
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

Стара Загора
Тракийски университет

Шумен
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Информационен Център

Чрез уникалната мрежа на Арете от ромски ученици, обучаващи се в гимназиален етап и амбициозни студенти, ние сме в позиция да  повишаваме осведомеността сред тези, които се стремят да получат  висше образование. Ние ще разпространяваме информация чрез нашия блог и чрез нашите онлайн мрежи.

Услуги подкрепящи образованието

Всички членовете на нашия екип са с висше образование и притежават магистърска или докторска степен. Ние сме изминали пътя от предизвикателството да те приемат за студент в университета или колежа до успех във взискателна академична среда. Нашата работа  включва предоставяне на услуги и консултиране на кандидат - студенти и студенти, които се борят да продължат своето образование.

Donate

Блогът на нашата общност

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Абонирайте се за наша информация

Подкрепа младежта Arete днес.

Следвайте нас: