Програми – Общ преглед

Младежка фондация "Арете" е създадена през 2005 година, за да подкрепя развитието на лидери сред групите в неравностойно положение в България и на Балканите. Членовете на фондацията участват в проектирането и изпълнението на младежките лагери за развитие на лидерските умения „Заедно напред“ от лятото на 2000 година.

Лагерите „Заедно напред“ стартират като начин мотивирани младежи-роми от България да придобият лидерски умения и самочувствие, както и да открият начини за противодействие на дискриминацията, с която голяма част от тях се сблъсква в своето ежедневие. Целта на лагерите да подпомогнат, мотивират и  информират за различни възможности участниците в тях, а също така да бъдат насърчени да завършат висше образование и да предприемат активни роли в общностите, от които произхождат, така че да доведат до положителна промяна за всички. Целите на лагера са актуални и днес.

От създаването на лагерите „Заедно напред“ и последвалото участие на Младежка фондация Арете в тях през 2005 година, над 280 ромски ученици от средните училища са взели участие в тях. Мнозина от тези младежи днес са действителни лидери, продължили са своето образование в университет и са станали по-активни членове на обществото.  Нещо повече – дългосрочните взаимоотношения, които е изградила Младежка фондация Арете позволяват на организацията уникалната възможност да предостави допълнителни средства и  инструменти за подкрепа на младежите в тяхното образователно и професионално развитие. Ако ние  подпомогнем младежите в тяхното следване, оправдаем тяхното доверие и ги овластим, те ще придобият лидерски позиции във всички сектори на обществото в България.

От 2011г. до 2013г. с щедрото съдействие на Фондация "Америка за България" и от 2013г. до 2015г. с щедрото съдействие на Фондация "Тръст за социална алтернатива" , Младежка фондация "Арете" разширява лагерите, за да бъдат осигурени повече възможности на младежите да участват и бъдат активни. Към организацията е създаден и  образователен център, който партнира с множество  други организации и образователни институции. Образователният център е насочен към предоставяне на информация на младежите за  различни стипендии, образователни грантове и възможности, както и към висши учебния заведения, които желаят да се превърнат в мултикултурни академични общности. Също вече е създадена и развита Ромска професионална мрежа, подобно на професионалните мрежи на различни малцинства в САЩ.

Блогът на нашата общност

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Абонирайте се за наша информация

Подкрепа младежта Arete днес.

Следвайте нас: