Информационна кампания „Накъде след училище 2017“

Arete Youth

Между 19 април и 16 май в шест града от страната се проведе информационна кампания „Накъде след училище 2017“, организирана по програма  „Образователен и информационен център" на МФ „Арете“. В срещите, проведени в Сливен, Стара Загора, Кюстендил, Хасково, Бяла Слатина и Вършец взеха участие 141 ученици в  гимназиален етап на обучение.

По време на кампанията учениците се запознаха с възможностите за продължаване на образованието си . Те получиха информация за университетите и колежите в страната и за възможните академични направления, към които да се насочат. Програмният ръководител на „Образователен и информационен център“ – Снежина Славева даде насоки на участниците как да открият необходимата им подробна информация за спецалностите, които предлагат висшите учебни заведения, да се запознаят с програмите, целите и изучаваните предмети, за да имат възможност да направят най-добрия информиран избор на висше учебно заведение и най-подходящата и перспективна за тях специалност. Проведена бе и дискусия за най-търсените професии през последните три години, за очакванията за бъдещите най-предпочитани специалисти в следващите пет години от работодателите в България, както за глобалните перспективи на пазара на труда и професиите на бъдещето. Учениците в предпоследна и последна година от обучението си получиха детайлни разяснения за сроковете, процедурите и необходимите документи за кандидат-студентската кампания. Запознаха се с принципите на балообразуването и подреждането на желаните специалности във формуляра за кандидатстване.

Програмният ръководител Снежина Славева запозна учениците и бъдещи студенти с  възможностите, които се откриват пред тях с влизане в университет – осигуровки, възможности за кандидатстване за стипендии, стажантски програми. Представени бяха възможностите за лична консултация в рамките на програмата, както и дейностите и програмите на фондацията, насочени към студентите – като програмата за Академичо менторство, която е основен механизъм за осигуряване подкрепа на младежите от университетски преподаватели в процеса на учене.

Семинарите се провеждат в рамките на  програма "Образователен и информационен център" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите" II,  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: