Motivation for education of young Roma

Arete Youth

Доброволческата група на Младежка фондация „Арете“ от гр. Враца планира и изпълни малък проект „Motivation for education of young Roma“ в полза на местната общност.

В екипа на проекта участваха: Красимир Славчев, Виолета Асенова и Красимир Крумов. Проектът беше насочен към ученици от ромски произход на възраст от 14 до 18 години. В него взеха участие общо 25 ученици от  СОУ „Иван Вазов“ гр. Вършец. Основната цел на проекта беше свързана с разрешаването на проблеми, които са свързани с ниската мотивация, ранните бракове и ниският достъп до информация сред ромските младежи.

На еднодневното събитие, което беше проведено на територията на СОУ „Иван Вазов“ гр. Вършец, участниците получиха допълнителна информация за образователните възможности, които предлага Младежка фондация „Арете“, както и начините за участие в различните програми на фондацията.

На малкия проект присъстваха и членове от педадогическия колектив на СОУ „Иван Вазов“ гр. Вършец, които оказаха огромна подкрепа на екипа от доброволци, който  работеше по проекта. На събитието присъстваше и целият екип на Младежка фондация „Арете“.

Проектът „Motivation for education of young Roma“  е една малка стъпка към успеха, която ще отвори нови хоризонти за развитие и усъвършенстване сред ромските младежи.

Малките проекти се осъществяват в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: