МЕНТОРСТВОТО - ПЪТЯТ КЪМ ПРОМЯНАТА

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ е горда със своите студенти и техните университетски преподаватели - академични ментори  от  СА „Д.А.Ценов“- гр.  Свищов, които са част от програма „Образователен и информационен център“.  На 23. 11. 2017 г. се състоя  среща на студенти и ментори, които бяха запознати със същността и отговорността на менторския процес. Всички имаха възможността да споделят опит и препоръки към дейността на програмата.

Екипът на Младежка фондация „Арете“  благодари на цялото ръководство на Стопанска Академия  „Д.А Ценов“ – гр. Свищов и най-вече на университетските преподаватели: проф. Марияна Божинова, доц. Светослав Илийчовски, доц. Теодора Филипова, д-р. Момчил Антов, ас. Жельо Желев ,  ас. Марияна Павлова, ас. Ралица Данчева и доц. Силвия Костова за ползотворната и ефективна среща.

Менторската програма е в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите",  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: