Обучение – „Soft Skills” – гр. Благоевград (06.03.2020 г.-07.03.2020 г.)

Arete Youth

На 06 март- 07 март, 2020г., Младежка фондация „Арете“ проведе второто по ред Soft skills обучение/обучение за меки умения,  по проект ACF/219 “Ромска професионална мрежа”, финансиран в рамките първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

На него отново участваха петнадесет студенти от различни специалности, обучаващи се в Югозападен университет „Неофит Рилски“- гр. Благоевград.

А вижте, какво ни сподели и Александра Георгиева, участник в обучението:

„ Казвам се Александра Георгиева и съм на 20 г., родом от гр. Разлог. В момента уча в ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, специалност – „Бизнес мениджмънт и предприемачество”. Винаги съм била отворена да бъда част от семинари, обучения и научни сесии, от които да си тръгвам изпълнена с енергия, самоувереност и нови знания. Обучението бе точно това, което исках и търсех.

Хората казват, че добрият лектор е този, който умее да предава знанията, уменията и опита си на своите ученици по един заинтригуващ и запомнящ се начин. Научих правилните методи и методики за подготовка преди явяване на интервю за работа, намиране на ефективни решения за възникнали проблеми, както и начините за целеполагане. Припомних и затвърдих знанията си относно формирането и съдържанието на “SWOT анализ”.

Новият формат на CV ме грабна най-много – никога преди това не се бях сещала да експериментирам с нови, разчупени и креативни формати на СV. Това, което бе най-полезно за мен е умението за представяне и говорене пред публика. Аз, както и останалите участници в обучението успяхме да „пречупим” притеснението, да приемем градивната критика и във всеки следващ път, в който се  изправяме пред публика да бъдем все по-добри.

Ще се радвам да бъда част от следващи  обучения, организирани както от Младежка фондация “Арете”, така и от други неправителствени организации или сдружения.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани (Active Citizens Fund) България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство2014-2021г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: