Конкурс за финансиране на малки проекти

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" - България О Б Я В Я В А конкурс за финансиране на малки проекти в полза за местната общност по програма „Заедно Напред“

Срок  за кандидатстване: 17 октомври 2014 г.

Кой може да кандидатства?

Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ 2014 и доброволци към младежката мрежа на фондация „Арете“.

Какво цели програмата „Заедно Напред“?

Младежка фондация „Арете“ организира конкурс по програма „Заедно Напред“ за набиране на предложения за малки проекти до 500лв. Основен приоритет на програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани. 

Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност,  и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.  

Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
- полза на местната общност;
- подкрепа на образованието на местната общност;
- насърчаване на младежката активност и доброволчество;
- мотивация на ромските младежи.

Как се кандидатства за конкурса за малки грантове?

Попълва се ФОРМУЛЯР за кандидатстване и се изпраща на е-mail: miglena@areteyouth.org

Ще бъдат избрани 3 проектни предложения. Проектите ще бъдат селектирани от комисия. Ще бъдат подкрепени  само проектни предложения, които ще се реализират от екипи, в които  са включени  участници от лагерите и настоящи доброволци на организацията. Одобрените проектни предложения ще получат финансова подкрепа и възможност за реализация по места със съдействието и помощта на екипа на организацията. Всички екипи, кандидатствали за конкурса за малки проекти, ще получат информация за резултатите най-късно до 23 октомври 2014 г. 

Одобрените проекти трябва да се реализират до края на декември 2014 г.

Конкурсът за малки проекти се организира в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите"  финансиран от Фондация„Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

За контакт и допълнителна информация:
Миглена Йорданова - Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21, e mail: miglena@areteyouth.org

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: