СТИПЕНДИИ ЗА РОМСКИ УЧЕНИЦИ В 12 КЛАС

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ обявява конкурс за  три стипендии, подпомагащи трима ученици от ромски произход, които през учебната 2019/2020 академична година ще завършат своето средно образование и имат за цел да кандидатстват във висше учебно заведение.

Стипендията е в размер на 500 лева и ще се преведе на два транша за първи и втори учебен срок по 250 лева.

Условия за кандидатстване:
- Да сте от ромски произход
- През учебната 2019/2020 година да сте дванадесети клас
- През изминалата учебна 2018/2019 година да сте с минимален успех  5.50
- Да представите есе на тема „Моето бъдеще е...“

Необходими документи за кандидатстване:

- Попълнен формуляр
- Мотивационно писмо
- Препоръка от преподавател
- Есе на тема „Моето  бъдеще е…“
- Копие от бележник със срочните и годишни оценки от единадесети клас
- Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни - декларация за лица под 18 години или декларация за лица над 18г.

Крайният срок за кандидатстване е 16.10.2019г. С условно одобрените кандидати ще бъде проведено интервю. Одобрените трима ученици за стипендия ще получат първия транш през месец ноември, а втория транш през месец февруари, след като изпратят копие от ученически бележник със срочните оценки от първия срок на 2019/2020 учебна година.

Изпращайте своите документи на имейл info@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София, 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 77, ет. 2 до Младежка Фондация „Арете“ - България.

Парите за стипендиите бяха събрани от благотворителния концерт на доброволците на Младежка фондация „Арете“, който се състоя на 8-ми април 2019 година. Целта на доброволците беше да съберат 1500 лв., с които да осигурят 3 стипендии за трима ромски ученици, които ще бъдат 12 клас през 2019/2020 учебна година. По време на концерта, младежите успяха да съберат сумата от 665 лв. от продажбата на билети. Към края на концерта, благодетел съобщи, че дарява остатъка до 1500 лв. С дарението на г-н Владислав Панев беше събрана крайната сума.

Доброволческата мрежа и проведеният благотворителен концерт на 8 април е в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: