Представяне на стипендиaнтска програма на Ромски образователен фонд

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ вярва, че пътят към промяната е образованието. Затова ежегодно популяризира възможността, която Ромски образователен фонд предоставя – стипендии предназначени за роми в бакалавърски, магистърски и докторски програми.

25 младежи – ученици в 12 клас и студенти имаха възможността да участват в обучение за подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии към Ромски образователен фонд. Обучението се проведе в София на 19 и 20 април. Участниците в обучението бяха от цялата страна –  Видин,  София,  Самоков,  Кюстендил,  Благоевград,  Пловдив,  Свиленград, Козлодуй, Трън,  Пирдоп,  Мизия,  Вълчедръм, село Търнак, село Расово, Диново.

Орлин Орлинов, координатор  на Ромски образователен фонд представи програмата като  подчерта: „Основната цел на стипендиантската програма е да допринесе за създаването на широк кръг от образовани роми с висше образование, уверени в себе си и горди със своята ромска идентичност, академично и социално ангажирани, притежаващи умения и компетенции, които ще им позволят да се превърнат в професионалисти в своята област, и в същото време да останат неразривно свързани с ромската общност като я подкрепят в по-нататъшното и включване в обществото като цяло.“  Орлин Орлинов обърна внимание на двете теми за есе, по които младежите трябва да разсъждават и да изложат своите виждания. Те са свързани с целта на стипендиантската програма и тази година са на темата „доброволчество“.

Координаторът на програмата, отбеляза, че стипендията не е социална, а е за академични успехи. Участниците в обучението имаха възможността да чуят от къде идват средствата и защо тази стипендия се нарича “Roma memorial university scholarship program”.  Екипът на Младежка фондация „Арете“  благодари на  Орлин Орлинов, който за поредна година представи детайлно стипендиантската програма. Обърна внимание на критериите за кандидатстване за стипендията, сроковете за изпращане на формуляра, етапите за кандидатстване, какви грешки се допускат, какви трудности срещат кандидатите с попълването на формуляра, какви са критериите за подбор на стипендианти и т.н.  Не пропусна да отговори на всичките въпроси и запитвания на участниците в обучението свързани с тяхното кандидатстване.

Екипът на фондацията се постара  участниците в обучението  да имат възможността да получат основни стъпки и насоки при изготвяне на мотивационно писмо и есе.

Как да кандидатствате за стипендия, вижте тук.

Обучението беше реализирано в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: