Доброволците от Разлог организираха Световно кафене

Arete Youth

Младежи от ромския квартал на град Разлог, с подкрепата на Младежка фондация „Арете“, създадоха доброволчески клуб през изминалия уикенд, организирайки световно кафене. Целта на събитието бе да се обсъди темата : „Какво е доброволчество и как да променим към по-добро общността, в която живеем.“

В първата част на събитието младежите дискутираха въпроси като: Какво прави доброволецът? Къде можем да бъдем доброволци? Какво можем да променим и как доброволчеството помага за изграждането на нас самите като личности?

Естествено продължение на събитието бе откриване на темата „Какви са проблемите на моята общност и как можем ние да помогнем за решаването им“.  Гимназистите наредиха като основни проблеми: липсата на добра инфраструктура – неасфалтирани улици, липса на канализация на някои от тях, лоша хигиена, но като най-значим проблем те изтъкнаха пропуските в образованието. Единодушни бяха в мнението, че образованието е ключът към решаване на проблемите. На въпроса как те биха могли да помогнат за решаването на по-горе посочените проблеми се родиха множество идеи.

Най - осъществима бе идеята да организират ежеседмична занималня за по-малките ученици от тях, които се обучават в началните училища от 1 до 4 клас. Желаещите доброволци са  15 гимназисти, повечето от които са с отличен успех. Със своите знания до тук те ще помагат на по-малките да наваксат пропуските. Всеки доброволец ще има по едно дете, с което да работи. Занималните ще стартират на 01 ноември (сряда) в 13:30 ч. в сградата на Българска Божия църква. Датата не е избрана случайно, тъй като този ден свързваме с народните будители и стремежа към образование и книжовност. През останалото време занималните ще се провеждат само през уикендите, когато децата почиват и имат много домашни за писане.

Световно кафене е един интересен метод за дискутиране на важни въпроси. В него барманите сервират на масата важни въпроси, вместо кафе. На това събитие имаше 4 маси, на всяка от които стоеше барман с въпрос. А младежите разделени на малки групи се редуваха на всяка от тях и изказваха мнение по въпроса.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: