Връстници помагат на връстници

Arete Youth

Ако искате да придобиете нови умения или сте готови да поведете някой към успех, станете част от инициативата „Връстници помагат на връстници“ на Младежка фондация „Арете“, програма „Заедно Напред“.

„Връстници помагат на връстници“ е инициатива за наставничество на ученици в гимназиална степен от студенти. Целта е да се повиши мотивацията и осведомеността на младежите в средното образование да продължат обучението си в университет. Подходът „връстници помагат на връстници“  е начин да осигурим достъп на гимназистите до ролеви модели – студентите, които да бъдат техни наставници чрез метода  научаване чрез преживяване. Личният контакт и обмяна на опит ще позволи и на двете групи младежи да придобият по-голяма увереност за личностно развитие, както и да предприемат активни роли в общностите си.

Защо да участвате в инициативата „Връстници помагат на връстници“?

Ако вие сте студент и желаете да се включите – вие ще бъдете наставник (ментор) на ученик. Менторът е човек, който помага, насочва, подкрепя, съветва някой друг. Той е позитивен и насърчаващ.  Ще можете да предаде своите опит и знания, които притежавате като помогнете на учениците да определят и постигнат техни цели свързани с тяхното академично и личностно развитие. Вие ще бъдете ролевите модели във Вашата общност и ще допринасяте за нейното развитие.

Ако вие сте ученик, който иска да продължи образованието си във ВУЗ,  или искате да научите нови и полезни за вас неща, да срещнете нови възможности и перспективи в живота си, Вие ще можете да се включите в програмата като наставляван (менториран). Участвайки в инициативата „Връстници помагат на връстници“, учениците ще имат възможността да получат информация за различни възможности за развитие и гражданско участие, съвети и насоки от човек, който е преминал през този процес и има знания, умения и опит. Ученикът ще споделя интереси, нужди и цели със своят ментор, който ще подпомага процеса на развитие на ученика.

За да кандидатствате, моля попълнете:

- ЗАЯВЛЕНИЕ
- ВЪПРОСНИК за студент 
- ВЪПРОСНИК за ученик

Крайният срок за изпращане на документите на адрес гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“  № 77,  ет. 2 или на електронна поща ivan@areteyouth.org е 07.01.2018г.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: