Европейската гаранция за младежта като възможност за развитие на младежи до 29 години в България

Arete Youth

През 2013 г. Европейският съюз въвежда Европейската гаранция за младежта (ЕГМ), с което цели да адресира проблема с младежката безработица в държавите от съюза. Програмата гарантира, че всички младежи до 25 години в съюза, които са извън работа или обучение, ще получат качествено предложение за работа, продължаващо обучение, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като станат безработни или напуснат системата на неформално образование.

Ако вие сте на възраст до 29 години и не работите, не учите или сте образовани, но не можете да си намерите работа, то Вие може да се включите в Европейската гаранция за младежта. С Вашето включване може да придобиете ценен опит, който в дългосрочен план би бил полезен за придобиването на професия.

Включването в ЕГМ е напълно безплатно и е достъпно за всеки младеж до 29 години в България, който не работи и не учи. За повече информация можете да посетите уебстраницата на Агенция по заетостта, посветена на ЕГМ , както и да се обърнете към Бюрото по труда по Ваша адресна регистрация. Някои от услугите, които Бюрото по труда може да предостави безплатно в рамките на ЕГМ включват:
- Информация и посредничество за работа на първичния пазар на труда;
- Професионално ориентиране;
- Мотивационно обучение;
- Стажуване и чиракуване;
- Насърчаване на териториална мобилност (предоставяне на средства при започване на работа в друго населено място);
- Насърчаване на започване на самостоятелен бизнес;
- Предоставяне на услуги от Мрежата на европейските служби за заетост (EURES), при интерес за работа извън България.

Според данни на Евростат от 2018 г., в България близо 19 % от младежите до 25 години са извън работа и обучение (средното ниво за Европейския съюз е 11 %). Инициатива, водена от Център за изследване на демокрацията, съвместно със Сдружение Свят без граници, сочи, че в България, младежите от ромски произход са една от групите, до които възможностите на ЕГМ не достигат адекватно поради липса на достатъчна информираност за програмата.

Comments

Архив

Търсене

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Блогът на нашата общност

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Абонирайте се за наша информация

Подкрепа младежта Arete днес.

Следвайте нас: