„Аз ще разчупя негативния медиен образ на ромите!“

Arete Youth

Микаела Асенова. 17-годишно момиче от квартала „Огоста“ на гр. Монтана. Участник в национални младежки лагери „Заедно напред“ през 2018 година. След лагерите се присъединява към доброволческата мрежа на „Арете“.

Микаела е 11ти клас в ПГСАГ "Проф.арх. Стефан Стефанов". През октомври на 2018г., тя участва в обучителен курс по уеб дизайн, организиран от фондация „СИМП“ по проект „Запознай се с уеб дизайна в Монтана“. Като резултат от този курс, Микаела разработва сайт под името „Приеми ме“. По време на курса за уеб дизайн, който е имал и състезателен характер, тя печели първо място с нейната идея. Микаела споделя, че за сайта много и е помогнал г-н Сибил Бойчев, IT специалист, който работи в регионалната библиотека. Освен техническа помощ, насоки и съвети, той е човекът, който информира Микаела за самия обучителен курс за уеб дизайн.

Името на сайта не е случайно. Микаела я вълнуват темите за ромите, езика на омразата, и особено темата за дискриминацията. Тя смята, че дискриминацията е причината много млади и образовани роми да са безработни. Пише така: „В моето ежедневие постоянно наблюдавам дискриминация към ромския етнос. В училище, често чувам ученици да се обиждат с думата "циганин", мръсен циганин и т.н. В други заведения, наблюдавам некоректно поведение спрямо роми. Деца в детските градини обиждат и пренебрегват ромски деца, понеже родителите вкъщи са говорили негативно за този етнос. От ранна детска възраст се изгражда негативно мнение за ромите. И това е така, защото родителя го допуска. Детето вече знае какъв е "циганинът", дори и да не го е виждал! То знае, че е тъмнокожо и мръсно. Децата се учат от родителите. Лоши деца няма, има лоши родители. И за мен, възпитанието в семейството е основно и се отнася  за всички сфери - както са ни учили в училище, че всичко идва от семейството, така е във всяка сфера. Поради тази причина и доста деца от ромски произход не искат да ходят на училище.“

Затова и създава този сайт – за да се бори с дискриминацията чрез споделени истории за успели ромски младежи, за добри ролеви модели в общността.

Друга тема за размисъл, която Микаела обхваща в своите писания е темата за медийния образ на ромите. Медиите създават негативен образ на ромския етнос, използват език на омразата и подбуждат към расизъм.  Тя пише: „Медиите също създават, така нареченото "Етническо напрежение". Те имат влияние през ефира на телевизията, която гледаме постоянно. И ни натрапват, както те ги наричат "ромски бисери". Има и могат да се представят деца и възрастни, които говорят добре и са грамотни, но кой ли ги търси? По-добре е да покажем в ефира поредния "циганин", да се посмеем и подиграваме, и отново да останем с лошо впечатление.“

Ученичката създава секция в сайта си, озаглавена „Различните“. Тя иска да представя различните успешни истории на нейни връстници. Мечтае да разчупи стереотипите за ромския етнос. Иска да пребори изградения с години медиен образ на ромите – „мръсни цигани, лишени от морални и културни ценности, които най-често не плащат месечните си задължения“. Смела, вдъхновена, тя завършва с думите: „Но аз ще разчупя този образ!“

Микаела ходи на уроци по рисуване и английски език. Обича и да спортува. Когато има възможност се развива чрез младежки обучения и семинари, но приоритет й е училището. Иска да усъвършенства говоренето на английски език и да рисува още по-добре. Оптимист е. Иска хората да бъдат добри и да имат любов по между си. Това е историята на момичето от квартал „Огоста“. Тя не е изключение. И да, само на 17 е!

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: