МЕНТОРСТВО- ПРИЯТЕЛСТВО

Arete Youth

Винаги съм вярвала, че образованието може да преобрази живота на всеки човек. Знанията са силата, която може да превърне невъзможното във възможно, непостижимото в постижимо. Затова преди няколко години се включих като ментор в програма на Младежка фондация "Арете", която подкрепя и насърчава младите хора да продължат образованието си. Досега съм била ментор на пет студентки в Университета за национално и световно стопанство, където съм главен асистент, доктор в катедра „Предприемачество”. На основата на опита ми, до този момент, мога да заявя, че постиганите резултати от студентите както в обучението, така също и в личностен план заслужава поздравления и уважение. Вярвам, че те могат да бъдат пример за много други млади хора, които са изправен пред избора дали и къде да продължат образованието си.  Подкрепата, която получават от Арете е много мотивираща и навременна. Подборът на включваните в програмите млади хора е много прецизен. Освен това не мога да не отбележа професионализма, голямото желание и усилията полагани ежедневно от екипа на Арете. Всичко това няма как да не доведе до успех!

Всъщност, като се връщам четири години назад първата студентка, на която бях ментор и продължаваме да поддържаме много добри отношения  Петя Радкова  завърши успешно не само своята бакалавърска програма по „Предприемачество” в Университета за национално и световно стопанство, но вече е и магистър по икономика. Професионалното и развитие е повод за гордост – за семейството й, преподавателите и колегите от Фондация Арете. След още няколко години вярвам, че ще бъде собственик на сериозен собствен бизнес в областта на услугите, на който тя вече  полага основите. Петя притежава не само познанията, но и амбицията, характера и волята да се развива и да преодолява трудностите по пътя си. Този потенциал виждам и в другите студенти, с които съм работила – Ани Сашова, която се отличава с  поетичен талант и Лора Цекова, която вече е трети курс и изучава макорикономика.

Днес имам преки наблюдения от още две млади момичета – София Муграби и Симона Методиева, които са от „находките” на Арете. И двете  успяват да балансират между многобройните си ангажименти в университета и задълженията си на работното място. Освен това София е и много социално ангажирана и участва в различни инициативи, като например проект  „Ние успяхме и ти ще успееш”. Желанието на София и другите момичета от екипа на проекта –  Ралица Петрова, Диана Михайлова, Ренета Райнова, е да мотивира учениците да продължат образованието си и да ги подпомогне в избора на учебно заведение.

------------------------------------------------

Аз съм София Муграби  и съм студент втори курс в УНСС специалност „Икономика и бизнес“. През 2013г. от доброволци на „Арете“ разбрах за лагерите, които организират и реших да участвам. Там бях много приятно изненадана и прекарах седем дни с едни прекрасни хора. Запознах се също така с хора от цялата страна, с които и до днес продължаваме да поддържаме връзка. Лагерът „ Заедно Напред“ 2013г. е един от най- хубавите спомени, който имам. Но след лагера не приключи всичко хубаво. Тогава разбрах, че МФ „Арете“ имат доброволческа мрежа и реших да се включа. От 2013г. до сега съм доброволец към „ Арете“. Бях част към доброволческата мрежа в гр. Вълчедръм. Заедно с другите доброволци сме организирали различни доброволчески инициативи. Отбелязвали сме 8-ми април, Коледа,Банго Васили,Св.Валентин, и 1-ви юни. За Св. Валентин сме посещавали старческия дом в гр. Вълчедръм, като подготвихме програма за хората, които са там , като с това ги зарадвахме много.Също така за Коледа посетихме ДГ „ Патиланци“, гр. Вълчедръм. Като прекарахме часто от деня с децата, организирахме им игри, рисувахме с тях и им организирахме малка почерпка. Също така сме изпълнявали един малък проект за „ Възстановяването на една детска площадка“. През 2016г. за да продължа образованието си се преместих в гр. София, където продължих да работя с доброволците от там. Досега с тях също организирахме малък проект „ Ние успяхме и ти ще успееш“, като целта на проекта е да стимулира младежите да продължат образованието си.

С гл. ас. д-р Силвия Георгиева се запознах октомври 2016г. благодарение на Снежина Славева, която  е от екипа на МФ „ Арете“.От тогава до сега Силвия е моят ментор в уневерситета, но също така тя е и мой приятел. Тя е човекът , към когото се обръщам, когато имам всякакви въпроси свързани с университета. А в началото тези въпроси са страшно много. Винаги ми е помагала и винаги е била до мен, за което аз много и благодаря. Била е до мен дори, когато съм била много натоварена от страна на изпити, работа и т.н. Винаги след един разговор с нея съм се разтоварвала и съм си тръгвала с нови сили. Много благодаря на екипа на МФ „ Арете“, че ме срещна с нея и че предлага такава възможност на младите хора.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: