Академично менторство

В края на месец октомври се срещнахме със студенти и техните ментори. Посещенията в Благоевград, Пловдив и Враца са част от програма „Академично менторство“ на Младежка фондация „Арете“. На 24 октомври в Благоевград  се срещнахме със студентите на Марияна Манолева, които учат музика и част от студентите, които менторира  доц. д-р Гергана Дянкова. В края на тази учебна година очакваме дипломирането на двама души от Югозападен Университе „ Неофит Рилски“, които участват в програма Академично менторство – Николай Кирчев , IV курс в специалност Изпълнителско изкуство/народно пеене/ и Евгени Петрунов , IV курс в специалност Педагогика на музикалното изкуство.

На 25 октомври в Пловдив успяхме да се срещнем с част от студентите и менторите. По програма Академично менторство в града под тепетата работим в Пайсий Хилендарски, Медицински университет, и в Университет по хранително вкусови технологии. Новите ментори в програмата са гл. ас. д-р Бистра Пощова и гл.ас. д-р Нона Глушкова от Педагогически факултет на Пловдивски университет.

На 30 октомври в Медицински университет- София, Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца   успяхме да се видим с тримата студенти, които са включени в програма Академично менторство и техния ментор доц. Павлинка Добрилова, ръководител на катедра „Здравни грижи“ и директор на филиала.

Менторската програма е в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите",  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: