Среща по програма “Академично менторство”

Arete Youth

Екипът на Младежка фондация „Арете“ благодари на университетските преподаватели:  д-р Силвия Георгиева , доц. Татяна Вакарелска и ас. Теодорина Милушева, които менторират студентите София Муграби , специалност  „Икономика и бизнес“, Симона Методиева – „Администрация и управление“ в  УНСС,  Златко Петров – „Промишлена топлоенергетика“ в  Колеж по енергетика и електроника към Техническия университет - София, гр.  Козлодуй  и  Ралица Петрова, която изучава „Социални дейности“ в Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски“. Те са част от програма “Академично менторство“, в рамките на която университетски преподавател  може да подпомага развитието и адаптацията на студенти от ромски произход.

По време на менторската срещата,  която се състоя на 6 април в офиса на МФ „Арете“ , с програмния ръководител на „Образователен и информационен център“  - Снежина Славева, университетските преподаватели посочиха няколко опорни точки, върху които имат намерения да средоточат работата си със студентите.Целта на програмата е студентите да осъзнаят нуждите и приоритетите на съвременния  менторския процес, който навлиза с все по-голяма популярност в България. Университетските преподаватели работят със студентите, които менторират в посока развитие на личности и професионални качества, определяне на силни и слаби страни, извън университетски  дейности и семинари , като  залагат особено на възникналите нужди  и потребности  на студентите, по време на учебния процес.

В програма „Академично менторство“ участват 50 студенти от ромски произход, обучавани в 14 университета в страната  и 25 университетски преподаватели – академични ментори! Програмата е част от „Образователен и информационен център“ на МФ „Арете“, изпълнявана  по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”.

Менторската програма е в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: