МОЯТ МЕНТОР

Arete Youth

Бих искала да разкажа за ползите от менторската подкрепа, която получих от Илина Иванова, преподавател по английски – език във Фиалиал Разград на РУ „Ангел Кънчев“.  Като студент в първи курс имах много въпроси,  свързани с обучението си. Въпросите бяха от различно есетвество: Ще мога  ли да се справя? Какво е поправителен изпит? Какво е ликвидация? Как да се ориентирам в практическите занимания? Ако изпусна лекция, как да наваксам? В момента, в който разбрах за възможността, която МФ „Арете“ предлага, а именно да получиш менторска подкрепа се зарадвах искренно.

В продължение на една година получих истинско менторство. Срещите с моя наставник се провеждаха два пъти месечно. По време на срещите моят ментор се интересуваше от оценките ми,  от затрудненията, които изпитвам по изучаваните предметите и най-вече от академичните цели, който си поставям. В началото си поставихме само една цел, а именно – да завърша успешно първи курс. Към настоящия момент смея  да твърдя, че я постигнах. Вече съм студент втори курс със специалност „Технология на храните“. Моят ментор ми представи и всички извънучебни занимания, като клубове в университета, които развиват инженерни умения и клубове по интереси. Благодарение на нея аз се включих в клубовете: „Микробиоарт“ и „Ръка за ръка“. Тези клубове се оказа изключително полезни за мен, поради практическата си насоченост.

Считам, че  постоянните срещи и професионализма на моя ментор допринесоха за това днес да съм по-уверен студент във втори курс. Огромни благодарности на целия екип на МФ „Арете“ за предоставената възможност.

С уважение: Мими Данкова, студент втори курс специалност „Технология на храните“, РУ “Ангел Кънчев“ – филиал Разград

Менторската програма е в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите",  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Comments

Архив

Търсене

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Блогът на нашата общност

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Абонирайте се за наша информация

Подкрепа младежта Arete днес.

Следвайте нас: