Национален лагер за момичета от ромски произход

Arete Youth

Младежка фондация “Арете” набира участнички за пети национален лагер за момичета от ромски произход

Нашата цел е да мотивираме момичетата успешно да завършват средното си образование. Подготвяме младите жени за периода след завършване на гимназия. Давайки им възможността да се срещнат с позитивни модели за подражание, включвайки ги в мотивиращи работилници и запознавайки ги с връстници, които споделят техните виждания, момичетата откриват много нови възможности пред тях.

Целите на лагера:
• Подобряване на капацитета и овластяване на млади жени от цялата страна чрез насърчаване на равенството и равното участие в ромските общности и организации;
• Даване на възможност на младите момичета да станат активни, съвестни и ангажирани граждани чрез опознаващи дейности, идентифициране на лидерските умения, както и укрепване на връзките между общностите, българските и ромските лидери;
• Създаване на устойчива мрежа от млади жени лидери, за да се подкрепи по-активното участие в училище и засилено желание да се "върне" към общността;
• Чрез обучение младите момичета от ромски произход да осъзнаят по-добре своята роля в обществото и да се справят ефективно с предизвикателствата, пред които са изправени поотделно и като общност, за да помагат за насърчаване на мотивацията и личностно развитие;
• Увеличаване на самочувствието и повишаване на информираността.

Програмата
Програмата на лагера е насочена към образователни възможности за момичетата, ромската жена/ромското момиче - цености и култура в ромскатаобщност, предразсъдъци и стереотипи и начини за преодоляването им; ранни бракове; как да бъдем успешни и темата за кариерно ориентиране. В програмата за пети национален лагер за момичета от ромски произход е включено и посещение в университет. 

Кога?
Лагерът ще се проведе от 14-16 април 2020 година в гр. София и ще даде възможност на 35 момичета от цялата страна да развият своя потенциал и жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели и обучители.

Критерии  за  участие:
- Момичета от ромски произход от 16 до 21 години;
- Попълнен формуляр за кандидатстване;
- Мотивация за участие в лагера чрез добре написано есе на посочена във формуляра тема;
- Интерес към проблеми свързани с жените (женските права);
- Демонстрирана ангажираност към ромската общност.
- Попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ за лични данни. Момичета под 18 години - декларацията се попълва от родител. Изтеглете я от ТУК. Момичета над 18 години - декларацията се попълва от вас - изтеглете я от ТУК.

Документите за кандидатстване (формуляр и декларация за лични данни) се изпращат на имейл: galina@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр.София 1022, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 77, ет.2 ;Младежка фондация „Арете“.

Срок за кандидатстване: 25 март 2020г.

Участниците  ще бъдат избрани от комисия, в която ще участват представители на Младежка фондация „Арете“- България и външни експерти. Молим кандидатите да попълнят подробно формулярите.  Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените участници ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 31 март 2020г. На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали.

За контакт и допълнителна информация:
Галина Исаева  - Ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21, GSM: 0878 744 463
email: galina@areteyouth.org

Изпълнението на лагер за момичета от ромски произход е в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: