Свободна позиция за експерт „Комуникации“

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“-България обявява свободна позиция за експерт „Комуникации“

Търсим енергичен, инициативен и отговорен човек, който:

• Разработва и прилага годишен ПР план или Комуникационна стратегия на фондацията;
• Подготвя информация за работата на фондацията на български и английски език и я прави достъпна за по-широк обществен кръг, ангажирайки възможно най-много поддръжници;
• Изработва и актуализира всички рекламни и комуникационни материали: наръчници, брошури, презентации, годишни отчети и др. на български и английски език;
• Изгражда и поддържа ефективна комуникация с медиите, партньорите на фондацията и Борда на директорите;
• Поддържа и развива социалните медийни канали, информационния бюлетин, интернет страницата и всички останали канали;
• Участва в организирането на събития и кампании за набиране на средства или събития с цел популяризиране дейността на фондацията.

Успешният кандидат отговаря на следните изисквания:

• Завършено образование, минимум Бакалавър, в областта на връзки с обществеността, маркетинг, бизнес администрация или сходна сфера;
• Отлични междуличностни качества, както и много добри комуникационни умения на писмено и устно ниво;
• Много добри организационни умения, аналитичен подход и развит усет към детайлите;
• Отлично владеене на английски и български език на писмено и устно ниво;
• Опит в използването на социални медии и други онлайн платформи;
• Тя/той е енергичен и инициативен, притежава предприемаческа етика и способност да работи самостоятелно, когато е нужно;
• Има високо чувство за отговорност, висок морал и етични стандарти;
• Има силно развито чувство за социална справедливост като и има уменията да привлича останалите към каузата;
• Ефективно работи в екип.

Документи за кандидатстване:
1. Автобиография на английски език;
2. Мотивационно писмо на английски език

Краен срок за подаване на документи: 01.11.2019г.

Моля да изпращате Вашите кандидатури на info@areteyouth.org, като посочите позицията, за която кандидатствате. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: