Стажантска програма за млади ромски висшисти „Кариера в бизнеса“

Arete Youth

За кого е предназначена програмата:
Стажантска програма  „Кариера в бизнеса“ предлага уникална възможност за амбициозни млади хора да започнат кариерното си развитие в желаната от тях сфера и в утвърдена компания. Тя улеснява реализацията на млади роми в частни компании, като създава условия да участват в 2-месечни курсове по английски език, 2-месечни курсове по компютърна грамотност и 3-месечни платени стажове, включващи опцията за дългосрочен трудов ангажимент при успешно представяне по време на стажа.

Кандидатите за участие в „Кариера в бизнеса“ е необходимо да отговарят на следните условия:
• Да са на възраст под 35 години
• Да са звършили висше образование през последните 2 години или да са горен курс на обучение в университет
• Да имат доказани академични постижения
• Да са участвали в инициативи за развитие на ромската общност
• Да са от ромски произход

Кандидатите е необходимо също да демонстрират следните качества и умения:
• Висока мотивация за постижения в областта на развитие избрана от тях
• Базисни познания по компютърна грамотност - MS Office, Internet
• Комуникативни умения
• Нагласа за работа в екип
• Креативност и отвореност към нов опит
• Свободното владеене на чужд език се счита за предимство

Цели на Програмата:
Стажантска програма „Кариера в бизнеса“ е част от програма „Ромска професионална мрежа“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Основната цел на програма  „Кариера в бизнеса“ е да изгради връзка между младите ромски специалисти и реалния бизнес в страната. Програмата си поставя и за цел да отговори на критичните нужди на младите роми с висше образование и висока квалификация, като предостави достъп до трудова заетост. Ползата за компаниите ще е да работят с подготвени и силно мотивирани млади хора, които при добро представяне да попълнят екипите им.

Процес на търсене и селекция:
За селекцията и одобрението на най-подходящите за програмата кандидати ще се проведе конкурс, който ще включва няколко етапа:

Етап 1 Кандидатстване по документи: срок текущ
- Формуляр за кандидатстване
- Автобиография Европейски формат https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
-  Мотивационно писмо, което включва отговори на следните въпроси:
a. Кои са качествата, които биха Ви направили най-успешният стажант в програма „Кариера в бизнеса“?
b. С какво участието Ви в програмата като стажант ще допринесе за Вашите професионални цели (опишете ги)?
- Копие на диплома за висше образование или служебна бележка за записан последен курс
- Препоръка от университетски преподавател ИЛИ Препоръка относно участието на кандидата в инициативи, свързани с развитието на ромската общност. Приемат се препоръки от лидери на неправителствени организации, ромски активисти или други уважавани лидери в общността. За легитимност на препоръките, минимално изискване е да съдържат подпис и телефон за контакт с референта.
- Тест по английски език целящ при одобрение да знаем точно нивото, в което да вземете участие за курса по английски език (Тестът ще намерите накрая на апликационната форма).

Етап 2 Интервю с предварително селектираните кандидати

Етап 3 Интервю и оценка от страна на бизнес организация

Всички кандидати, преминали през първите 2 етапа на подбор, ще работят с кариерен ментор по посока идентифициране на подходящи възможности за провеждане на стаж. Кариерният ментор също ще придружава стажантите индивидуално и групово по време на техните 3-месечни стажове с цел развитие на специфични бизнес умения.

За одобрените кандидати
Програмата ще започне с 2-месечен курс по английски език в началото, на който чрез тест ще бъде определено нивото. След приключване на курса ще бъде извършено и изходно ниво проверка, което да покаже дали курсът е бил ефективен.
3-месечните платени стажове ще започнат непосредствено след приключване на курсовете по английски, като стажантите ще изкарат и 2-месечен курс за компютърни умения.

Екипът на Младежка фондация „Арете“- България ще сътрудничи на одобрените кандидати, като ги свързва с компании, които най-точно биха отговорили на техните професионални итереси. Очаква се стажантите да бъдат разпределени в различни бизнес организации. В края на Програмата, екипът си поставя за цел да са създадени дългосрочни трудови възможности за поне 70% от стажантите. Това ще бъде и дългосрочният ефект от проекта, не само за самите участници в Програмата, но и за техните семейства, колеги и бизнеса като цяло.

Ако проявявате интерес за участие в стажантска програма „Кариера в бизнеса“ моля, попълнете формулярът за кандидатстване и теста по английски език!

Успех на всички кандидати!

Моля, изпращайте пълните кандидатури на info@areteyouth.org или на адрес: 1202 София, бул. "Княгиня Мария Луиза" 77, ет. 2 за Младежка фондация „Арете“-България

Лице за контакти: Радостина Чапразова, Директор за България, тел. 0878 744 461 (от 09.00 часа до 17.30 часа), e-mail: info@areteyouth.org

Стажантска програма „Кариера в бизнеса“ е част от програма „Ромска професионална мрежа“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: