ЗА МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 20 и 29 ГОДИНИ

Arete Youth

Младежка фондация "Арете"- България  търси младежи на възраст между 20 и 29 години от градовете София, Пловдив и Сливен, които да се включат в проект „Първи стъпки за професионално развитие“ №2017-1-027”.

На избраните участници, ще бъдат предоставени следните услуги:

- Индивидуални и/или групови срещи с личен ментор за повишаване на мотивацията, самооценката и постиженията; изграждане на позитивна визия за бъдещето и подкрепа за преодоляване на трудности и бариери; личностно развитие;
- Кариерно ориентиране, помощ при изготвяне на профил на компетенциите на участника, професионална автобиография и изготвяне на личен и кариерен план за развитие; подпомагане в следващите стъпки на реализация;
- Обучение за развитие на умения – комуникативни и социални умения, работа в екип, решаване на конфликти, кандидатстване за работа, писане на СV  и мотивационно писмо;
- Подкрепа и съдействие при търсене на подходяща работа, подкрепа при кандидатстване за работна позиция и менторство на работното място.

В допълнение, на избраните младежи може да бъде оказано съдействие за: професионално обучение; езиково обучение; ИТ обучение; посещения при работодатели; срещи с младежи, намерили трудова реализация.

Младежите трябва да са на възраст между 20 и 29 години:
- със завършено средно или средно професионално образование, които живеят в трудни условия и досега не са успели да намерят работа отговаряща на тяхната квалификация; и/или
- млади жени/момичета, които са отпаднали от училище, но имат желание да се върнат в образователната система.

Желаещите да се включат в проекта, да изпратят заявление за участие и декларация за лични данни на info@areteyouth.org до 31.07.2019г.

За повече информация може да се свържете с младежка фондация „Арете“ на телефон 0878 744 462.

„ Ментор е някой, който ти дава възможността да видиш надеждата в себе си“   –   Опра Уинфри

Проектът е финансиран от страните донори - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в рамките на Фонд за младежка заетост по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants), а основната му цел е да подобри образователния статус и да подпомогне достъпа на млади  хора от уязвими групи до пазара на труда в Република България, като с това допринесе за подобряване на икономическа им независимост и професионална реализация.

The Find Your Way to the World of Work project (№ 2017-1-027) is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the  EEA Norway Grants Fund for Youth Employment.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: