Лагер „Код успех”

Arete Youth

Първият за 2018 година лагер „Код успех”: Обучение по английски език за младежи в неравностойно положение и изграждане на лидерски умения“ се проведе в периода 3 – 6 февруари 2018 и събра на едно място 35 младежи от градовете Пещера, Пазарджик, Кюстендил, Лом, София и Разлог.

Лагерите са част от проект “Код успех“ на фондация „Тръст за социална алтернатива, който дава възможност на  младежи в неравностойно положение да преминат обучение по английски език в допълнение към осигуреното задължително образование в страната. Цел на лагерите е постигането на по-висока мотивация за образователни постижения, личностно развитие и социална ангажираност у младежите, участващи в проекта. 

По време на четиридневния си  престой младежите  работиха в посока  създаване на визия за личностно и професионално развитие, целеполагане и развиване на социални и комуникативни умения, умения за работа в екип и управление на времето.Добролчеството бе друга важна тема  на лагерите. Младежите се запознаха с ключови понятия като  филантропия и доброволчество, както и с начините за привличане на съмишленици за изпълнение на доброволчески инициативи и кампании в полза на местните  общности.

Информация за рейтинговата система за висшите учебни заведения в България, най-търсените професии в следващите 5 години, най-предпочитаните специалности от българските студенти и възможности за финансиране също  бе споделена от организаторите на лагера.

В последния ден от лагера младежите  посетиха медицински колеж „Проф. д-р Иван Митев“ – град Враца към  Медицински университет – гр. София. Целта на визитата  е младежите да се запознаят с академичната обстановка, да поговорят със студенти и администрация, за да се мотивират да продължат образованието си.

Проект „Код успех“ се осъществява от фондация „Тръст за социална алтернатива“ в партньорство с Младежка фондация „Арете“, Фонд за превенция на престъпността – ИГА и фондация „Корпус за образование и развитие“, с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ и Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: