All the world is a stage

Arete Youth

“All the world is a stage” („Светът е сцена“) е наименованието на малкия проект на доброволката ни Росица Гераскова, който е успешно реализиран в с. Мирково.

Децата от ромски произход в населеното място са с ограничен достъп до възможности. Повечето приемат света като нещо непознато, силно се впечатляват от неща, които за един съвременен човек са незначителни. Повечето от тях не само не са напускали границите на България, а не са виждали дори собственото ни море отблизо. И макар, че с. Мирково е близо до София, децата не са посещавали и столицата.

„Английският език за повечето е просто предмет, по който трябва да се изкара различна оценка от двойка и нищо повече. Осъзнатост за ползите от езика са рядкост дори сред родителите в общността. Това е довело до наследствена незаинтересованост по отношение на езикознанието. Липсата на контакти със самия език, освен чрез видеа в интернет и учебниците е довела до нисък интерес и отсъствие на смисъл за изучаването на английски език. Чувства се неприложимост от страна на децата. Не виждат смисъл да го изучават и някакво реално приложение.“  - из описанието на конкретен проблем, който ще реши проектът.

Росица Гераскова представи проектно предложение, в което описа подробно идеята за допълнителни уроци по английки език чрез сугестопедични похвати – разиграване на роли и интерактивни игри, участие на участниците в тематични сцени, които да отговарят на нивото, нуждите и съответната тематика. Установяване на различни тематични раздели, взаимствайки реални ситуации, в които учениците могат да попаднат (в магазина, в ресторант, нужда от указания за посока, питане за часа и др.) и тяхното неформално пресъздаване чрез разиграване на сцени, влизане в роли. Главната цел на реализирания проект бе да развие и стимулира изучаването на английски език, посредством въвличане в реални, полезни и ключови ситуации на децата от ромски произход, представители на общността. Да бъдат заучени на стандартни изрази, чрез тяхното реално разиграване, осигурявайки забавна среда, в която всеки, имащ желание ще може да се изяви.

В периода от април до юни, идеята за малък проект „Светът е сцена“ се реализира, чрез 8 извънкласни занятия – допълнителни часове по английски език.  В занятията по английски език взеха участие 13 деца и двама учители. Децата осъзнаха колко е важно да знаят езика. По време на допълнителните часове по английски език, участниците бяха съсредоточени и усърдни. Повиши се желанието за изучаване на английски език, чрез тези  допълнителни занимания. Те получиха възможности за развитие чрез забавление, повишаване на знанието и увереността  и подготовка за справяне в реални ситуации.  Чрез финансовата подкрепа на Младежка фондация „Арете“, младежите имаха необходимите материали за провеждането на дейностите.

Финансирането на малки проекти в полза за местната общност е в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: