Успехът никога не закъснява

Arete Youth

Трудът и упоритостта рано или късно се награждават, а добрата оценка винаги идва навреме.

Така се случват нещата при Симона.Симона Методиева е от София, през лятото на тази година се дипломира като  бакалавър в направление Администрация и управление, специалност Регионално развитие в УНСС. След завършването си Симона става част от екипа на Ernst and Young, компания която е лидер в сферата на одита, данъчните и финансови консултации и сделки.
Във втори курс от следването си  Симона става част от програма Академично менторство на Младежка фондация „Арете“.  Неин ментор в университета е асистент Силвия Георгиева, тя е подкрепа на Симона през трите години от следването: „ Симона е изключително последователна в академичната си подготовка и в извън-аудиторните дейности. Има сериозна теоретична основа и добри практически умения. Останах впечатлена от мисленето и мотивацията за развитие на Симона. За нея е изключително важно да продължи образованието си и да се реализира професионално, запазвайки своята ромска идентичност.“
Симона не спира да мисли за продължаване на образованието си. Желанието и е да прави магистратура по специалността си – Регионално развитие.
„Страхотно е усещането да си част от екипа на компания от световен ранг. Работя с млади хора, мои връстници, другите са с много голям опит и само мога да се уча от тях. Няма да спра да се развивам, искам да правя магистратура.“ Това е желанието на Симона и ние, целия екип на МФ „Арете“ сме готови да я подкрепяме и в бъдеще.  

Comments

Archives

Search

Latest Tweet: @areteyouth

  • Twitter feed loading

Our Community Blogs

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Subscribe to our mailing list

Support Arete Youth Today.

Follow Us: