Запишете се в инициативата „Връстници помагат на връстници“

Arete Youth

Ако искате  нови знания и умения или сте готови да поведете някой към успех, станете част от инициативата „Връстници помагат на връстници“ към програма „Заедно Напред“ на Младежка фондация „Арете“- България.

„Връстници помагат на връстници“ е програма за наставничество на ученици от студенти. Целта е да се мотивират младежите в средното образование да продължат обучението си в университет. Подходът „връстници помагат на връстници“  е начин да осигурим достъп на гимназистите до студентите, които да бъдат техни наставници чрез метода  научаване чрез преживяване. Личният контакт и обмяна на опит ще позволи и на двете групи младежи да придобият по-голяма увереност за личностно развитие, както и да предприемат активни роли в общностите си.

Защо да участвате във „Връстници помагат на връстници“?

Ако вие сте студент и желаете да се включите – вие ще бъдете наставник (ментор) на ученик. Ще можете да предадете своите опит и знания, които притежавате като помогнете на учениците да определят и постигнат техни цели свързани с тяхното академично и личностно развитие. Менторът е човек, който помага, насочва, подкрепя, съветва някой друг. Вие ще бъдете ролевите модели във Вашата общност и ще допринасяте за нейното развитие.

Ако вие сте ученик, който иска да продължи образованието си във ВУЗ,  или искате да научите нови и полезни за вас неща, да срещнете нови възможности и перспективи в живота си, вие ще можете да се включите в програмата като наставляван (менториран).

Участвайки в инициативата „Връстници помагат на връстници“, учениците ще имат възможността да получат информация за различни възможности за развитие и гражданско участие, съвети и насоки от човек, който е преминал през този процес и има знания, умения и опит. Ученикът ще споделя интереси, нужди и цели със своят ментор, който ще подпомага процеса на развитие на ученика.

За да се запишете в инициативата, моля попълнете:

- ВЪПРОСНИК за ученик
- ВЪПРОСНИК за студент 
- ДЕКЛАРАЦИЯ за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни - декларация за лица под 18 години или декларация за лица над 18г.

Изпращайте документите на: galina@areteyouth.org

Крайният срок е: 20 октомври 2019 г.

Подробности за инициативата, история за успеха, вижте тук.

Програмата се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

СТИПЕНДИИ ЗА РОМСКИ УЧЕНИЦИ В 12 КЛАС

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ обявява конкурс за  три стипендии, подпомагащи трима ученици от ромски произход, които през учебната 2019/2020 академична година ще завършат своето средно образование и имат за цел да кандидатстват във висше учебно заведение.

Стипендията е в размер на 500 лева и ще се преведе на два транша за първи и втори учебен срок по 250 лева.

Условия за кандидатстване:
- Да сте от ромски произход
- През учебната 2019/2020 година да сте дванадесети клас
- През изминалата учебна 2018/2019 година да сте с минимален успех  5.50
- Да представите есе на тема „Моето бъдеще е...“

Необходими документи за кандидатстване:

- Попълнен формуляр
- Мотивационно писмо
- Препоръка от преподавател
- Есе на тема „Моето  бъдеще е…“
- Копие от бележник със срочните и годишни оценки от единадесети клас
- Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни - декларация за лица под 18 години или декларация за лица над 18г.

Крайният срок за кандидатстване е 16.10.2019г. С условно одобрените кандидати ще бъде проведено интервю. Одобрените трима ученици за стипендия ще получат първия транш през месец ноември, а втория транш през месец февруари, след като изпратят копие от ученически бележник със срочните оценки от първия срок на 2019/2020 учебна година.

Изпращайте своите документи на имейл info@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София, 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 77, ет. 2 до Младежка Фондация „Арете“ - България.

Парите за стипендиите бяха събрани от благотворителния концерт на доброволците на Младежка фондация „Арете“, който се състоя на 8-ми април 2019 година. Целта на доброволците беше да съберат 1500 лв., с които да осигурят 3 стипендии за трима ромски ученици, които ще бъдат 12 клас през 2019/2020 учебна година. По време на концерта, младежите успяха да съберат сумата от 665 лв. от продажбата на билети. Към края на концерта, благодетел съобщи, че дарява остатъка до 1500 лв. С дарението на г-н Владислав Панев беше събрана крайната сума.

Доброволческата мрежа и проведеният благотворителен концерт на 8 април е в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Вече съм студент

Arete Youth

„Връстници помагат на връстници“ е програма за наставничество на ученици от студенти. Целта е да се мотивират младежите в средното образование да продължат обучението си в университет. Подходът „връстници помагат на връстници“  е начин да осигурим достъп на гимназистите до студентите, които да бъдат техни наставници чрез метода  научаване чрез преживяване.

За академичната 2018/2019 учебна година, в инициативата „Връстници помагат на връстници“ по програма „Заедно напред“, са се включили 11 двойки - студенти и ученици. При сформирането на двойка ментор и менториран, са взети предвид интересите на младежите –  какво искат да учат, в кой университет искат да учат, кой е любимия им предмет и съответно студентите, в кой университет са и каква специалност изучават. От 11те ученици, включили се в инициативата, двама са били в 12 клас. И двамата са повишили успеха си през втория учебен срок, и двамата са положили успешно ДЗИ, и двамата са станали студенти в желаните от тях специалности и университети. Менторите и на двамата ученици, отговаряха на профила им – студентите изучават специалността, която учениците бяха заявили, че искат да изучават.

Едната двойка ментор и менториран са Лаза Цонева – завършила специалността „Социални дейности“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Владимир Михайлов – вече настоящ студент в СУ „Св. Климент Охридски“ в специалност „Социални дейности“. Лаза е била лидер, а Владимир е бил участник в лагерите „Заедно напред“. Към настоящия момент са доброволци на фондацията. Ето какво споделят те:

„Здравейте, казвам  се Владимир Михайлов и съм един от менторираните в инициативата „Връстници помагат на връстници". Първото, което искам да кажа е, че изключително се радвам за това, че е възможно да се помага по такъв начин, защото има наистина много ученици и връстници като мен, които не знаят по какъв път да поемат, доста често са несигурни в решенията, които вземат и понякога това ги води до грешки, а светът е море от възможности и е добре да си изберем по една, която да си е нашата и да върви редом до нас. Аз бях малкото невръстно момче, което се боеше от това да продължи образованието, да покаже на какво е способно и да разкрие нови възможности по различни хоризонти. Нямах и финансовата възможност да уча. Така беше, докато не се запознах с моята любима менторка Лаза Цонева. Всъщност с Лаза не сме просто ментор и менториран. Ние постигнахме немалко, което вече преминава на друго ниво, а именно – приятелство. Тя е моя приятелка, на която съм сигурен, че винаги ще мога да разчитам за каквото и да било. Благодаря й за това, че ми вдъхваше кураж, когато имах нужда, както и за всички пъти, в които говореше с мен относно нещата, които ми предстоят. В момента, благодарение на Вас „Арете“ и на Лаза съм студент , а това е нещо, което чаках доста дълго. Не се боя, не се притеснявам, а дори точно обратното – знам, че заслужавам повече, както аз, така и всички роми в България и по света. Просто трябва да има кой да ни „побутне" в правилния момент. Благодаря, че бях част от „Връстници помагат на връстници" и се надявам в един момент, независимо кога, да мога и аз да бъда ментор и да вдъхна такъв порив на мотивация, какъвто ми вдъхна моят ментор.“

„Здравейте, казвам се Лаза Цонева. Радвам се, че имах възможността и тази година да бъда  ментор  към инициативата  „Връстници помагат на връстници“. Според  мен, инициативата е изключително полезна и за двете страни. Чувствам се удовлетворена от участието ми като ментор. Смятам, че усилията, които положих и времето, което отделих ми се отблагодариха стократно. Горда съм, че заедно с Влади (моят менториран ученик, който към настоящият момент вече е студент) успяхме да постигнем всички цели, които си бяхме поставили за предстоящата учебна година. Това са: успешно полагане на държавни зрелостни изпити;  успешен прием в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ специалност „Социални дейности“ и не на последно място към настоящият момент Влади е Стипендиант към Ромски Образователен Фонд.

„Благодаря, Лаза“, така завършваше всеки един разговор с Влади.

„Истински благодаря, че в нито един момент не ме остави, Лаза!“- заради тези думи си заслужаваше да бъда Ментор!

Влади и аз  Благодаря, че бях твой Ментор! За мен беше удоволствие да работим заедно, да те мотивирам и подкрепям!“

Според финалната обратна връзка, 81,8% от учениците, участващи в инициативата „Връстници помагат на връстници“ са повишили своя успех през втория учебен срок. 70% от анкетираните, посочват, че сферата от която имат най-голяма полза в наставническата програма е възможността за успешно кандидатстване във ВУЗ. При въпроса „Как „Връстници помагат на връстници“ ти е помогнала лично на теб и какво конкретно сте постигнали?“ участниците споделят:

Насочи ме към специалността, която искам да уча.“

***
„Успях да си припомня част от граматиката в българския език и да упражнявам уменията си. По Български език и Литература имам отличен успех.”

***
“Благодаря на моята менторка за това, че винаги, когато имах нужда от съвет, относно развитието си, тя беше с мен и ми даде всичко, от което има нужда един менториран. Не бих желал повече от това. За мен значи много, че тя ми помагаше с документи, насоки и бих казал страхотни съвети! Ще се радвам, ако имам възможността и другата година да ми бъде ментор. „

***

„Наблюдавам как се държи ментора и си отсявам добрите и лоши подходи. Така някой ден и аз ще мога да менторирам младежите и да бъда полезна. „

***

“На мен лично програмата „Връстници помагат на връстници" много ми харесва .Харесва ми в това, че участват младежи вече студенти от моя етнос и , че могат да помогнат с каквото могат на нас менторираните.“

***

„Менторът ми ме мотивира да запиша специалността „лекарски асистент.“

***

„Помогнало ми е като си развих повече комуникационните уменя, научих повече неща от нея за ромската култура, разбрах също така, че този, който иска и има желание може! Тя ми е помагала с търсенето на университети, специалности много неща ми е пращала. За английския език ми е намирала видео уроци в интернет, изпращала ми е сайтове за гледане на филми и лично до моя адрес ми е изпращала пробни матури и други  неща, за да се подготвя по-добре ,когато ми предстоят тези неща. Мария е уникален човек, аз много я обичам и искам да ви благодаря, че тя е мой ментор! Научих толкова много неща от нея, че  този документ няма да ми стигне, за да кажа какво направи това момиче в моя живот. Ще отбележа още нещо бях спечелила конкурса ,,От езика на омразата да го превърнем в език на толерантност“ е точно за това, че тя през цялото време ми е казвала да се опитвам даже и нищо да не стане поне да съм се пробвала е по тази причина аз се опитах и ето, че от където не очаквам какво се случи.

Благодарение на Мария много хубави неща се случиха в живота ми.

Ние с нея продължаваме да поддържаме връзка.

Ако е възможно догодина  нека отново тя да ми бъде ментор.“ - Богомила

***

„Обсъждахме възможности за стипендии и обучения,  планиране на доброволчески дейности, спазване на определени норми и правила при писане на официален имейл, оформяне на необходими документи за кандидатстване….“

Програмата се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Всичко, което научих на лагера, ще ми помогне много!

Arete Youth

5 дни, в които бяхме далеч от света и проблемите.
5 дни, в които бяхме само НИЕ, нашето голямо семейство.
5 дни, след които още повече се гордеем с това, че сме от ромски произход.
5 дни, които никога няма да забравя!

Пристигнах на Централна гара в София, видях притеснението и в очите на останалите, всеки се чудеше какво следва. Благодарение на лидерите и организаторите, само след няколко часа всички започнахме да се отпускаме. Всеки ден ние научавахме по нещо ново от нашите лектори, които даваха всичко от себе си, за  да съчетаят полезното с приятното. Най-много ме впечатлиха темите за лидерството и менторството, за които ни разказа Александър Балабанов. Сигурна съм , че всичко което научих на лагера ще ми помогне много занапред. Всяка лекция и всяка задача, която ни даваха ни сближаваха все повече и повече. Притеснението, срама, и неудобството изчезнаха, станахме едно голямо и сплотено семейство! Стараех се да се насладя на всеки един момент, защото дните минаваха бързо. От все сърце благодаря на Радост, Райчо, Галя и лидерите, за най-прекрасната емоция, която ми подариха, а именно това че ме избраха за Мис „Заедно напред“ 2019г. Направиха ме много щастлива!

И така неусетно дойде време да се прибираме в населените си места и да разкажем за прекрасните емоции, които сме изпитали.

Атанаска Георгиеваз

Обичам Ви!

Arete Youth

Казвам се Надя Христова ,на 17г. От София. Научих за лагерите миналата година от бивша участничка и моя леля. Аз не бях част от миналогодишния лагер ,но няма нищо случайно. Имало е причина да бъда участник точно тази година и точно с тези хора. Изтормозих Галина и Радост ,често ги посещавах в офиса и говорех само за това, как нямам търпение да дойде време за лагерите. Благодаря им , че ме изтърпяха. Дойде и време за лагера, бях приета , стегнах багажа и тръгнах . Централна гара е на 15 мин. път от вкъщи, но аз стигнах последна. Бързах, влачех куфара, видях толкова много непознати лица, че ми  идеше да се върна вкъщи. Бях уплашена, не знаех какво ме очаква и не знаех какво да очаквам. Първият човек , с който се запознах беше Анелия - тихо, скромно и мълчаливо момиче, тя също изглеждаше уплашена. След това се запознах с Милена и Корнелий , беше ми неудобно да се запозная с тях, мислех, че са гаджета, но се оказаха братовчеди. Малко по малко започнах да се отпускам и да се запознавам с другите участници. След като пристигнахме и се настанихме беше време за лекция, открихме лагера, запознахме се, казахме по нещо за себе си, забавлявахме се.  Лидер ми се падна едно красиво и мило момиче - Далила, бях в отбор със Саами, Руми, Жанет, Пепи и Дани. Нашият отбор се наричаше "Обединените". Като отбор се опитвахме да бъдем сплотени и мисля, че успяхме, обединихме се, бяхме единни. Имаше и леки неразбирателства от време на време, но все пак ние бяхме едно цяло. На втория ден след лекциите, в свободното време, по-голямата част от нас решихме, че е време за басейн . Отидохме на басейн, забавлявахме се и естествено аз се разболях. Вечерта вдигнах висока температура , благодаря на Радост, Райчо и Галина , че се грижеха за мен през тези 2 дни, в които бях болна. Помня как Пепи ми донесе закуска в стаята, Мариела ми мереше температурата, Миладин често ме проверяваше , Милена винаги ме караше да се смея, всеки идваше да ме види, макар и за малко. За тези 7 дни аз намерих нови приятели, истински приятели, хора на които мога да имам доверие. За вечерта на "Мис" и "Мистър" кавалер ми беше Дженгис. Той е едно срамежливо, умно и много забавно момче, и естествено най-готиния кавалер. Не съм очаквала, че мога да се сближа толкова много с непознати хора. Плакахме много, танцувахме , учихме, пяхме, забавлявахме се, беше една седмица изпълнена с много емоции, радости и вълнение . Създадохме спомени за цял живот, спомени, които не се забравят. Тази седмица беше най-прекрасната седмица за мен. Благодаря на МФ "Арете" и на всички от екипа, че ми дадоха възможност да бъда част от тях. Вие сте прекрасни, продължавайте да радвате и да бъдете такива, каквито сте, а именно - уникални. Благодаря на всеки един  от участниците ,  че станахте мои приятели. Обичам Ви всички до един. Вие сте прекрасни хора. Благодаря и на Далила, че беше един невероятен лидер. Не се срамувам от етноса си, гордея се, че съм ромка. Гордея се ,че съм част от семейството на "Арете". И не забравяйте: „ Никой не може да се провали, когато до себе си има приятели“! Бъдете, това, което сте и се гордейте със себе си. ОБИЧАМ ВИ!

Надя Христова

Сега съм уверена и с гордост мога да заявя, че съм ромка!

Arete Youth

Да направиш крачка, "Заедно Напред" със съвсем непознати хора е доста трудно, но въпреки това го направихме, благодарение на Вас, нашите лидери Алекс, Еви, Рали, Краси и Асен. Вие сте нашия жив пример, който трябва да следваме. Вие бяхте хората, които ни амбицирахте. Вие сте тези, които се грижихте за нас. Вие ни научихте, че да бъдеш лидер е отговорна работа. Знайте, че всеки един от вас е съвършен, а заедно сте уникални. Благодаря ви! Няма как да забравя един човек, който винаги ни наблюдаваше, като наша по-голяма сестра. Която следеше дали си спазваме уговорения вечерен час, нашата кака Галя. Тя обича да ни изненадва. Прави всичко с лекота и удоволствие, цари от красота и е по-прекрасна дори от пролетта! Помня първият ден, когато пристигнах в град София, на централна гара. Аз се притесних от това, че не познавам хората, с които ще прекарам цяла една седмица, но докато всички чакахме автобуса за Банско, направих една от първите крачки и се запознах със страхотни хора, които също като мен бяха притеснени. С това започна и нашето приключение, нашето ново начало. Докато пътувахме, в автобуса се сприятелих с още хора. Заедно слушахме музика и пяхме. Много се вълнувах. Осъзнах, че не е толкова страшно да се запознаваш с нови хора. Сближих се с едно момиче и разбрах, че е един добър и умен човек. Двете открихме, че имаме доста общи неща и се зарадвахме.

По време на лагера научих, много нови неща. Не само имах нови приятели, с които станахме едно семейство, но и научих нашата история. Историята на ромите. От тогава знам, че не бива да ме е срам от това, което съм и от ромския ми произход. Научих, че е важно да бъдем пример за по-малките. Важно е да помагаме на нуждаещите се от помощ, на хора от моя етнос. Вярвам, че ние можем да променим света. Сега съм смела, уверена и гордо мога да заявя ромския си етнос, и всичко това благодарение на Райчо. Благодаря и на всички останали лектори, че споделиха опита и знанията  си с нас. Лекцията за стереотипите ме накара да се замисля, че не бива да лепя етикети на хора, които не познавам и не бива да си правя предварителни изводи за тях преди да ги опозная, което наистина е важно! Разбрах, че трябва да бъда упорита, за да постигна целите си и така да осъществя мечтите си. Мечтата не е фантазия, тя може да стане реалност, стига да се трудя за нея. Сега, когато имам всички тези приятели до себе си се чувствам още по-уверена. Нашата една седмица, с новото ми семейство мина неусетно. Надявам се отново да се срещнем, да говорим за мечтите, за живота.

Изказвам благодарности на хората, които ни бяха като майка и баща, за грижите, които положихте към нас! Вие направихте семейство от напълно непознати. Нашата прекрасна майка - Радост, винаги радости раздава и сърцето си за нас тя отваря. Прекрасен родител за мен тя бе и открадна мето сърце! А нашия баща - Райчо, доста грижовен готованко. Той деца ни нарича и казва, че ни обича. Имахме си и едно прекрасно момче, сладур отвсякъде! Не спира да ни радва и целувки да раздава - Живко, прекрасник е той голям! Имахме си и едно прекрасно ангелче - Мелиса, много ми липсва! Цветна усмивка е тя и любов ни радва  с лекота. Благодаря на екипа от Младежка Фондация "Арете"! Благодаря на всички Ви! Обичам Ви!

Соня Захариева

Лагерът за мен е крачка напред!

Arete Youth

Емоцията ми на вълнение започна тогава, когато получих обаждането, че съм приета да бъда участник в лагера на Младежка фондация  "Арете".

За мен това бе една крачка напред към бъдещето. Бях толкова развълнувана, че ще се срещна и запозная с толкова изключителни и любезни хора като Галя, Радост и Райчо. Тези хора ми изпълниха сърцето с  любов и надежда към моето настояще.

Когато се срещнахме с  останалите участници от цяла България ни беше малко трудно, но благодарение на Арете ние го преодоляхме и станахме семейство.

Всичко бе толкова уникално.  Не мога да опиша тази емоция, която преживях през тази една седмица. Ще разбере само този, който вече е бил на такъв лагер. Трябва да дойдеш и да седнеш на онова столче в онази зала. Там ще видиш емоцията на децата, които с  голямо желание и любопитство слушат  и се забавляват. Емоциите им се четат  в блестящите им красиви очи.

Чувството да  си част от този лагер е неописуемо, страхотно и идеално за едно ново начало за теб и твоето бъдеще. За мен беше удоволствие да участвам в лагера „Заедно Напред”.

Александра Антонова

Вдъхновена от лагера

Arete Youth

Лагер „ЗАЕДНО НАПРЕД“ 2019, гр. Банско

Отделени от махалата
Решихме да отидем в планината
С непознати хора семейство станахме
Майка ни стана Радостта 
А баща- Райчо от града
Краси, Рали, Еви, Алекс и Асен
Пък по-големите деца
Прекарахме ний прекрасни 5 дни
Спомени събрахме, игри играхме
И заедно се смяхме
Научихме и нови неща за нас и за общността
Но изобщо не се натоварихме
Защото кака Галя все ни помагаше
Рисувахме, танцувахме
И за всичко  забравихме
Сякаш бяхме в един нов свят
Изпълнен с цвят и мечти
И можещи младежи
Бяхме активни, бяхме и страхливи
Изградихме доверие между нас за толкова кратко време
Само 5 дни, а като цели 5 години
Никой не искаше да излезе от този нов свят,
Защото животът в него беше добър , всеки се подкрепяше и уважаваше
Никой на никого не се присмиваше, нито обиждаше
Всичко беше прекрасно
Омраза никой не изпитваше
А един на друг само се стимулираше
Ето така трябва да изглежда реалния свят
Всички, които бяхме  на лагера, бяхме от различни краища на нашата страна
И всички по родните места сега сме прибрани
Но за една Промяна всички сме призвани
Нека и останалите вкусят от нея,
Нека я дадем на света, за да останем в историята добра
Заедно напред!

Величка Велкова ️

“Всеки се промени…“

Arete Youth

Разказ на Наталия за приключението „Заедно напред“

Казвам се Наталия Миткова. Аз съм на 17 години, от село Галиче и съм участник в първия национален лагер “Заедно Напред 2019”. Научих за лагерите на “Арете”, когато бях на около 12 години. Спомням си как по-големите деца от училището ми, ходеха на тези лагери, когато бяха на моите години, а аз търпеливо чаках момента и аз да отида. Когато навърших 16, не кандидатствах за лагера през 2018. Пропуснах срока и бях доста разочарована, защото имах желание, но ето, че всяко зло е за добро. Тази година бях решена да отида. Тогава настъпи 28 юни, 2019 година. Това беше денят, в който получих обаждане от номер с три четворки, който ми изглеждаше напълно непознат. Помислих си, че е просто едно грешно обаждане. Почти месец по-късно, съм убедена, че това обаждане беше всичко, но не и грешно. Името на човекът, който звънеше е Галина Исаева. Име, което няма да забравя. Спомням си колко щастлива и горда от себе си бях, когато тя ми съобщи, че ще съм един от участниците в първия национален лагер “Заедно Напред 2019”.  Знаех, че на този лагер ще се срещна с хора, които ще ми останат приятели за цял живот, че ще получа нови знания, но това беше всичко, което знаех със сигурност. Всичко друго беше непознато и леко плашещо. “Къде отивам?”, “Как ще се справя?”, “Дали ще ме харесат?”, бяха само част от въпросите, които си задавах в продължение на почти две седмици, докато неусетно, настъпи денят за отпътуване към Банско. Стоях на Централна автогара София с родителите си, които се притесняваха на какви хора ще попадна. Тогава при нас дойде следващият човек, чието име няма да забравя- Райчо Чапразов. Той увери родителите ми, че няма за какво да се притесняват и ме упъти към мястото, където трябваше да изчакам групата. Усетих как един огромен товар се свлече от раменете ми, защото видях колко по-спокойна беше майка ми след срещата с този човек.

Докато стоях до куфара и чаках да се качим в автобуса, се появи и третият човек, който ще остане в съзнанието ми, като модел за подражание до края на живота ми. Тя застана между малките групички, които се бяха сформирали и ни обедини в една. Още в този момент Радостина Чапразова си извоюва високо в моите очи, без дори да го осъзнава. Имаше нещо в нея, което ме накара да ѝ повярвам още преди да съм разбрала името ѝ, а аз не съм доверчив човек. В автобуса седнах до децата, които силно казано познавах, защото едно от малкото неща, които знаех за тях, бяха имената им. След прекараната седмица с Бети, Еми и Марсело за мен те вече не са просто имена, те са приятели.

И така, благодарение на талантливите момчета от задните седалки, ледовете започнаха да се разчупват още преди да сме се настанили в хотела. Те пееха и се грижеха за атмосферата по време на около тричасовото пътуване, което лично аз проспах, но ги слушах в съня си.

Всичките тези седем дни, най-близкото нещо до родители  за нас бяха Радост, Галя и Райчо. Те се грижеха за нашето здраве, безопасност и спокойствие, а всеки път, когато някой имаше главоболие, те имаха съответното лекарство. Това може да изглежда, като една малка подробност, но те бяха помислили за нея, както и за всяка друга дреболия, за която можете да се сетите.

Прекараната седмица в хотела заедно с  организаторите, лидерите и останалите участници, определено беше поучителна. Първият ден беше странен за всички нас. Всеки оглеждаше непознатите лица и никой не знаеше точно какво следва. Получихме баджове и програми на които беше представен график за всеки един от дните. На програмите ни имаше изписани игри, които повечето от нас чуваха за първи път. Игри заради, които петимата всеотдайни лидери, Боби, Асен, Генади, Далила и Принцеса, захвърляха своята почивката, за да подготвят залата. Обстановката по време на първите два дни беше приветлива, но въпреки това всеки тайничко искаше да събере багажа си и да си тръгне. В началото бяхме просто отделни личности от разнообразни места с разнообразни качества, интереси и знания. Ако едно нещо е сигурно, това е факта, че всеки се промени към поне малко по-добро.

На по-затворените участници  им беше трудно да излязат от черупката си и да говорят, но благодарение на своите лидери и съотборници, в края на лагера те дори сами изявяваха желание да се изявяват пред публика. Имаше и хора, като мен. Аз съм привидно самоуверена и общителна, но нещо, което само един човек забеляза беше, че и аз се притеснявам. И то много. Притеснявах се да не кажа нещо безсмислено докато говоря, притеснявах се да не обидя някого, което често правя без да го осъзнавам, притеснявах се да не бъда прекалено различна. Човекът, който забеляза всичките тези несигурности , беше Мария - Мис “Заедно Напред 2019”. Разговорите с нея, ме предразполагаха да се отпусна и да бъда себе си на 100%. Тя е един от най-интелигентните и внимателни хора, които съм срещала. Възхищавам се на това, че тя знае, кога да говори и знае, кога да мълчи. Възхищавам се, защото ми се иска в това отношение, да съм повече, като нея. От нея си взех също и тази умереност,  която в момента се опитвам да интегрирам в  начина си на общуване.

Ако четете това и до сега не сте били на лагера ще си помислите, че не сме правили кой знае какво освен да се опознаваме, но не е така. Имахме и дълги лекции изнесени от хора, които също няма да забравим. В интерес на истината, ние учехме дори в свободното си време, учехме се един от друг, учехме един за друг. Всеки един от нас получи възможността да стъпи в обувките на лектор и да научи новите си приятели на нещо, което да запомнят за цял живот. Научихме по нещо, което определено няма да бъде забравено и винаги, когато видим снимките от лагера, ще преживяваме уникалните и неповторими емоции от тези седем дни отново и отново. Успях да си взема по нещо от почти всеки и се надявам, че и другите са си взели нещо полезно от мен.

За съжаление в началото бях отхвърлена от останалите, но по-късно, когато вече ме опознаха ги попитах, защо са били толкова дистанцирани. Отговаряха ми, че съм давала вид на арогантен и надменен човек. Почувствах се доста зле. Помислих си, че отблъсквам хората без дори да съм им казала думичка, но те пък казваха, че по-късно, когато са ми дали шанс са разбрали, че просто, както всеки човек, имам своите странности, като погледа ми, за който мама винаги ми прави забележка. Не споменавам това случайно. Ако не бяха лекциите в които ни учеха да опознаваме хората преди да им слагаме етикет, аз щях да бъда отхвърлена от останалите участници по време на целия лагер.  “Арете” ни даде нови знания, които започнахме да прилагаме моментално. Както вече споменах, първият ден беше денят, в който повечето искаха да си ходят. Сега искам да  разкажа малко повече за последните два дни през, които си вземахме довиждане. Петият ден беше денят, в който започнаха сълзите. Много от нас се разплакаха, но лично аз не го направих. Поне не и в рамките на този ден. Не се разплаках, не защото не ми беше тъжно, а защото знаех, че това не беше сбогом, а довиждане и знаех, че “Арете” отново ще ни даде повод да се срещнем и да създаваме добрини заедно. На шестият ден си позволих да пророня няколко сълзи, защото осъзнах, че това беше краят. Още мисля, че с тези хора ще се срещнем пак и съм сигурна, че отново ще получа възможност да чуя песните на Меладини и Ваньо съпроводени от китарата на Марин, да видя танците на Асен, Сабрина, Жанет, Микаела и Васила и да получа от прегръдките за добро утро на Живко. И да побъбря с човека,  с който бяхме събрани от обстоятелствата, а именно Принцеса. Това беше принцесата на лагера и един завършен лидер, който въпреки че е на моята възраст, може да ме научи на много. С нея прекарахме около два часа на Централна автогара София преди да поемем за родните си места и не ни трябваха повече, за да разберем колко общо имаме. Знам, че няма как да изброя всяко едно от имената, зад които стоят едни прекрасни личности, но бих го направила. Защото ще запомня всеки един от вас и заради хора, като вас ще продължавам да не се срамувам от етноса си и от това, че съм от ромски произход.  

Наталия Миткова

„Заедно напред“ е една от най-смислените инициативи…

Arete Youth

Мария: Първо искам да ви приветствам, като добре дошъл и да ви кажа, че лекцията ви беше страхотна и много ви благодарим!
Младен Владимиров: Благодаря ти, много си мила. Аз винаги идвам с много голямо желание да се срещна със вас, а този тип лагери, според мен, имат едни от най-смислените сектори, които се случват в неправителствената част. Въобще “Арете” работи изключително добре и на мен винаги ми носи много позитивна емоция наподобяваща наркотик, която ще нося поне около 24 часа. Винаги след лагерите, когато се свързвам с вас, когато ми пишете, когато ми задавате въпроси, когато ми пращате неща, които сте постигнали във вашата общност, тази емоция ме връхлита отново и отново.
Мария: Разкажете ни малко за себе си.
Младен: Психолог съм по професия. През последните петнадесетина години се занимавам с деца и семейства, бил съм училищен психолог в две от големите столични училища и съм бил заместник директор в едно от тях. Последните няколко години се занимавам с тренинги и обучения и съм един от кризисните психолози на министерство на образованието и науката. Работя по едни от най-тежките случаи на смърт, насилие и отвличане на деца и за съжаление последните години, попадам на много тежки случаи, като убийството в Борисовата градина и в момента работя с двамата младежи, които станаха доста известни, чрез медийното пространство. Също така, последните години водя обучение от частна консултативна практика, а от съвсем скоро съм и нещо , като ментор в “Арете”.
Мария: Справяте се много добре с работата си.
Младен Владимиров: Благодаря ти за оценката мила, важна ми е!
Мария: Кой беше моментът, в който решихте, че ще се занимавате с психология и защо?
Младен Владимиров: Тогава учех в едно експериментално училище, което споделяше сграда с НБУ. Бях в 9 клас. След попълването на един личностен тест, моят учител ме попита дали имам интерес към изследването на училища и дали искам да ме заведе в Нов Български университет, там има лаборатория за експерименти към департамент кондуктивна наука, където видях разни неща и останах три часа, след което ми казаха, че може да посещавам лабораторията. В интерес на истината, преди да реша да се занимавам с психология, исках да стана полицай, защото около 1999 година можеше да пропуснеш казармата ако учиш в академията на МВР, но това така и не се случи. След като излязох от казармата, кандидатствах с психология, приеха ме и след третата година отидох на стаж в педиатрията, след това започнах работа в отдел Закрила на детето в един от столичните райони и от там нататък се занимавам с консултиране. Работя в няколко частни кабинета и комисии за деца извършили престъпления и това е пътят ми до тук.
Мария: Доволен ли сте от изборът, който направихте?
Младен Владимиров: Ами доволен съм, защото последните години, психологията вече не е такова табу и все повече млади хора и родители се обръщат към услугите на психолози. Виждам добавена стойност към мотивите си и чувството да видиш това, как един млад човек е пораснал пред очите ти  е несравнимо.
Мария: Обичате ли срещите с младежи и да ги образовате по различни теми?
Младен Владимиров: Това е най-приятната част, тъй като, както казах и в неформалния разговор, аз си взимам повече от вас, отколкото вие от мен. Емоциите, които ми давате, емоциите, енергията и излъчването ви нямат аналог. Сигурен съм, че никой наркотик не може да постигне усещането, което вие ми предоставяте.
Мария: Много ви благодаря!  И последният ни въпрос е какво мислите за организацията „Арете“ и за лагерите „Заедно напред“? Според вас, има ли полза от тях?
Младен Владимиров: Всъщност, това е една от най-смислените инициативи, които помагат за разбиването на стереотипи и нов вид общуване в ромската общност. Сегашните лидери, всъщност са били участници в самия лагер миналата година и аз бях свидетел на тяхната промяна. И още нещо, ако десегрегацията и интеграцията са много дълги процеси, то „Арете“ го прави за много кратки срокове. Тази година бях обучи тел на младежкия съвет към държавната агенция „Закрила на детето“ и когато влязох вътре видях елита, част от най-добрите деца от всичките 28 градове, аз видях Принцеса, която представляваше област Монтана, а тя е именно продукт на младежките лагери на „Арете“, така че мисля, че отговорих на въпроса.
Мария: Много ви благодарим за отделеното време!
 

Интервюто води Мария Христова, участник в първи национален лагер „Заедно напред“ , 2019

„Никога няма да забравя!“

Arete Youth

Приключение, топлина, приятели, щастие, любов, сълзи, моменти, ЕМОЦИЯ – и още куп други думи не ми стигат да опиша това, от което бях част само преди няколко дни... Искаше ми се никога да не свършва, но както казва и Радост - „Хубавите моменти минават много бързо“. Но точно този, никога няма да забравя. Помня притеснението първата сутрин, стоях на автогарата и се чудех да се кача в автобуса ли или просто да се прибера вкъщи и да си доспя. Та аз отивах на непознато място, с един куп непознати хора и то за цяла седмица. И всъщност реших да се кача, само за да не нося багажа си обратно до вкъщи. Какъв оптимизъм нали?!? Както и да е, след 5 часа се намирах на Централна автогара София с огромен сак в едната ръка и въпросът „ Защо ми трябваше да правя това сега? „в другата. Сетих се за разговора с Галя, преди няколко дни, когато ми се обади да ми каже, че ще ни посрещнат: „ Кафенца, водички на автогарата и ние ще дойдем... „ Още тогава разбрах, че е пич.

Сега остана само да чакаме... Срещу мен седеше момче, чийто поглед изглеждаше по-объркан и от моя. Какво пък, ще опитам. Приближих се и го попитах дали случайно не сме за едно и също място. Е добре, поне намерих с кого да седя. След малко се появи още едно момиче, ако тогава знаех, че ще ми липсва толкова в момента, нямаше да си повярвам. Съвсем скоро се събрахме доста голяма компания от младежи за лагера. Те всъщност не хапеха, че даже си бяха и доста приятни. След това се появиха Галя, Радост и Райчо и потеглихме към Банско. Е може би пък нямаше да е толкова зле – си мислех точно в онзи момент. Дори не предполагах, какво предстоеше. 

Беше една седмица, изпълнена с хиляди емоции, преживявания и прекрасни хора. Беше момент на близост, на спокойствие, на уют. Беше мястото, където всеки се научи да бъде себе си и да се гордее с това. Несъмнено беше това, което всеки един от нас ще носи в сърцето си. А когато дойде и най-емоционалният момент, а именно раздялата, всички бяха раздвоени. От една страна неописуемата радост от преживяното, а от друга тъгата, от това, че сега всеки се прибира към дома си. Аз също бях раздвоена, дали да се кача в автобуса или просто да остана там, с хората, които вече чувствах като семейство. И този път големият сак не беше фактор...

Сега остана само да Ви благодаря. Благодаря Ви Младежка фондация "Арете", благодаря Ви Галя, Радост и Райчо. Благодаря Ви, лидери. Благодаря за всичко, на което ни научихте, за всичко което ни показахте и за шанса да преживеем всичко това!

Мария Христова

„Да спрем да рушим, да започнем да градим!“

Arete Youth

Доброволците на Младежка фондация „Арете“ и сдружение ЛАРГО, реализираха малък проект в полза на местната ромска общност. „Аз искам да уча, играя и спортувам в детската градина“ беше наименованието на тяхната инициатива, която се случи в периода май-юли месец на тази година. Целта на доброволческата им инициатива бе да създадат детски кът във външния двор на детската градина „Мечта“, в ромския квартал „Изток“ на гр. Кюстендил. С изпълнението на този проект искаха да направят интерактивна среда за общуване, игра и обучение на децата. Децата в детската градина са 131, на възраст от 3 до 7 години.

С много усилия и труд, доброволците ни успяха да направят детски кът, който включва „Тунел от гуми“ – гумите са боядисани с различни цветове и форми (кръг, триъгълник, правоъгълник), а тяхното предназначение е децата  да проявяват физическа активност (тичане, провиране) , да научат различните форми, и в същото време  да се забавляват; „Писта за бягане“ –  направена е  детска писта за бягане с отделни коридори.

Предназначението й е децата да тичат в права посока, в същото време ще бъдат изпълнени нормативите, които са заложени в тяхната програма. Това също ще спомогне децата да сформират умения за концентрация, внимание, издръжливост. „Обновен пясъчник за игри“ –  допълнен е с пясък, боядисани са бордюрите. Това ще е мястото, където децата ще играят с пясъка, ще общуват и развият своите социални умения. „Пътека от цветни стъпки“ – боядисани човешки стъпки в различни цветове, което  ще бъде иновативен начин, чрез който децата ще затвърдят, ще научат цветовете и числата. И не на последно място беше обновена външната ограда на детската градина.

„Да спрем да рушим. Да започнем да градим“ е посланието на доброволците към жителите на ромския квартал.

Финансирането на малки проекти в полза за местната общност е в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Човек трябва да опитва и да вярва в себе си

Arete Youth

Здравейте!

Аз съм Миладин Боянов от село Дреновец, участник съм в първия национален лагер „Заедно напред“, организиран от Младежка фондация „Арете“, през 2019 година. 

В последния ден на летен лагер "Заедно Напред ", ви срещам с един достоен човек. Това е Корнелий Стоянов, който спечели титлата  Мистър „Заедно напред“.

- Как се чувстваш, Корнелий след снощната награда, която взе?
- Чувствам се супер от, това което направих и спечелих, защото аз съм примерът и огледалото за моята общност!
- Разкажи ни повече за това, какви усилия и старания си положил през изминалата седмица на лагера, за да станеш това, което си?
- Ами това, което направих е да не си налагам мнението над останалите, а да оставя нещата и когато имам възможност, и ми се даде думата да отговоря, а не да моля всички да ме чуят ...също така е важно, когато ти дадат думата да не бъдеш много банален, а да си кратък, ясен и точен, да можеш да защитиш мнението си.
- Какво за теб е титлата Мистър?
- Това е важна титла, която ме кара да се гордея и ми доказа, че ако не опитваме няма да се получи. Направи ме по-уверен в способностите ми.  
- Чувстваш ли се една крачка пред останалите ? 
- Да, чувствам се една крачка пред останалите. 
- Вече знаем, че титлата автоматично ти дава  една друга възможност – следващата година да бъдеш лидер! Ти като такъв какво ще направиш за групата ти?
- Ще ги предразположа ,ще им вдъхна доверие, уважение по между им, за да могат да мислят и работят като един.
- Ти сега се прибираш в родния си край ...там ще се гордееш ли с тази титла?
- Да, разбира се, че ще се гордея !
- Човек трябва ли да има вяра и надежда в способностите си?
- Да, категорично да, винаги човек трябва да опитва и да вярва в себе си.
- Какво за теб е летен лагер "Заедно Напред“? 
- Нещото, което премахна бариерата от срам в мен, нещото което ме амбицира да продължа напред и да докажа, че аз мога!
- Аз ти пожелавам все повече и повече успехи  занапред!
- Благодаря ти, и аз пожелавам много успехи както на теб, така и на екипа на Младежка фондация "Арете".

Интервю на Миладин Боянов

Искам да съм лидер!

Arete Youth

Нека Ви разкажа малко за себе си.. Аз съм едно 17 годишно момиче от село, което обича да се развива. Обича семейството си, приятелите си, близките и значими за нея хора, обичам и кучетата. Обичам да карам хората да се усмихват, да им стане някак по-леко на душата, по-спокойно…

Аз съм от типа хора, които казват истината в очите и не се страхуват да застават зад това, в което вярват, без значение как ще го приемат останалите. Мисля ли нещо - казвам го. Директна съм, истинска и неподправена.И дори на хората да не им харесва, това съм аз - и не мисля да се променям, освен ако не е за добро. А доброто е изключително важно за мен,то ме кара да сияя и да се чувствам значима. В днешно време да се чувстваш значим е доста трудно. Трябва да знаеш къде и с какво би могъл да бъдеш полезен, защото да помагаш на другите не ти носи лична облага, но изпълва сърцето ти с щастие. Трябва да знаеш кои са твоите слаби страни и да рискуваш да ги променяш.

Много се чудех дали да кандидатствам, за да бъда лидер на лагер „Заедно напред“. Едно е да си участник, друго е да си лидер. Реших, че ще бъда лидер. В началото стъпвах плахо, неуверено. Чувствах се несигурна. Не вярвах, че ще се справя с всички тези отговорности, които ми предстоят.

Знаех, че ще срещна хора с различни характери, с които ще трябва да се сработя и да управлявам, да им давам насока, да разчитат на мен и да ми вярват. Нали затова сме тук, на тази земя, под това слънце, за да се учим и да обогатяваме знанията си всеки ден. Да грабваме с пълни шепи всяка възможност, която ни се даде и да бъдем сигурни в себе си, защото всеки от нас идва с мисия.

Като участник в лагер "Заедно Напред" през 2018 година, научих много. Не мога да повярвам колко ми даде „Арете“, и то само за седмица. Сигурност, сила да се боря, опора, даде ми обич и топлина, увереност, грижа и подкрепа. Взех всичко, което ми трябва, за да изляза от зоната си на комфорт и да покажа на света какво мога. Ето ме. Аз съм силна, вярваща в себе си ромка, която се гордее с това и с качествата, които придоби за толкова кратко време. Всяко начало е трудно, но след това не можеш да спреш да изненадваш себе си всеки ден и да преоткриваш непознатото. Затова искам да кажа на всички млади хора да вярват в себе си, защото това е ключа към успеха, да не се срамуват от това, което са. Не трябва да се съди прибързано, преди да си опознал човека, защото действията са важни. Прибързаното поставяне на етикети може само да те опровергае.

Без труд не се постига нищо, но ако се трудиш достатъчно, след това се радваш на успех, скачаш в необятното и не съжаляваш! И за миг не съжалявам, че станах част от това невероятно приключение, което ми даде много. Но и аз дадох. Дадох грижа, любов, старание. Вложих усилия, които си струват. Отборът ми стана най-добрия. Бях възхитена от тях и от способностите им. Събка, Мария, Микаела, Мариела, Ваньо и Венямин. Много ме радват.Обичам хората, пълни с енергия. Те са носещ заряд, който озарява всичко по пътя си. Обичах да ги гледам как се радват всеки път, щом завършеха задача успешно, винаги първи, правещи всичко със сърце и много обич. Те са моите хора. Арете ми даде и много приятели. Те са невероятни хора, различни, с неповторими истории.  Има коренна разлика от времето, когато бях участник, и днес, година след това. Когато видях участниците за първи път, отидох да се запозная с тези прекрасни хора, за да мога да свикна с тях и да ги накарам да не се притесняват, защото знам как ми беше на мен в началото, когато бях на тяхно място. Сега съм по-уверена и по-общителна. Дори и да сгреша, знам, че няма да дойде края на света. Спокойна съм, усмихвам се и знам, че намерих  своето нещо. Призванието ми. Още от самото начало ме изненадаха много приятно. Първата ни поставена задача беше да измислим име на групата, лого и цитат, който да ни описва. Тогава станахме едно цяло. Трябваше ни много малко време, за да се сработим като екип и да станем приятели. Затова те избраха името „Princess and friends“, от което останах много изненадана и въпреки, че настоявах да го променят, те пожелаха да си остане така. Логото ни беше корона , под която всеки от нас нарисува себе си като малко човече с коронка и написахме : " Една усмивка, много корони." Силно послание, което достигна до всички!  Много обичам отбора си, затова всички усилия, които положих, всяка умора, която изпитах през тази седмица, си струват. С тях нямах почти никакви проблеми, може би защото от самото начало реших, че трябва да ме приемат на сериозно, макар и да сме със сходна възраст. Това беше моята тактика за победа. Аз съм перфектционист  и се опитвам да се боря с това, но понякога желанието да не се спирам пред нищо и да не се отказвам, докато не постигна това, което искам, ми дава много.

Там създадох лидери! Истински и подготвени лидери, които съм сигурна, че ще променят други деца след време и ще бъдат много уверени и целеустремени! Създадох и много спомени, приятелства и приключения. За да си победител се иска сила и кураж. Не се отказвай, докато не стигнеш до финала, защото знанието е сила, която ни се дава, за да покажем на какво сме способни, колкото и да ни подценяват.

Лекторите за пореден път ми показаха колко са подготвени, зареждащи с присъствието си и запомнящи се с думите си. Много искам да бъда като тях! Те са изключително умни, добри, борбени и подготвени да се справят със всичко, с което се захванат! Те, както и организаторите на този лагер, са моя пример за подражание!

„Арете“ ми показа пътя -  сега от мен зависи да го следвам. Тези хора са с добри сърца, казват ти истината в очите, а не си мълчат, докато се проваляш. През тези дни изпитах много емоции,беше ми трудно, но приемах предизвикателствата с усмивка. Ще ми липсват моите приятели, и въпреки, че се радвам, че срещнах хора от различни краища на България, ми е болно, че с тях няма да се виждаме. „Арете“ събира млади хора на едно място, с различни мечти. Да успеят в знанието, да успеят в кариерата, да превъзмогнат проблемите и да бъдат щастливи!

Много благодаря на целия екип, че ми се довери и ми даде възможността да бъда част от този лагер и да променя както моя, така и живота и начина на мислене на хората около мен към по-добро. Благодаря и на моите родители, които много ме подкрепят и ми дават сила да продължа напред!

Те са моята опора. Когато бях лидер, аз не бях просто човека, който  даваше напътствия. Аз бях учител, ръководител, родител, будилник, съдия, приятел и сестра. Дори след късните проверки, които правехме по стаите, след дългия ден, прекаран в изпълняване на задачи, на следващата сутрин се будех с усмивка, защото знаех, че те разчитат на мен. Мисля, че го оцениха, обикнаха ме, както и аз тях, и ми беше много трудно да се сбогуваме. Много съм горда с моя отбор! За мен те са най-добрите, защото вярваш ли в нещо, - то се случва и виждам, че всичко си е заслужавало. Показаха на какво са способни, и макар че всеки заслужаваше да бъде мис или мистър, една от участничките ми беше много подготвена и в нейните очи виждах завършен лидер - Мария, която не се притесняваше да изразява мнението си свободно, без да се налага. Тя, както и останалите страхотни момичета на този лагер, ми станаха много близки приятели, които винаги ще помня и нямам търпение пътищата ни да се засекат отново! Обичам да съм сред хора, живеещи за момента, на които всичко им се получава не само с късмет, а и с надежда, любов и  светещи детски очи..

Една усмивка винаги ще ми напомня за това мое приключение - тази на Микаела, която не се страхуваше да показва емоциите си, да изразява чувствата си и да раздава много обич! Те са моите момичета и винаги могат да разчитат на мен, за каквото и да е било. Напомняха ми на мен самата и ми показаха, че щастието е просто - любими хора, нови приятели, забавни моменти и интересни преживявания. Всичко, което ти трябва да си истински щастлив е цел, която да те вдъхновява

Е, всички тези прекрасни хора  за мен бяха ходещо вдъхновение!

Благодаря Ви от сърце и успех към пътя на знанието! Нека покажем на всички, колко обединен е нашия народ, колко сме силни и борбени и как всеки от нас допринася за началото на един по-хубав и добър свят! Не се спирайте пред нищо, защото заедно  можем  повече!

Принцеса Иванова

 

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ за учебната 2019-2020 г.

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“-България съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“
за ученици в гимназиална степен за учебната 2019-2020 г.

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Условия за участие на учениците:
1. Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);
2. Да са мотивирани да продължат образованието си;
3. Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство - т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 420 лева месечно;
4. Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира*. (не е задължително условие)
5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.
*Наем за квартира се заплаща само, когато в населеното място, където ученикът посещава училище липсва общежитие. Подробните условия за наем се уточняват индивидуално с кандидатите.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на Младежка фондация „Арете“-България или ТСА.

Срок за кандидатстване: 1 август 2019 г.

Необходими документи за кандидатстване

Кандидатите трябва да предоставят/изпратят до офиса на Младежка фондация „Арете“-България на адрес: гр. София 1202, бул. Княгиня Мария Луиза №77 ет.2 или електронно сканирани на ел. поща info@areteyouth.org попълнен ФОРМУЛЯР и следните документи:
1. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);
2. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2019/2020 година (при смяна на училището);
3. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;
4. Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:
a. Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца; Или:
b. Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби; Или:
c. Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);
5. Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител.
6. Документ удостоверяващ, че общината няма да поеме разходи за транспорт  за учебната 2019-2020 г.**
* *Изисква се само за учениците, които ще имат нужда от поемане на транспортни разходи. Този документ може да бъде издаден от община или училището, в което се  ще обучава ученикът през 2019-2020 учебна година.
7. Декларация за  участие в Програмата и споделяне на лични данни. За ученици, ненавършили 18 години, декларацията се подписва от родител или настойник. Пълнолетните ученици ( навършили 18г.) собственоръчно попълват и подписват декларацията.

Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (желателно най-близката по местоположение). Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация. При подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация.

Важно за одобрените ученици

Одобрените ученици трябва да предоставят на Младежка фондация „Арете“-България информация за връзка с превозвач (автобусна компания, автогара, ЖП-гара) до 30 август 2019 г., както и списъци с учебници и учебни помагала, приети от техните училища до 20 септември 2019 г.

Учениците не получават пари в брой. Младежка фондация „Арете“-България поема ангажимент да предостави заявените със списъци учебници и учебни помагала и да осигури карти/билети за транспорт или да заплати наема за общежитие или квартира.

Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината.

От учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация и другите бенефициенти на Програмата.

С кандидатурата и участието си в Програмата, ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.

All the world is a stage

Arete Youth

“All the world is a stage” („Светът е сцена“) е наименованието на малкия проект на доброволката ни Росица Гераскова, който е успешно реализиран в с. Мирково.

Децата от ромски произход в населеното място са с ограничен достъп до възможности. Повечето приемат света като нещо непознато, силно се впечатляват от неща, които за един съвременен човек са незначителни. Повечето от тях не само не са напускали границите на България, а не са виждали дори собственото ни море отблизо. И макар, че с. Мирково е близо до София, децата не са посещавали и столицата.

„Английският език за повечето е просто предмет, по който трябва да се изкара различна оценка от двойка и нищо повече. Осъзнатост за ползите от езика са рядкост дори сред родителите в общността. Това е довело до наследствена незаинтересованост по отношение на езикознанието. Липсата на контакти със самия език, освен чрез видеа в интернет и учебниците е довела до нисък интерес и отсъствие на смисъл за изучаването на английски език. Чувства се неприложимост от страна на децата. Не виждат смисъл да го изучават и някакво реално приложение.“  - из описанието на конкретен проблем, който ще реши проектът.

Росица Гераскова представи проектно предложение, в което описа подробно идеята за допълнителни уроци по английки език чрез сугестопедични похвати – разиграване на роли и интерактивни игри, участие на участниците в тематични сцени, които да отговарят на нивото, нуждите и съответната тематика. Установяване на различни тематични раздели, взаимствайки реални ситуации, в които учениците могат да попаднат (в магазина, в ресторант, нужда от указания за посока, питане за часа и др.) и тяхното неформално пресъздаване чрез разиграване на сцени, влизане в роли. Главната цел на реализирания проект бе да развие и стимулира изучаването на английски език, посредством въвличане в реални, полезни и ключови ситуации на децата от ромски произход, представители на общността. Да бъдат заучени на стандартни изрази, чрез тяхното реално разиграване, осигурявайки забавна среда, в която всеки, имащ желание ще може да се изяви.

В периода от април до юни, идеята за малък проект „Светът е сцена“ се реализира, чрез 8 извънкласни занятия – допълнителни часове по английски език.  В занятията по английски език взеха участие 13 деца и двама учители. Децата осъзнаха колко е важно да знаят езика. По време на допълнителните часове по английски език, участниците бяха съсредоточени и усърдни. Повиши се желанието за изучаване на английски език, чрез тези  допълнителни занимания. Те получиха възможности за развитие чрез забавление, повишаване на знанието и увереността  и подготовка за справяне в реални ситуации.  Чрез финансовата подкрепа на Младежка фондация „Арете“, младежите имаха необходимите материали за провеждането на дейностите.

Финансирането на малки проекти в полза за местната общност е в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

ЗА МЛАДЕЖИ НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 20 и 29 ГОДИНИ

Arete Youth

Младежка фондация "Арете"- България  търси младежи на възраст между 20 и 29 години от градовете София, Пловдив и Сливен, които да се включат в проект „Първи стъпки за професионално развитие“ №2017-1-027”.

На избраните участници, ще бъдат предоставени следните услуги:

- Индивидуални и/или групови срещи с личен ментор за повишаване на мотивацията, самооценката и постиженията; изграждане на позитивна визия за бъдещето и подкрепа за преодоляване на трудности и бариери; личностно развитие;
- Кариерно ориентиране, помощ при изготвяне на профил на компетенциите на участника, професионална автобиография и изготвяне на личен и кариерен план за развитие; подпомагане в следващите стъпки на реализация;
- Обучение за развитие на умения – комуникативни и социални умения, работа в екип, решаване на конфликти, кандидатстване за работа, писане на СV  и мотивационно писмо;
- Подкрепа и съдействие при търсене на подходяща работа, подкрепа при кандидатстване за работна позиция и менторство на работното място.

В допълнение, на избраните младежи може да бъде оказано съдействие за: професионално обучение; езиково обучение; ИТ обучение; посещения при работодатели; срещи с младежи, намерили трудова реализация.

Младежите трябва да са на възраст между 20 и 29 години:
- със завършено средно или средно професионално образование, които живеят в трудни условия и досега не са успели да намерят работа отговаряща на тяхната квалификация; и/или
- млади жени/момичета, които са отпаднали от училище, но имат желание да се върнат в образователната система.

Желаещите да се включат в проекта, да изпратят заявление за участие и декларация за лични данни на info@areteyouth.org

За повече информация може да се свържете с младежка фондация „Арете“ на телефон 0878 744 462.

„ Ментор е някой, който ти дава възможността да видиш надеждата в себе си“   –   Опра Уинфри

Проектът е финансиран от страните донори - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в рамките на Фонд за младежка заетост по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants), а основната му цел е да подобри образователния статус и да подпомогне достъпа на млади  хора от уязвими групи до пазара на труда в Република България, като с това допринесе за подобряване на икономическа им независимост и професионална реализация.

The Find Your Way to the World of Work project (№ 2017-1-027) is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the  EEA Norway Grants Fund for Youth Employment.

Първи стъпки в науката

Arete Youth

Нашите приятели и участници в програма „Академично менторство“ на Младежка фондация „Арете“ Полина Петрова и Леонардо Минков с първа научна публикация. Поли и Леонардо, под вещото ръководство на своя ментор Иван Обрешков, взимат участие в международна научна студентска конференция в Русия. Тема на тяхното изследване е „Традиционната ломска кухня като част от културното наследство“. В публикуваната статия са представени три ястия от северозападния край на България: обреден хляб, свинско с гъби и доматен сос и ломско ветрило. Описани са всички  продукти за ястията и начинът им на приготвяне. Трудът на двамата студенти е публикуван в сборник „Студентство в науката – иновационния потенциал на бъдещето“. Полина и Леонардо са студенти първи курс в Университет по хранителни технологии в град Пловдив. Академичен ментор е техният преподавател Иван Обрешков. В програма „Академично менторство“ на Младежка фондация „Арете“ участват 50 студенти-роми от цялата страна, в повече от 20 специалности в областта на педагогиката, медицината, инженерни специалности, информационни технологии, право и още много... Техни ментори са 22-ма преподаватели от 14 университета.Менорската програма се осъщществява в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Информационни кампании по програми “Заедно напред“ и „Образователен и информационен център“

Arete Youth

Тази пролет, екипът ни осъществи още четири информационни кампании по програмите „Заедно напред“ и „Образователен и информационен център“. На тези срещи, разказваме на младежите как работи Младежка фондация „Арете“, кои сме ние и какво целим. Запознаваме учениците и бъдещи студенти за различните възможности, които допринасят за тяхното професионално, академично и лично развитие. Представяме националните летни лагери „Заедно напред“, които ще се осъществят през юли и август. Обсъждаме целите на лагерите, какво може да научат по време на лагерите, как да кандидатстват. Говорим си за инициативата „Връстници помагат на връстници“ и обсъждаме доброволчеството. По време на информационните кампании, участниците се запознават с възможностите за кандидатстване в университет, визити в университети, различни специалности, стипендиантски програми и възможността да имат ментор от университета.

На 20 май се срещнахме с над 30 момчетата и момичетата в с. Галиче, а домакини на нашата среща бяха СОУ „Христо Ботев“.  Активна роля в срещата взе нашата доброволка Евелина, която сподели с младежите за положителната промяна при нея, и нейното развитие след участието и в нашите програми.

На следващия ден, гостувахме в гр. Разлог, където се запознахме с младежи от ромската махала. Доброволката Саша, мотивира прекрасните младежи да се включат в програмите ни като възможност за тяхното развитие.

На 30 май, екипът на "Арете" гостува в Професионална гимназия по химични и хранителни технологии в гр. Пазарджик, където се срещна с над 30 ученици. Доброволките ни Александра и Ралица, разказаха от първо лице за своите преживявания по време на летните лагери "Заедно напред" и за възможностите по програмата "Образователен и информационен център".

На 4 юни, домакини на информационните ни кампании бяха регионалните ни партньори от сдружение "ЛАРГО" в гр. Кюстендил. Студентката Райна, много въодушевено разказа за нейния път от ученичка до студентка, и сподели за приноса на МФ „Арете“ за нейното развитие.

Благодарим Ви за домакинството, за организацията и за прекрасните младежи, с които ни срещнахте! Ползотворни срещи, на които вдъхновявахме и се вдъхновихме още повече!

Информационните кампании се провеждат по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

ОБЯВA ЗА РАБОТА: Технически сътрудник на Младежка фондация „Арете“ България

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" е организация, подпомагаща младежи с висок потенциал, които са ограничени от социални и икономически бариери в България и на Балканите. Ние допринасяме за развитието на ангажирано гражданско общество и изграждаме ролеви модели в ромската общност, които се подкрепят помежду си за постигане на образователни, професионални и лични успехи.  Нашата мисия е насочена към изграждането на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания, повишават културата на отговорност към обществото и насърчават наставничеството.

Краен срок за кандидатстване: 2 август 2019 г.

Местоположение: София, България

Описание на длъжността: Под непосредственото ръководство на директора за България, техническият сътрудник съдейства за изпълнението на амбициозната мисия на Младежка фондация "Арете" като оказва логистична, организационна и координационна подкрепа на директора за България и програмните ръководители.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Осигурява административна и техническа подкрепа, съдейства при разрешаването на вътрешно административни задачи;
- Организира и координира графиците за пътуване и срещи на екипа на фондацията;
- Съдейства при организиране на обучения и срещи;
- Подпомага изработването на доклади, бюлетини и други, свързани с работата на фондацията документи;
- Поддържа база данни на всички преки и непреки бенефициенти на фондацията;
- Оказва  подкрепа на Програмните ръководители в събирането на текуща, систематична и изчерпателна база данни, обратна връзка и оценка от бенефициенти и партньори;
- Отговоря за медийното отразяване, анонсиране и маркетинг на  дейности и събития на фондацията;
- Работи пряко с финансовия директор, за да се гарантира, че установените финансови, административни и логистични системи и процедури са приложени и/или поддържани по установените за това счетоводни стандарти;
- Поддържа безопасна и сигурна работна среда;
- Изпълнява и други функции и задачи, възложени му от директора за България.

НЕОБХОДИМА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ:
- Образование: висше, компетенции: управление, организационно-оперативни познания;
- Отлична комуникативност и грамотно ползване на български език;
- Добро владеене на английски език (писмено и говоримо);
- Компютърна грамотност (Word, Excel);
- Добри организационни умения и водене на отчетност (критичното внимание към детайлите);
- Зрялост, дискретност, ентусиазъм и позитивно отношение.

Моля, изпратете мотивационо писмо и автобиография до 2 август 2019г. на имейл: info@areteyouth.org  или по пощата на адрес: Младежка фондация „Арете“-България,  гр. София 1202, бул. “Кн. Мария Луиза” №77, ет. 2

История за доброволчеството и инициативата „Връстници помагат на връстници“

Arete Youth

Богомила е отдадена доброволка, вярва в доброволчеството като ценност.

Поредната инициатива, която тя организира е по случай Великден. Споделя, че нейната менторка по „Връстници помагат на връстници“  я е насочила към идеята. Боги е намерила съмишленици – момичета и момчета и заедно са отишли в с. Христо Даново. Там се срещнаха с четири семейства в нужда, на които им предоставиха традиционните за празника козунаци и яйца. Отделиха време да си поиграят с децата. Богомила, изключително развълнувано разказва за преживяното.  Децата били много щастливи, а доброволците преживяха смесени емоции – на радост, на удовлетвореност и малко тъга.

Снимките разказват много. Тук можем да разсъждаваме защо доброволчеството е ценност? Какво ни дава на нас като личности, като общество?

Богомила Самуилова е 11 клас. Учи в ПГ „Ген. Владимир Заимов“ в гр. Сопот. С много добър успех е, а любимият й предмет е английски език. Тя е от село Певците. Срещнахме я на национален лагер за изграждане на лидерски умения „Заедно напред“ през 2018 година. Умно и амбициозно момиче. Открои се с активно участие по време на лагера. Присъединила се към доброволческата ни мрежа. Включи се в национално обучение за доброволци през миналата есен. Участва и в инициативата „Връстници помагат на връстници“, по програма „Заедно напред“, по която има ментор – студент. Мария Атанасова – студентка в специалност акушерка, 3 курс в Медицински университет, гр. Варна. Богомила споделя, че тази инициатива е много полезна за нея, защото менторката й постоянно поддържа връзка с нея и я наставлява относно нейното лично и академично развитие.

През месец aприл Богомила е победител в конкурс за видеоклип „Да превърнем езика на омразата в език на толерантността“ на ЦМЕДТ „Амалипе“ . По случай международния ден на ромите – тя се среща с президентa на Република България г-н Румен Радев, който я поздравява за гражданската й позиция.

Младежка фондация „Арете“ вярва, че доброволчеството е ценност и от своето създаване до момента работи активно с доброволци в подкрепа на ромската общност в България. Нашата цел е да развием устойчива Доброволческа Мрежа (Arete Youth Volunteer Network - AYVN), за да могат младите лидери да участват и насърчават различни инициативи на местно и национално ниво. В по-широк аспект нашата цел е да популяризираме гражданското участие в решаването на различни социални проблеми и да популяризираме ползите на доброволчеството като цяло.

Доброволческите инициативи и „Връстници помагат на връстници“ са в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Конкурс за лидери на малки групи за лагери „Заедно напред“ 2019

Arete Youth

Срок за кандидатстване: 10 юни 2019 г.

Какво?
Конкурс за лидери на национални младежки лагери „Заедно Напред“ 2019 година. Младежка фондация "Арете" - България набира младежи - лидери на малки групи за двата лагера.

Задълженията и отговорностите на лидера по време на лагерите са:
- Да работи индивидуално с участниците в поверената му група, както и с целия екип;
- Да мобилизира и насърчава участниците да се включват активно в сесиите, дискусиите, работата по малки групи и ролевите игри по време на лагера;
- Да координира дейността на групата и да следи за навременното и качествено изпълнение на учебната програма;
- Да следи за спазването на вътрешните правила на лагера;
- Да бъде положителен ролеви модел за участниците в лагера.

Защо?
По време на всеки лагер участват младежи лидери на малки групи, които работят индивидуално в малка група с  няколко участници. Лидерите съдействат на екипа на фондация "Арете" по установените цели на лагерите.

В замяна на това всеки лидер придобива:
- организационен опит;
- лидерски опит;
- опит за работа в екип;
- координационен опит;
- професионален опит;
- комуникационни умения;
- сертификат за лидер на малка група;

Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Кога?
Обучението за лидери на малки групи ще се проведе на 13-14 юли 2019г. за всички лидери, които ще участват и на двата лагера.
Лагерите „Заедно напред“ 2019 година ще се проведат както следва:
- Първи лагер „Заедно напред“ – 14 юли – 20 юли 2019г.
- Втори лагер „Заедно напред“ – 28 юли – 03 август 2019г.

Къде?
През 2019 година ще се организират два национални младежки лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в хотел „Маунтин парадайз край орехите“  в гр. Банско

Как?
Трябва да отговаряте на следните критерии:
- Младежи от 18 до 25 години - ученици  в гимназиална степен  или студенти.                                                                                 
- Кандидатите да са от ромски произход.
- Да са участвали в предишни лагери "Заедно Напред".
- Да имат добър опит в сферата на младежките дейности и в работата с младежи.
- Да  притежават добри комуникационни и лидерски умения.

Попълнете формуляра за кандидатстване и го изпратете до 10 юни 2019 г.  на e-mail: galina@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2, до Младежка фондация „Арете“.

Декларация / чл. 5, ал. 2, т. 4, „б” от Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 /  е част от пълния комплект документи за вашата кандидатура. Непълен комплект документи няма да бъдат разглеждани.

Всеки един лидер може да участва само в един от двата лагера „Заедно Напред“. Лидерите  в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателно попълнени. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани.

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация, преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените лидери в младежките лагери „Заедно Напред“ 2019 година ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 5 юли  2019 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация: Галина Исаева  - Ръководител на програма „Заедно Напред“; моб.тел.: 0878 744463  ; тел: 02/980 90 21, e-mail: galina@areteyouth.org

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Представяне на стипендиaнтска програма на Ромски образователен фонд

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ вярва, че пътят към промяната е образованието. Затова ежегодно популяризира възможността, която Ромски образователен фонд предоставя – стипендии предназначени за роми в бакалавърски, магистърски и докторски програми.

25 младежи – ученици в 12 клас и студенти имаха възможността да участват в обучение за подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии към Ромски образователен фонд. Обучението се проведе в София на 19 и 20 април. Участниците в обучението бяха от цялата страна –  Видин,  София,  Самоков,  Кюстендил,  Благоевград,  Пловдив,  Свиленград, Козлодуй, Трън,  Пирдоп,  Мизия,  Вълчедръм, село Търнак, село Расово, Диново.

Орлин Орлинов, координатор  на Ромски образователен фонд представи програмата като  подчерта: „Основната цел на стипендиантската програма е да допринесе за създаването на широк кръг от образовани роми с висше образование, уверени в себе си и горди със своята ромска идентичност, академично и социално ангажирани, притежаващи умения и компетенции, които ще им позволят да се превърнат в професионалисти в своята област, и в същото време да останат неразривно свързани с ромската общност като я подкрепят в по-нататъшното и включване в обществото като цяло.“  Орлин Орлинов обърна внимание на двете теми за есе, по които младежите трябва да разсъждават и да изложат своите виждания. Те са свързани с целта на стипендиантската програма и тази година са на темата „доброволчество“.

Координаторът на програмата, отбеляза, че стипендията не е социална, а е за академични успехи. Участниците в обучението имаха възможността да чуят от къде идват средствата и защо тази стипендия се нарича “Roma memorial university scholarship program”.  Екипът на Младежка фондация „Арете“  благодари на  Орлин Орлинов, който за поредна година представи детайлно стипендиантската програма. Обърна внимание на критериите за кандидатстване за стипендията, сроковете за изпращане на формуляра, етапите за кандидатстване, какви грешки се допускат, какви трудности срещат кандидатите с попълването на формуляра, какви са критериите за подбор на стипендианти и т.н.  Не пропусна да отговори на всичките въпроси и запитвания на участниците в обучението свързани с тяхното кандидатстване.

Екипът на фондацията се постара  участниците в обучението  да имат възможността да получат основни стъпки и насоки при изготвяне на мотивационно писмо и есе.

Как да кандидатствате за стипендия, вижте тук.

Обучението беше реализирано в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

“Арете“ на гости в гр. Брезник

Arete Youth

На 12 април, екипът на Младежка фондация „Арете“ посети гр. Брезник. По покана на местния здравен медиатор Даниела Захова, екипът ни проведе информационна кампания за представяне на летните лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред“ за 2019 година. Освен това представихме на младежите възможностите за продължаване на своето образование по информационната кампания „А сега накъде?“. Учениците разбраха и за програмата „Равен шанс“,  по която се закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието. Срещата се случи в читалище „Просвещение 1870“.

Срещите се провеждат в рамките на  програмите  "Образователен и информационен център"  и „Заедно напред“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

„С разперени криле“

Arete Youth

Магия. Израстване. Топлина и сплотеност. Работа в екип, семейство. Емоции. Щастие и сълзи. Сълзи от радост, сълзи от благодарност, сълзи от обич. Обич, каквато има само в ромското семейство. Топлина и уют. Вълнение. Сцена, а всъщност дом. Спектакъл.

Това беше нашият 8 април. 

Как се случи?

Взимаш една Галя, разтваряш в много желание, затопляш група ентусиазирани  момичета и момчета, разбъркваш, за да се получи хомогенна смес и готвиш…

Така се възроди прекрасната идея за благотворителен концерт. Благотворителен, защото събираме средства за ученици, но не… ученици, а отличници. Решихме да съберем за трима, отличници, по 500 лева.

Събираше ни „Арете“ – нашият офис. 

Подготвяхме сценарии. Да, бяха няколко, или по-скоро беше един, който претърпя доста трансформации. После – репетиции. Все не се  случиха както трябва, ама така е – на доброволни начала, малко е трудно. Но ентусиасти никога не липсват. Добре е, че са повече, а звездите, „ звездите са звезди, защото са високо“. Но всички се включиха. Намерихме зала и всичко тръгна, само да не пропусна – Министерство на културата одобри нашата молба за ползване на зала „Сцена 17“ на 1 април. Майтапчии.

Какво се случи в деня на концерта…?

Един малък „хаос“ (в хубавия смисъл) цареше. Въпреки облачното време навън, в офиса ни се носеше усещане за топлина. Пристигахме готови и заредени. Влизахме с едни широки усмивки, носехме си реквизита- закачалки с дрехи, пликове с обувки, шапки, шалове, очила и много музика. Обсъждахме на висок глас  участието на Рали в сутрешния блок, а Борислава разказваше как майка и я събудила с вълнение, че ги дават по БНТ-то. Там излъчиха и кратък откъс от нашето видео. Бяхме щастливи. Разнасяха се едни листа със сценария напред-назад. Една група  приготвяха сандвичи, за да се подкрепят през деня в залата за репетиции, много сме, трябва да се подкрепим, после ги забравихме някъде в залата, ама на кого му се яде в такива моменти.

За „Генералната“ репетиция всички бяхме там. Сценаристи,  актьори, гримьори, технически сътрудници, музиканти: София, Александра, Ралица, Мустафа, Матьо, Борислава, Цветан, Виктория, Анелия, Едуарда, Фредерика, Христо, Георги,  Евелина, Сашо, Велизар, Надя, Мариан, Николай, Богомила, Божидар, Зори,Наталия, Валери, Томас, Ники, Богомила, Божидар, Донка…пропускам някой? Да, сигурно пропускам много хора. Димитър, който направи монтажа на видеото ни и Росен, който засне целия концерт. Там беше и Младен Владимиров,психолог, наш приятел, лектор, готов да помага. Навън не спираше да вали.

Шест без десет. Навън продължава да вали. По- нетърпеливите, пристигнали по-рано вече се мокреха.

18.00 часа. Начало.

Гостите влизаха, пускаха своята „лепта“ в кутиите пред залата. Е, не почнахме в уречения час, но пък напълнихме залата. Множество гости уважиха събитието ни – от „Тръст за социална алтернатива“, Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, „Ромски образователен фонд“, „Про-европейска мрежа“, „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог“, приятелите ни от Център "Амалипе", директори на училища, преподаватели от университети, съмишленици от различни организации и различни градове – София, Хасково, Велико Търново; студенти и родители… Благодарим Ви!!!

Водещи на концерта бяха Мустафа Рамадан, студент в Американски университет в България, последна година и Ралица Петрова, студент в трети курс в Софийски университет, гр. София. На малката сцена участваха Томас Томов -победител в „България търси талант“ 2014 и настоящ студент в Национална музикална академия, изключителната актриса Наталия Цекова, „Галишки фукли“ - танцов ансамбъл от с. Галиче, Донка, Мелина и Вероника - актриси от майсторски клас 12+3 към Пловдивски университет „П. Хилендарски ", Николай Кирчев -народен певец от Фен фолк ТВ и студент, Матьо Викторов и Велизар Борисов -  от Танцов състав "СеверняциТЕ“, гр. Вълчедръм, група „Мераклии“ от гр. Благоевград, Актьорът Валери Леков, който срази публиката с неговия скеч и  невероятния  Нено Илиев, който вдъхнови всички участници и гости.

Черешката на тортата беше изненадата на доброволците! Прелестната ни водеща ни смая когато взе микрофона да „си изкаже положението“ и зад нея се наредиха нашите чаровници. Това го нямаше в сценария. „Какво се случва?“ се питахме с поглед. На сцената застанаха младежите с разпечатани буквички, които гласяха „Благодарим Ви Арете“. Пуснаха  видео, което изразяваше техните поименни благодарности към екипа. Тържествено „Арете“ получи първата си торта . Очите на децата грееха, а нашите сърца се стоплиха. Няма как да се опише с думи еуфорията, която се носеше в цялата зала. Не знам за впечатленията на публиката, която беше изправена на крака и тук – там се бършеха сълзи или блестяха такива по очите, но ние бяхме във възторг. Всичките – и екипът и доброволците. Това личи и на СНИМКИТЕ.

Това което се случи на 8 април, не е просто концерт. Не е просто дейност или събитие. Това е магия. Израстване. С разперени криле, ЗАЕДНО НАПРЕД и нагоре.

Доброволците реализираха втория благотворителен концерт. Случи се в Нов театър НДК в гр. София. Главната цел беше да се съберат пари за ромски ученици в 12 клас през 2019/2020 учебна година. Доброволците знаят, че пътят към успеха е образованието, но на пътя понякога има едни малки препятствия. И всеки знае, че самата образователна система не е достатъчна сама по себе си, а трябва да инвестираш и в допълнителни учебни пособия, уроци, курсове или просто да имаш средства да си заплатиш кандидат-студентските изпити. Затова те пожелаха да помогнат на трима дванадесетокласници, с високи академични постижения, но с ниски финансови възможности. Защото работата им на терен ги сблъсква с такива младежи. Самите те са преминали през това. Някои от тях са се сблъсквали с този проблем. Чуйте техните истории и мечти ТУК.

Повярваха в каузата си и я реализираха чрез този концерт. Събраха 665 лева чрез продажбата на поканите за концерта. Победа за нашите доброволци!

Текст Галя и Райчо

Обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България ще проведе обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ за академичната 2019/2020 година.

По време на обучението ще бъде предоставена информация за процедурата по подготовка на документи за кандидатстване за стипендиите на Ромски образователен фонд и ще се проведат индивидуални консултации.

С предимство ще бъдат кандидат-студенти и студенти от ромски произход, които до момента не са кандидатствали за тези стипендии.

За да заявите своето желание за участие в обучението,  моля попълнете в срок до 16.04.2019г. (включително) следния  ФОРМУЛЯР  и го изпратете на имейл адрес:  raycho@areteyouth.org

Одобрените участници ще бъдат уведомени до 17.04.2019г.

Обучението ще се проведе на 19 - 20 април 2019г. в град София. На всички одобрени кандидати ще бъде предоставена допълнителна информация, свързана с участието им. Разходите за храна и транспорт  в двете посоки се поемат от страна на организаторите.

Oбучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“  2019-2020 е част от програма „Образователен и информационен център“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред“ 2019г.

Arete Youth

Какво?

Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно Напред“ за младежи от ромски произход, на възраст от 16 до 21 години.

Младежка фондация „Арете“ подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Защо?

Целите  на  лагерите  са:

• Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
• Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
• Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";
• Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
• Насърчаване на младежката активност;
• Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
• Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
• Запознаване с изявени роми;
• Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
• Забавна и интерактивна работна среда.

Кога?
Лагерите „Заедно напред“ ще се проведат както следва:

• Първи лагер „Заедно напред“ – 14 юли - 20 юли 2019г.
• Втори лагер „Заедно напред“ –  28 юли - 3 август 2019г.

Къде?
През 2019 година ще се организират два национални младежки лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в хотел „Маунтин Парадайс край Орехите“, гр. Банско

Как?

Трябва да отговаряте на следните критерии:

• Младежи от ромски произход между 16 – 21 години.
• Минимален успех в училище – Добър 4.00
• Попълнен формуляр за кандидатстване
• Препоръка от преподавател или неправителствена организация
• Есе по една от двете зададени теми във формуляра.

Ако искате да сте част от лагерите, които ще променят живота ви, то изпратете всички необходими документи за кандидатстване до 10.06.2019г. на e-mail: galina@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2, до Младежка фондация „Арете“- България.

И още…

Списък с необходимите документи за кандидатстване за участие в
младежки ромски лагер „Заедно  Напред“

До 10 юни 2019 г. кандидатите трябва да изпратят:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
2. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
3. Копие от бележник или диплома за средно образование:
• За учениците – копие  от първата страница на ученическия бележник  и страницата с оценките от първия учебен срок.
• За завършилите средно образование - само копие от диплома.
4. Препоръка от преподавател, или от неправителствена организация, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.
5. Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се попълва само за участниците под 18 г. (част от формуляра).
6. Попълнена деклараниция за кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни - декларация за лица под 18г и декларация за лица над 18 години.

Участниците в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат избрани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. 

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.

Всеки един кандидат може да вземе участие само в един от двата лагера по програма „Заедно Напред“.

Одобрените участници за младежките лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до  05 юли 2019 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация: тел: 02/980 90 21, e-mail: galina@areteyouth.org

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“-България и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

„ А сега накъде?“

Arete Youth

На 28 март, екипът на Младежка фондация „Арете“ гостува в гр. Плевен, в ПГТ „Алеко Константинов“. Там се проведе първата за тази година среща „А сега накъде?“, по програма „Образователен и информационен център“.  "А сега накъде?" е мини семинар за младежи в горен курс на средно образование и кандидат-студенти.

Десетимата участници в срещата, ученици в гимназиална степен и бъдещи кандидат-студенти, получиха повече информация, къде и как да продължат своето образование във висше учебно заведение в България и чужбина, какви са условията за кандидатстване, кои са и какви специалности се изучават в университетите и колежите в България, какви са възможностите за получаване на стипендия и финансиране на ученето в системата на висшето образование, какви са възможностите за лична консултация в рамките на програма „Информационен и образователен център“.

Учениците имаха възможност да се запознаят и с програмата „Заедно напред“, която Младежка фондация „Арете“ изпълнява. Те първи научиха за предстоящите национални летни лагери за лидерски умения, за младежи от ромски произход, които ще се осъществят през лятото на 2019г. На срещата участниците се запознаха с условията за кандидатстване за лагерите, необходимите документи, както и със същността на лагера, програмата и мястото на събитието през това лято.

Доброволките Ралица и Жени споделиха своят опит като участници в двете програми „Заедно напред“ и „Образователен и информационен център“. Разказвайки техните преживявания, знания и умения, които са придобили чрез участието си на лагери, визити в университет и други дейности по програмите, двете доброволки вдъхновиха учениците да намират нови възможности пред тях.

Екипът на фондацията поднася своите благодарности на доброволката Жени, която помогна за организирането на тази среща, както и на училището домакин на тази среща – ПГТ „Алеко Константинов“.

Срещите се провеждат в рамките на  програмите  "Образователен и информационен център"  и „Заедно напред“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Tрима ментори за градовете София, Сливен и Пловдив

Arete Youth

FIND YOUR WAY TO THE WORLD OF WORK PROJECT NO. 2017-1-027
ПРОЕКТ: ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ NO. 2017-1-027

Във връзка с изпълнението на проект „Първи стъпки за професионално развитие” №2017-1-027“ финансиран от Фонд за младежка заетост по Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия (EEA and Norway Grants), Младежка фондация „Арете“-България търси да приобщи към екипа си трима ментори за градовете София, Сливен и Пловдив. Основната цел на проекта  е да се подобри образователния статус и пригодността за заетост на младежи от уязвими групи чрез кариерно ориентиране, обучения за личностно и професионално развитие, връщане на ранно отпаднали ученици в образователната система, менторство и работа с родители, училища и бизнес.   

Преки отговорности и задължения:

- Участва в процеса на подбор на участниците в проекта.
- Определя основните умения и потребности на  младежите; оказва наставническа подкрепа и проследява развитието на участниците в програмата;
- Мотивира младежите да продължат образованието си/да се върнат в училище и насърчава участието на семейството в образователния процес на децата им;
- Провежда регулярни планирани срещи за кариерно ориентиране и  консултации за личностно развитие; Съдейства за формирането на социални умения и поведение;
- Оказва подкрепа при организацията и ко-фасилитира обучения за меки умения на местно ниво;
- Планира, организира и изпълнява регулярни социални дейности за участниците в проекта в тясно сътрудничество с партниращите училища и бизнес компании, и изгражда мрежа за обмяна на опит и знание;
- Подкрепя  проектния ръководител при организиране на информационни срещи на местно ниво;
- Работи в тясно сътрудничество с местен координатор по проекта, назначен от фондация „Тръст за социална алтернатива“ 
- Следи за постигнатите индивидуални и общи цели на проекта;
- Регулярно отчита извършената дейност на месечна база пред проектния ръководител.
 

Квалификация и опит:

- Висше образование или доказан професионален опит в областите: „Психология“, „Социални дейности“, „Педагогика“, „Човешки ресурси“, „Консултиране“, „Бизнес администрация“, управленски  или друга подходящи специалности;
- Опит в работата с младежи от уязвими групи;
- Опит в организирането и провеждането на обучения, както и в предоставянето на менторска подкрепа и/или подкрепа за професионално развитие на младежи;
- Отлично познаване на образователната система и  бизнес климата на местно ниво;
- Опит в изготвяне на доклади и отчети;
- Добри умения за работа с Microsoft Office;
- Владеенето на ромски език е предимство;
- Владеенето на добър английски език е предимство ;

Знания, умения и отношение:

- Отлични комуникативни, аналитични и фасилитаторски умения. Ефективното общуване и положителното отношение са ключови за успешно изпълнение на посочените задължения;
- Умения за изграждане на доверителни отношения. Да допринася за създаването на организационна култура, която цени високи постижения във всички аспекти на работата на МФ "Арете" в България и да въплъщава ценностите на МФ "Арете" във всички дейности;
- Да притежава и демонстрира уравновесен характер, лична организираност и умения за ефективно разпределяне на времето;
- Да притежава утвърдена способност за вземане на решения, самостоятелна преценка и професионализъм при изпълнение на задълженията.

Какво предлагаме:

- Работа на граждански договор;
- Възможност за работа с млади хора;
- Възможност за професионално развитие;
- Възможност за работа по проект на национално равнище с международно финансово участие.

Моля, при проявен изтерес изпратете автобиография и мотивационно писмо до 02.05.2019г. на адрес info@areteyouth.org или по пощата: гр. София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" 77, ет.2 . Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на тел: +359 2 980 90 21 и +359 878 744 462. Всички лични данни, документи и кандидатури се разглеждат при пълна конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Финансовият механизъм на ЕИП включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. Той има две основни цели: намаляване на социалните и икономически неравенства в Европа и укрепване на двустранните връзки между държавите донори и 15 държави в Централна и Източна Европа и Балтийския регион. Трите държави донори работят в тясно сътрудничество с ЕС по линия на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Донорите са предоставили 3.3 милиарда евро чрез последователни във времето грантови схеми в периода от 1994 до 2014 г.  За периода 2014-2021 г. размерът на финансирането по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия възлиза на 2.8 милиарда евро. https://eeagrants.org/What-we-do/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Youth-Employment

Курс по английски език в Централноевропейския университет в Унгария

Arete Youth

Екипът на Младежка фондация „Арете“, организира и проведе две информационни срещи за представяне на програма за академично развитие на ромите на Централноевропейския университет, Будапеща. Срещите се случиха в гр. София и гр. Благоевград, където студенти имаха възможността да се срещнат с Мария Нергеш, която е координатор на програмата. Тя представи същността на програмата - Roma Graduate Preparation Program, за която могат да кандидатстват студенти от ромски произход, с бакалавърска степен или завършващи такава през тази учебна година. Програмата включва интензивен 10 – месечен курс по английски език, и подготовка за магистърска степен в Централноевропейския университет в Унгария.  Срокът за кандидатстване е 30 април. Подробности за програмата има и на следния сайт

Мария Нергеш, запозна участниците в срещата със специалностите за изчуване в магистърска степен, които ЦЕУ предлага, както и възможностите за стипендия. Атанас Стоянов, който е преминал през тази програма и е завършил магистърска степен на образованието си в ЦЕУ, сподели с участниците в срещата за неговия опит и възможностите, които предоставя програмата. От своя страна студентите, участващи в срещата задаваха своите въпроси относно процесът на кандидатстване за програмата, интензитета на програмата, броя на участниците и всичко, което ги вълнува.

Младежка фондация „Арете“  работи по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Инициативи на нашите доброволци

Arete Youth

В ОУ с.Беломорци, учениците чуха и видяха повече за Холокоста. Чрез презентация, снимки и разкази, доброволецът ни Божидар, успя да ги запознае с тази важна дата-27 януари международния възпоменателен ден за жертвите в този геноцид, в които са избити евреи и роми. Целта на събитието бе да напомня за тази човешка трагедия, за да не се позволява да се случи отново.

Доброволците в гр. Кюстендил, под патронажа на сдружение „ЛАРГО“ проведоха своята поредна десета Антиспин кампания по случай 14 февруари - денят на любовта, която премина с много позитивни емоции, игри, награди, песни и послания за любов. Своята кампания реализираха в партньорство с Читалище "Васил Левски".

През февруари месец, доброволците на младежка фондация „Арете“ от гр. София, продължиха своята инициатива от декември месец - мотивационна среща с ученици. Както бяха обещали нашите младежи продължиха да се интересуват от стремежите на дванадесетокласниците от професионална гимназия по текстилни и кожени изделия. В рамките на срещата, доброволците  направиха кратка програма на учениците, които пък споделиха на доброволците за техните притеснения относно матурите. Доброволците ни вярват, че най-малкото, което могат да направят е да им помогнат да се чувстват добре след всяка тяхна среща и да им дават кураж, че ще се справят с предстоящите трудности в училище, пък и в живота. Доброволците ще направят общ онлайн чат с тях, където да поддържат връзка и да им бъдат полезни с въпроси свързани с училище.

Младежите на Българска Божия църква, които са и доброволци на „Арете“ от град Разлог проведоха кампания по повод 8 март – международния ден на жената. С финансовата помощ на църквата, закупиха над 250 карамфила, които раздаваха с благи думи и благопожелания. Целта на кампанията им бе да доставят радост на ромските жени и да им припомнят колко цени са те и колко важна е тяхната роля в семейството. Повечето жени бяха трогнати от приятната изненада, тъй като сред тях имаше и такива, които никога не са получавали цветя за празника.

Това са малки истории за доброволчески инициативи, осъществявани от доброволци на Младежка фондация „Арете“, по програма „Заедно напред“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Втори благотворителен концерт на 8 април в Нов театър НДК

Arete Youth

Скъпи приятели и партньори,

С огромно удоволствие Ви каним на втория благотворителен концерт, организиран от ученици и студенти - роми, доброволци на Младежка фондация „Арете“.

Концертът ще се състои на 8 април (понеделник)
в Нов театър НДК, гр. София
от 18.00 часа.

Събраните средствата от концерта ще бъдат дарени на трима ромски ученици в 12 клас с високи академични постижения под формата на стипендия за срок от една учебна година.

Участници в събитието са:
Томас Томов
Победител в „България търси талант“ 2014

Наталия Цекова
Актриса

„Галишки фукли“
Танцов ансамбъл от с. Галиче

Николай Кирчев
Народен певец от Фен фолк ТВ

Галин Снежанов
Певец

Нено Илиев
Музикант

Донка, Мелина и Вероника
Актриси от майсторски клас 12+3
към Пловдивски университет, „П. Хилендарски "

Програмата ще бъде разнообразна, съдържаща музика, поезия, театър. Концертът се организира изцяло от доброволците на фондацията.

Цената на билета е 5 лева. Всеки желаещ може да дари повече.

Залата на Нов театър се намира на адрес - София, пл.“България“ 1 (сградата на НДК).

Ще се радваме на Вашето присъствие!

С уважение,
Радостина Чапразова

ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Arete Youth

FIND YOUR WAY TO THE WORLD OF WORK №2017-1-027

Проектът се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП и  и Норвежки финансов механизъм   (EEA and Norway Grants) в рамките на Фонда за младежка заетост. За повече информация посетете страницата.

Водещ партньор е Фондация Autonómia – Унгария в партньорство с Испанската Fundacion Secretariado Gitano , Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и Mладежка фондация „Арете“- България, и Сдружение “Caritas – Social Assistance” - Caritas Alba Iulia

Дейностите по проекта ще се изпълняват в четири страни: Унгария, България, Испания и Румъния.

Продължителност на проекта: 48 месеца

Проектът цели както споделяне на съществуващия широк и разнообразен опит на партньорите, така и проучване на нови методи и подходи в подкрепа на равния достъп до качествено образование и заетост на младежи в неравностойно положение в 4 европейски държави.

Транснационалният обмен на знания и съвместното разработване на нови методологии, ръководства и препоръки за политики на европейско равнище са силен аспект на проекта. Качествената заетост се тълкува като легална заетост на първичния пазар на труда, в позиции, съответстващи на образователното ниво на индивида.

Основната целева група са младежи в неравностойно социално положение на възраст 15-29 години, сред тях висок процент роми. Представители на целевата група са ученици в средното образование в риск от отпадане, ранно отпаднали от системата на средното образование или младежи попадащи в групата NEETs (които се намират извън системите на образование, заетост или обучение).

В България основните дейности по проекта ще бъдат изпълнявани от фондация „Тръст за социална алтернатива“ в сътрудничество с  МФ „Арете“ – България. Дейностите, попадащи в компетенциите на МФ „Арете“са: 

- Създаване на партньорства с професионални  училища в страната. Да се окаже положително въздействие в посока задържане на учениците в неравностойно положение в училище и подкрепа за намаляване броя на преждевременно напускащи училището.

- Кариерно ориентиране и развитие на меки умения, събития с работодатели за младежи в средното образование и/или отпаднали и за младежи със завършено средно образование. Участниците участват в обучение по меки умения, за да подобрят уменията си в комуникацията, работа в екип, решаване на конфликти, да научат техники за писане на CV и явяване на интервю пред работодател. 

- Наставничество и консултиране на  младежи от уязвими групи с цел повишаване на образователната мотивация и задържане/ връщане  в училище. Роля на менторите ще бъде и да насърчат семействата да предоставят подкрепяща среда.

Проектът цели както споделянето на съществуващия широк и разнообразен опит на партньорите, така и разширяване на новите методи и подходи в подкрепа на равния достъп до качествено образование и заетост на младежи в неравностойно положение в 4 европейски държави. Опитът от проекта ще формира основата на съвместно разработен методологичен наръчник.

Финансовият механизъм на ЕИП включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. Той има две основни цели: намаляване на социалните и икономически неравенства в Европа и укрепване на двустранните връзки между държавите донори и 15 държави в Централна и Източна Европа и Балтийския регион. Трите държави донори работят в тясно сътрудничество с ЕС по линия на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). Донорите са предоставили 3.3 милиарда евро чрез последователни във времето грантови схеми в периода от 1994 до 2014 г.  За периода 2014-2021 г. размерът на финансирането по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия възлиза на 2.8 милиарда евро. https://eeagrants.org/What-we-do/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Youth-Employment

FIND YOUR WAY TO THE WORLD OF WORK

The project is funded by the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

For detailed information, visit the page: https://eeagrants.org/fundforyouthemployment The L.ead partner is the Autonómia Foundation in partnership with the Spanish Fundacion Secretariado Gitano, the Bulgarian Trust for Social Achievement and Arete Youth Foundations and the Association “Caritas – Social Assistance” Branch of Caritas Alba Iulia Organization.

The project activities will be implemented in four countries: Hungary, Bulgaria, Spain and Romania.

Estimated project duration: 48 months

The project aims at both sharing the existing broad and diverse experience of the partners as well as exploring new methods and approaches in supporting the equal access to quality education and employment of disadvantaged youth in 4 European countries.

Therefore the transnational knowledge exchange and the joint development of new methodologies, guides and policy recommendations on a European level is a strong aspect. Quality employment is interpreted as legal employment on the primary labor market, in positions matching the educational level of the individual.

The main target group is 15-29 year old economically disadvantaged youth, among them numerous Roma, as their presence among disadvantaged youth is very high in these countries, of secondary school age, with completed primary education. Members of this target group are either students in secondary school with a risk of drop-out, or early drop-outs, NEETs ("Not in Education, Employment, or Training").

In Bulgaria the main project activities will be implemented by the Trust for Social Achievement Foundation in cooperation with Arete Youth Foundation-Bulgaria. The activities that fall under the expertise of Arete Youth Foundation-Bulgaria are:

Creating partnerships with schools
Influence the functioning of schools to retain disadvantaged students, support their work on lowering early school leaving. Support teachers in strengthening pedagogical tools for integrating disadvantaged students, supporting diversity at school and their skills for career orientation.

Career orientation and soft skills trainings
Secondary school students and early drop outs and  participants with completed secondary education take part in open days and job shadowing at employers, networking events  with employed peers  and  soft skills trainings to improve skills in communication, cooperation, perseverance, problem solving and reliability, to learn interview technics and develop their CVs.

Mentoring and counselling
Mentoring and counselling of participants and families is an ongoing activity, one of the most important, aiming at identifying all possible factors that can put the participant at risk of early school leaving, hindering employment, holding back from re-entering or continuing education, weakening mobility. The role of the mentors will be to ease as many of these hindering factors as possible, to facilitate supporting family environments, motivating the young participants in achieving higher educational  level and better quality employment and persuading families to provide a supporting base.

The project aims at both sharing the existing broad and diverse experience of the partners as well as exlopring new methods and approaches in supporting the equal access to quality education and employment of disadvantaged youth in 4 European countries. The experiences of the project will form the basis of a jointly developed methodological guide.

The EEA and Norway Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe.

There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics. The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. 
For the period 2014-2021, the EEA and Norway Grants amount to €2.8 billion.  The priorities for this period are: #1 Innovation, Research, Education and  Competitiveness  #2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction  #3 Environment, Energy, Climate Change and  Low Carbon Economy  #4 Culture, Civil Society, Good Governance and  Fundamental Rights #5 Justice and Home Affairs.

Eligibility for the Grants mirror the criteria set for the EU Cohesion Fund aimed at member countries where the Gross National Income (GNI) per inhabitant is less than 90% of the EU average.

The EEA and Norway Grants scheme consists of two financial mechanisms. The EEA Grants are jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway, whose contributions are based on their GDP.  Norway Grants are financed solely by Norway. https://eeagrants.org/What-we-do/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-Youth-Employment

ПРОГРАМА ЗА АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ НА РОМИТЕ на Централноевропейски университет в Будапеща

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" организира две срещи, на които ще бъде представена ПРОГРАМА ЗА АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ НА РОМИТЕ на Централно Европейски Университет в Будапеща.

На 25 март (понеделник) срещата ще бъде от 14.00ч в офиса на фондацията - гр. София.

На 26 март (вторник) срещата ще бъде от 11.00ч в гр. Благоевград в сградата на фондация „Америка за България“, ет. 3, зала 6306.

Програмата е насочена към студенти в трети и четвърти курс за учебната 2018/2019година и завършилите висше образование.

В програмата влиза и 10 месечен интензивен курс по английски език.

С формата на обучение и изисквания към кандидатите ще ви запознае  Мария  Нергеш – координатор на програма за академично развитие на ромите в Централноевропейски университет.

За повече информация се обадете на телефон: 0876744466

България се обединява в „България дарява“от 22 до 31 март

Arete Youth

Социалната промяна е по-възможна от всякога - всеки може да избере между 115 каузи на организации от цялата страна и да ги подкрепи

С идването на пролетта за първи път у нас стартира инициативата „България дарява“, която обединява каузи от цялата страна и различни сфери от живота. От 22 до 31 март, когато цяла България дарява, всеки може да избере и подкрепи каузата, в която вярва и към която е съпричастен, като дари за промяната, която иска да направи реалност.

„България дарява“ е първата по рода си общонационална инициатива, която популяризира и насърчава дарителството. Тя дава равен шанс на малки и големи граждански организации от цялата страна да представят своя кауза на безплатната платформа bulgariadaviava.bg. На нея са регистрирани 115 каузи. Те очакват щедростта и съпричастността на много хора от цяла България. Само така можем да покажем, че промяната е възможна и зависи от всички нас. 

На сайта всеки може да избере една или повече каузи и да разбере как може да ги подкрепи. Няма малка или голяма подкрепа; всеки принос е безценен, защото когато се обединят много хора, всяка промяната може да бъде постигната.

В дарителската инициатива са включени каузи, които търсят и намират решения, променят човешки съдби и средата, в която живеем, в следните направления: образование и таланти, деца и младежи в риск, възрастни хора, култура и изкуство, градска среда и местно развитие, социална подкрепа, спорт, технологии, човешки права, природа и околна среда. Каузите във всички тези направления са предварително селектирани, като организациите, които ги осъществяват, трябва да имат предишен опит, да са регистрирани като граждански сдружения в обществена полза и да са предоставили финансови отчети към Министерство на правосъдието, което гарантира прозрачността и професионализма им.

Инициатори на „България дарява“ са 12 организации, които вярват, че всеки от нас може да допринесе за по-доброто развитие на нашето общество и средата, в която живеем: Български дарителски форум, Български център за нестопанско право, Български фонд за жените, фондация „Бикоуз: в помощ на благотворителността, Българско дружество за защита на птиците, Национална мрежа за децата, Център за приобщаващо образование, Международна награда на херцога на Единбург–България, фондация „Заслушай се“,   „Светът на Мария“, WWF България и УНИЦЕФ.

От 22 до 31 март всеки, които влезе на bulgariadariava.bg и дари, ще допринесе за превръщането на България в едно по-добро място за живеене. Дарителството е акт на съпричастност и желание да промениш света около себе си заедно с хора, които споделят твоите ценности и визия за решаването на актуален обществен проблем.

За допълнителна информация и съдействие можете да се свържете с Александра Паунова, dari@bulgariadariava.bg, тел. 0894 494 295.

Кампанията „България дарява“ се реализира с подкрепата на:

Първа университетска визита

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" организира първата за тази учебна година университетска визита. На слънчевия 9 март Американският университет в Благоевград отвори врати за нас. Ученици и студенти от Разлог, София и Плевен имахме възможност да присъстваме и на едно от най-важните за годината събития в университета-бизнес конференция, организирана от студентския бизнес клуб. Председател е нашият доброволец Мустафа Рамадан. Само след месец той завършва. От приятели знам, че студентите на Американския университет трудно се разделят с това прекрасно място. Модерни сгради, в които можеш да видиш хора да учат, хора да си почиват, да се наслаждават на свободното си време върху зелената трева, да гледат филми, да обсъждат бъдещите си проекти, да работят…Водещи лектори на два от панелите на този бизнес - форум бяха познатите ни лектори от лагерите „Заедно напред“ Алекс Балабанов и Маргарита Колчева. Да присъстваш на бизнес конференция, с едни от най-добрите мотиватори, треньори, обучители, си е повече от късмет. Едва ли всеки има възможността да черпи от опита и работата на тези хора.

Посетихме и лекция, специално организирана за нас, с цел да запознае бъдещите студенти с условията за кандидатстване в университета, системата, по която работи и да отговори на всичките ни въпроси. В библиотеката на университета, най-богатата на балканите, ни посрещнаха професорът по биология Уйлям Кларк  и Милостина Кръстева – студент в АУБ. Визитата бе с рекорден брой участници - 16, което направи посещението още по-ползотворно и вдъхновяващо.

Галина Исаева, ръководител на програма „Заедно напред“, се срещна  с доброволците на Разлог и Благоевград, обсъдиха трудностите, които ги съпътстват и бъдещите инициативи на доброволческите групи.

Ралица Петрова

Посещенията в университети се провеждат в рамките на  програма "Образователен и информационен център" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III",  финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

“Мечтайте и вярвайте, както в себе си, така и в мечтите ви!”

Arete Youth

Ще ви разкажем за Евелина Димитрова. Срещнахме я за първи път на национален лагер „Заедно напред“ през 2017 година. Същата година, Евелина се включва в нашия лагер за момичета от ромски произход, а след него и в доброволческата мрежа на фондацията. Следва среща с нея в ежегодното ни обучение за доброволци. И не спираме до тук. Евелина се включва още същата учебна година в инициативата ни „Връстници помагат на връстници“ като менториран ученик. През 2018 година Евелина е сред активните доброволци на „Арете“, участва в доброволчески инициативи в с. Галиче и гр. Бяла Слатина. Същото лято преминава обучение за лидери и става такъв на малка група по време на летните лагери „Заедно напред“. Днес е координатор на доброволците в с. Галиче и отново е участник във „Връстници помагат на връстници“.

Евелина споделя, че лагерите „Заедно напред“ са я вдъхновили и амбицирали. В следствие на участието й в лагерите и особено в лагера за момичета от ромски произход, доброволката създава свое собствено сдружение „Роден двор“ с.Галиче.

„Бях участничка в лагерите на „Арете“ - „Заедно напред”. Тогава всъщност реших с какво искам да се занимавам, какво искам да уча, накъде да насоча фокуса си. Гледах екипа Ви и си мислех „Не може ли и ние с приятели да бъдем като тях? Да имаме цел, над която да работим и да вдъхновяваме?” Исках да бъда като вас! Определих си цел и се стремя да я следвам. Искам да подобря живота в село Галиче. Искам да надграждам и себе си. Затова и същата година бях и на 4-ти национален лагер за момичета, който много ме въодушеви, защото говорихме за истории на жени. Историите бяха шокиращи, но продължението им бе „уао“! Примерно историята на Опра. В края на сесията Снежи каза: „Момичета, пишете историите си сега!”, помислих си „Еви, трябва да действаш!”. Така след време дойде и идеята за сдружението - Сдружение „Роден двор” с. Галиче. Сдружението вече осъществява целта ми, която е споделяна и от учредителите. Основната цел е иницииране на дейности, свързани с опазване на околната среда - обучения, извънкласни дейности, реализиране на местни инициативи. Организираме и множество културни мероприятия. С това ние оставаме в историята на Галиче. Сега осъзнавам, че след две години стремежите ми са се превърнали в реалност. Така, че е важно какво мислим, към какво се фокусираме и какви са действията ни. Все още пиша историята си, защото ние трябва да живеем живота, а не той нас.“

Ученичката е пример за много млади момичета. За нейната мотивация и младежка активност, Евелина казва, че „Арете“ я е „надъхала“. „Момичешките лагера са важни, защото съм сигурна, че нямаше да стигна до тук! Не искам да пиша какви са историите на жените, които са ни представили на лагера, за да има интерес към тях от новите участнички! И се надявам да има много желаещи момичета за този лагер през тази година. А летните лагери „Заедно напред“ ме научиха на много! Там научих за историята на ромите и развих качествата си на лидер.“

Темите, които вълнуват гимназистката са много. Освен образование, ромска интеграция, ранно детско развитие, културно развитие, Евелина има интерес и към феминизма и джендър теориите. Тя е участвала във феминистки лагер към Български фонд на жените.

17-годишната Евелина Димитрова от Галиче е тазгодишен посланик за един ден на Конфедерация Швейцария у нас. Гимназистката е спечелила мястото си след конкурс с написаното от нея есе на тема “Как бихте използвали силата си като личност и влиянието си като посланик за един ден, за да постигнете положителна промяна в обществото?”

„Писах по темите, които ме вълнуват – ранното детско развитие, равнопоставеността на жените и интеграцията на ромите и съм щастлива, че успях.”, каза Евелина.

Евелина придружаваше нейно превъзходителство посланик Мюриел Берсе Коен при посещението й в Монтана. Инициативата „посланик за един ден” се провежда за втора година у нас по идея на Ема Кейт Хопкинс, първият дипломат на Великобритания. Тя е по повод 8 март, насочена е към момичета между 15 и 19 години от цялата страна и в нея участват жени-посланички у нас.

Микаела, която създаде сайт www.priemime.ml, пише за Евелина в блога си „Различните“. Там Еви споделя следното:

„Живея в село, където всички се познаваме и когато бях малка си мислех, че никой не знае за произхода ми, за това няма да казвам, ще си мълча. С времето пораснах и разбрах, че няма смисъл да казвам каквото и да е. Всичко се знае в село. Уча в СУ „Христо Ботев” село Галиче. В училище лично към мен не съм усещала дискриминация. Винаги съм била от добрите ученици в класа. ... Дискриминация, обаче има, когато говорят за по-изостаналите ученици и въобще хора. Когато се говори за човека от към етнос, тогава се усеща разделението. Но бих казала, че дискриминацията в село не е толкова фрапираща. Това е една от целите ми - ние да се сплотим, да се приемем, да се развиваме, като личности и да работим за процъфтяване на село Галиче. Смятам, че процъфтяването ще се случи, чрез Сдружение „Роден двор” - неправителствена организация с обществено полезна дейност. За почти година от създаването на сдружението, смятам че селото ни се събужда. Инициативите на сдружението получават позитивни отзиви, хората се радват. Това ме прави много щастлива! Бих казала, че съм свръх активна, но това не пречи да се образовам и да се подготвям за матурите. Доброволец съм в Сдружение „Първи Юни”, Младежка Фондация „Арете”, Международната награда на Херцога на Единбург и съм член на Младежи Общински парламент град Бяла Слатина. Участвам в извън класна дейност в училище насочена към природата и екологията. Ходя на народни танци към фолклорен ансамбъл „Галишки фукли”. Вдъхновявам се, когато пътувам, за да се срещна с различни хора борещи се за своя или обща кауза. Последното такова пътуване бе на Регионална среща на здравните медиатори в Пловдив, където се срещнах с невероятни роми - медиатори, които работят в своята общност и правят малки стъпки, но с голямо значение. Промяната е трудна, но не и невъзможна. Щом има един осъзнат, то те ще се увеличават във времето. Присъствах на срещата по повод кампанията Ambassador for a day по инициатива на British Embassy Sofia. В кампанията участват 12 жени-посланички в София, 12 Неправителствени организации, лидери и 12-те финалистки, една от който съм аз. За мен е важно да се развивам и да не спирам, защото не развиващ се човек е просто съществуващ.“

Евелина иска да следва Международни отношения в Софийския университет. Иска да прави големи, важни неща. „Важно е образованието, важно е да бъдем осъзнати хора. Най-вече хора! Често чувам как в чужбина е много по-добре от тук. Обаче това, което се случва е че едни хора тук не спазват закона, но когато заминат някъде тези същите хора спазват закона! Нищо няма да се промени, ако ние сами не предприемем действия. Всичко, от което се оплакваме е последствие от нашите действия осъзнати или не. Мечтайте и вярвайте, както в себе си, така и в мечтите ви! Ако нещо не ви харесва, не чакайте! Действайте и го променете! Живейте пълноценно! Оставете интересни и вдъхновяващи истории, и светло бъдеще за следващите поколения. В момента чета „Моят път към истината“ на Махатма Ганди, който казва следното: „Бъди промяната, която искаш да видиш в света.“.

Обещах си да правя онова, което обичам, и да обичам онова, което правя. Няма нищо лесно, но ако се потрудиш и отделяш по малко време всеки ден за мечтата си, то тя ще се сбъдне, защото няма нищо невъзможно.“

Това е вдъхновяващата история на Евелина. 17 – годишно момиче от северозапада. Гордеем се с теб! Продължавай смело да следваш мечтите си и да ги осъществяващ с лекота! Ние вярваме, че ти си посланик на доброто и то не само за един ден, а за едни живот!

Посещение на Американския университет в Благоевград на 9 март

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" организира серия от посещения на университети в страната за кандидат-студенти.

Участниците в тези посещения, бъдещи кандидат-студенти,  ще получат възможността да се запознаят с материалната база, да се срещнат с университетски представители и да попият от атмосферата на едни от най-престижните висши учебни заведения в България.

На 9-ти март /събота/ 2019 г. ще бъде осъществено първото посещение в Американския университет в Благоевград.

На изхода от плануваните визити екипът на Младежка фондация "Арете" цели да постигне по-пълна информираност относно различните аспекти на продължаващото образование, подкрепа на младежи от ромски произход по пътя на тяхното академично развитие и не на последно място по-висока мотивация за образователна и професионална реализация.

При проявен интерес, моля пишете ни на: raycho@areteyouth.org

Посещенията в университети се провеждат в рамките на  програма "Образователен и информационен център" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III",  финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Финансиране на малки проекти в полза на местната общност

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" – България О Б Я В Я В А конкурс за финансиране на малки проекти в полза на местната общност по програма „Заедно Напред“

Срок  за кандидатстване: 25 март 2019 г.

Кой може да кандидатства?
Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ и доброволци към Младежката мрежа на фондация „Арете“.

Какво цели програмата „Заедно Напред“?
Младежка фондация „Арете“ организира конкурс по програма „Заедно Напред“ за набиране на предложения за малки проекти. Основен приоритет на програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани.

Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност,  и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.

Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
1. Полза на местната общност;
2. Подкрепа на образованието на ромската общност;
3. Насърчаване на младежката активност и доброволчеството;
4. Мотивация на ромските младежи;

Как се кандидатства за конкурса за малки грантове?
Попълва се ФОРМУЛЯР за кандидатстване и се изпраща на е-mail: galina@areteyouth.org 

Ще бъдат избрани 3 проектни предложения на стойност до 250,00 лв. (двеста и петдесет лева). Проектите ще бъдат селектирани от комисия. Ще бъдат подкрепени  само проектни предложения, които ще се реализират от екипи, в които  са включени  участници от лагерите и настоящи доброволци на организацията. Одобрените проектни предложения ще получат финансова подкрепа и възможност за реализация по места със съдействието и помощта на екипа на организацията.

Всички екипи, кандидатствали за конкурса за малки проекти, ще получат информация за резултатите най-късно до 31 март 2019 г.

За контакт и допълнителна информация:  Галина Исаева  - тел: 0878 744 463, e-mail: galina@areteyouth.org

Финансирането на малки проекти в полза за местната общност е в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

„Аз ще разчупя негативния медиен образ на ромите!“

Arete Youth

Микаела Асенова. 17-годишно момиче от квартала „Огоста“ на гр. Монтана. Участник в национални младежки лагери „Заедно напред“ през 2018 година. След лагерите се присъединява към доброволческата мрежа на „Арете“.

Микаела е 11ти клас в ПГСАГ "Проф.арх. Стефан Стефанов". През октомври на 2018г., тя участва в обучителен курс по уеб дизайн, организиран от фондация „СИМП“ по проект „Запознай се с уеб дизайна в Монтана“. Като резултат от този курс, Микаела разработва сайт под името „Приеми ме“. По време на курса за уеб дизайн, който е имал и състезателен характер, тя печели първо място с нейната идея. Микаела споделя, че за сайта много и е помогнал г-н Сибил Бойчев, IT специалист, който работи в регионалната библиотека. Освен техническа помощ, насоки и съвети, той е човекът, който информира Микаела за самия обучителен курс за уеб дизайн.

Името на сайта не е случайно. Микаела я вълнуват темите за ромите, езика на омразата, и особено темата за дискриминацията. Тя смята, че дискриминацията е причината много млади и образовани роми да са безработни. Пише така: „В моето ежедневие постоянно наблюдавам дискриминация към ромския етнос. В училище, често чувам ученици да се обиждат с думата "циганин", мръсен циганин и т.н. В други заведения, наблюдавам некоректно поведение спрямо роми. Деца в детските градини обиждат и пренебрегват ромски деца, понеже родителите вкъщи са говорили негативно за този етнос. От ранна детска възраст се изгражда негативно мнение за ромите. И това е така, защото родителя го допуска. Детето вече знае какъв е "циганинът", дори и да не го е виждал! То знае, че е тъмнокожо и мръсно. Децата се учат от родителите. Лоши деца няма, има лоши родители. И за мен, възпитанието в семейството е основно и се отнася  за всички сфери - както са ни учили в училище, че всичко идва от семейството, така е във всяка сфера. Поради тази причина и доста деца от ромски произход не искат да ходят на училище.“

Затова и създава този сайт – за да се бори с дискриминацията чрез споделени истории за успели ромски младежи, за добри ролеви модели в общността.

Друга тема за размисъл, която Микаела обхваща в своите писания е темата за медийния образ на ромите. Медиите създават негативен образ на ромския етнос, използват език на омразата и подбуждат към расизъм.  Тя пише: „Медиите също създават, така нареченото "Етническо напрежение". Те имат влияние през ефира на телевизията, която гледаме постоянно. И ни натрапват, както те ги наричат "ромски бисери". Има и могат да се представят деца и възрастни, които говорят добре и са грамотни, но кой ли ги търси? По-добре е да покажем в ефира поредния "циганин", да се посмеем и подиграваме, и отново да останем с лошо впечатление.“

Ученичката създава секция в сайта си, озаглавена „Различните“. Тя иска да представя различните успешни истории на нейни връстници. Мечтае да разчупи стереотипите за ромския етнос. Иска да пребори изградения с години медиен образ на ромите – „мръсни цигани, лишени от морални и културни ценности, които най-често не плащат месечните си задължения“. Смела, вдъхновена, тя завършва с думите: „Но аз ще разчупя този образ!“

Микаела ходи на уроци по рисуване и английски език. Обича и да спортува. Когато има възможност се развива чрез младежки обучения и семинари, но приоритет й е училището. Иска да усъвършенства говоренето на английски език и да рисува още по-добре. Оптимист е. Иска хората да бъдат добри и да имат любов по между си. Това е историята на момичето от квартал „Огоста“. Тя не е изключение. И да, само на 17 е!

Информационна среща за стипендии “Фулбрайт”

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" съвместно с Българо-американска комисия за образователен обмен "Фулбрайт", организираха и проведоха информационна среща със студенти за възможностите за стипендии "Фулбрайт". Координаторът за български стипендианти г-жа Мария Костова обясни подробно за различните видове стипендии, какви са изискванията за кандидатстване за тях и какъв е процесът на кандидатстване.

От името на МФ "Арете" благодарим на Българо-американска комисия за образователен обмен "Фулбрайт" за гостоприемството и вниманието към нашите студенти!

Програма Фулбрайт предоставя стипендии на български студенти след бакалавърска степен, аспиранти, университетски преподаватели, учени и професионалисти за обучение в магистърски и докторски програми, специализации, изследователска и преподавателска дейност и квалификация в САЩ.

Подробности за стипендиите и конкурсите можете да намерите в сайта на Фулбрайт.

Срещата се проведе в рамките на  проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Ръководство за доброволците на Младежка фондация “Арете”

Ръководството можете да изтеглите в PDF формат от ТУК.

„Доброволчеството не коства усилия, само голямо сърце и малко свободно време!“ – Ралица Петрова

Arete Youth

Ралица Стефанова Петрова. Наричаме я Рали. Тя е на 21 години, родом от гр. Враца. Там е завършила и средното си образование, в спортното училище. Имала голяма любов към спорта. Срещнала и разочарованието в тийнейджърските години, размишлявала върху ситуацията, върху упреците към нея, върху това защо не и се получават нещата. Решена да намери себе си и да прави нещо ново, ровейки се в интернет открила доброволчеството. Това било нещо ново и различно.  „И така всъщност разбрах защо не ми се бе получило със спорта... просто не е било моето нещо. Просто... магия е. Честно! След първото си обучение не бях същата, сякаш погледнах себе си с други очи, почувствах се значима. Така е и до днес. Открих свои силни страни, запознах се с най-значимите, към днешна дата, хора в моя живот, записах се да уча в университет, често пътувам, научих се да рискувам, да си вярвам повече, да говоря пред публика и безброй други неща. Всичко това е благодарение на доброволческите дейности!“ , споделя тя.

Рали е участвала в различни проекти на неправителствени организации, свързани с младежта и доброволчеството. От 2014 г. е доброволка към Младежки център Враца, а официално в редицата на доброволците на МФ „Арете“ е от 2016 година. Участвала е в множество обучения и младежки обмени. В семейството на „Арете“ познаваме Рали като участник в национален лагер за момичета от ромски произход. Разгръщайки потенциала си, Рали става лидер на малка група в национални лагери „Заедно напред“. Една от любимките на участниците в лагера. Включва се в инициативата „Връстници помагат на връстници“ още когато е ученичка в 12 клас. А когато вече е студент самата тя става ментор на друг ученик. Изпълнителна, отговорна, амбициозна, води групата на доброволците в гр. София. Планират и реализират редица доброволчески инициативи свързани с малки ромски деца и ученици. Под нейно ръководство се изпълняват два малки проекта на доброволци финансирани от МФ „Арете“. Участва в реализирането на благотворителния концерт на организацията в гр. Благоевград. Такава е Рали, всеотдайна, мотивираща другите. Често даваща съвети на младежите свързани с тяхното личностно развитие, или моментно емоционално състояние.  Рали споделя още: „ Хората на моята възраст изграждат зависимости към цигари, алкохол, наркотици, гаджета. Аз съм изградила зависимост към доброволчеството. Да си доброволец значело да даваш без да получаваш нищо в замяна. Глупости! Получаваш! И то много повече! Не непременно от този, на когото си дал, и не веднага. Какво получавам аз? Получих любов от напълно непознати. Получих вярата, че сама птичка пролет прави, обикновено в душите на тези, на които помага. Получих . .... Получих и ще продължавам да получавам. Чувствам се полезна и докато помагам на другите усъвършенствам себе си. Доброволчеството не коства усилия, само голямо сърце и малко свободно време“.

Ралица е сред посочваните от доброволците за „идеален доброволец“. Тази година, тя е номинирана в инициативата на Министерството на младежта и спорта "Мисията доброволец - (не)възможна". А самата тя получи много повече – признание от своите приятели по повод деня на доброволеца.

Към настоящият момент Рали е студент в 3 курс, специалност социални дейности, в СУ „Св. Климент Охридски“. Освен активен участник и доброволец в рамките на програмата „Заедно напред“, Рали участва като студент в Академичното менторство по програма „Образователен и информационен център“ на Младежка фондация „Арете“. 

На въпроса „Какво правиш в свободното си време?“, Рали отговаря – „Освен, че съм доброволка, обичам да пиша стихове, да пия чайче, да обработвам видеа, да заснемам влогове, а от скоро си върнах и любовта към спорта, така че вече и спортувам.“

„Цел ли?
Да, нея търся!
Ще ми кажете ли къде е?
Как така трябва сама да я открия?
Ооо, ясно!
Това е нещо, което всеки определя сам за себе си, а не му е наложено от някого.
И все пак…ще ми покажете ли пътя?“

- из записките на Ралица.

МОМЕНТИ НА ДОБРИ ДЕЛА

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ се гордее със своите доброволци! Те са млади. Те са амбициозни. Те са всеотдайни. Нахъсани. С огромно желание да вършат чудеса. Да променят. Да се борят. За хубаво, за добро. Сплотени са. Събират се, мечтаят, планират! Те са нашите деца в семейството! И в навечерието на семейните християнски празници, те внасят топлината и пламъка в офиса ни.

Доброволческата група на Арете в гр. София, в лицата на Ралица, Христо, Надя, Александра, Виктория, Цветан, Сашко, Фредерика, Георги, Борислава организираха три инициативи. По повод международния ден на доброволеца на датите 4 и 5 декември, младежите направиха мотивационни срещи с ученици. В 136 ОУ „Любен Каравелов“, нашите младежи се срещнаха с учениците от 7 клас. В рамките на срещата, доброволците се запознаха с учениците, които споделиха пред тях мечтите си и намеренията си да учат. Доброволците ни представиха образователни възможности пред учениците свързани с различни видове стипендии, курсове, специалности и възможности за участие в програмите на МФ „Арете“. Младежите споделиха с екипа на фондацията ни, че са останали много доволни от инициативата, защото самите ученици имаха потребността да се срещнат с връстници, които да ги мотивират и насочат. На 5 декември проведоха същата инициатива в ПГ по текстилни и кожени изделия. Там обаче учениците бяха от 11 и 12 клас. Заредени и мотивирани да бъдат посланици образователни възможности, доброволците обмислят да продължават често да посещават учениците в училищата, защото според тях, учениците имат мечти и цели, но няма кой да ги наставлява как да се реализират и какви са начините.  За доброволците ни беше важно да направят тези мотивационни срещи с учениците, защото според тях образованието е стъпало, на което трябва да стъпят, за да градят един по-добър живот. Вижте видео от срещите ТУК.

И не свърша до тук. На 14 декември, когато навън стана приказно бяло и снежно, нашите посланици на добрата воля стигнаха до кв. Факултета и по-конкретно до Домът на Бенджамин. Там над 130 дечица имат занималня и столова, където се хранят. С празнична програма за малчуганите, песни и игри нашите доброволци прекараха сутринта си там. Освен това успяха да зарадват всяко дете с малък символичен подарък, както и материали за занималнята. Видео можете да видите ТУК.

За инициативата си доброволците от София споделят с другите доброволци от страната следното: „Казват, че добрите хора Господ ги събира". И ги събра. А те сътвориха това: Във кв. "Факултета" има едни малки коледни джуджета, които като всички джуджета се нуждаят от малки чудеса, за да ги застигне коледния дух. Миналата година зарадвахме 130 от тях с коледни торбички, пълни с лакомства и изненади. Тази година целта ни бе да закупим материали за занималнята, в която повечето от тези джуденца се обучават. Освен кашон с материали, отделихме пари, за да закупим много дребни подаръчета (но от СЪРЦЕ) на някои от тези малчугани. Събрахме две групи на различни възрасти и им направихме кратка програма, след което им раздадохме подаръците. Бяхме щастливи, че се срещнахме отново с тези малчугани, че ни попяха песнички, че запалихме малко коледно пламъче в сърцата си. Заслужаваше си! И студа и отделеното време.“

И още: „Помисли какво можеш ти да направиш за другите, отколкото само за себе си. Използвай всеки момент на радост да служиш и виждай всяко предизвикателство като възможност да израстнеш. Да копнееш за материалните неща те прави инертен. Да копнееш за безкрайността те изпълва с живот!“ – Александра.

Малко по-рано, в края на Ноември месец, нахъсана след последното обучение за доброволци на МФ „Арете“, доброволката ни в град Сопот Богомила Самуилова инициира също мотивационна среща с ученици от 8 до 12 клас. Освен темата образование, Богомила сподели, че са дискутирали и темата за ранните бракове.

Това са малки истории за добри дела, осъществявани от доброволци на Младежка фондация „Арете“, по програма „Заедно напред“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Доброволчеството е ценност за нас

Arete Youth

Ето ги. 36 младежи, които са част от семейството на МФ „Арете“. Млади, амбициозни, нахъсани, мотивирани, със свежи идеи и сили да променят, да се борят, да търсят решения за трудностите в своите общности. Това са доброволци от младежката ни мрежа. Те са от различни населени места в страната. От 9 до 11 ноември 2018г. се събрахме в гр.София, хотел „Симона“, където проведохме обучителен семинар. По време на тридневното обучение, доброволците на Младежка фондация „Арете“ разгърнаха потенциала си дискутирайки различни начини за намиране на решения, планиране и изпълнения на доброволчески инициативи и кампании. И не само! Младежите имаха възможността да добият знания за цикъла на инициативата – от идеята до резултата, както и умението за ефективно общуване – активно слушане и говорене.  Изключителна интересна част от това обучение бе изготвянето на портрет на „идеалния“ доброволец, както и разглеждането на права и отговорности, които би могъл да има доброволецът.  Тук трябва да споменем и обучителя Лилия Еленкова, която работи като треньор, модератор и фасилитатор и е от основните инициатори по създаването на Звено от треньори към Национален младежки форум. Лилия и Теодор допринесоха с професионализъм за осъществяването на обучителната част на семинара, развитието на умения и придобиването на нови знания за нашите младежи.

На тази национална среща с доброволците, имахме страхотната възможност да се видим с младежите, те да се видят един с друг след националните лагери „Заедно напред“, да се запознаят старите членове с новите участници в младежката ни мрежа. Нещо повече. Имахме възможността да поговорим за развитието на нашата младежка мрежа, за нейната структура и за функциите и отговорностите на доброволците в младежката мрежа на „Арете“. В края на семинара доброволците споделиха, че след тези три дни имат повече съмишленици и приятели, идеи за кампании и мотивация за бъдещото им реализиране. Приятен за нас момент беше да разберем колко голямо доверие имат младежите към фондацията ни в лицето на екипа на „Арете“. При въпроса „Защо „Арете?“, младежите споделиха за самоувереността, която им вдъхваме, вярата в тях и това, че при нас се развиват – от участници в национални лагери „Заедно напред“, през доброволческа мрежа, обучения за лидери, „връстници помагат на връстници“ до академично менторство и подкрепа. Благодарим Ви!

От своето създаване до момента Младежка фондация „Арете“ работи активно с доброволци в подкрепа на ромската общност в България. Нашата цел е да развием устойчива Доброволческа Мрежа (Arete Youth Volunteer Network - AYVN), за да могат младите лидери да участват и насърчават различни инициативи на местно и национално ниво. В по-широк аспект нашата цел е да популяризираме гражданското участие в решаването на различни социални проблеми и да популяризираме ползите на доброволчеството като цяло.

Обучителният семинар се проведе в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Европейската гаранция за младежта като възможност за развитие на младежи до 29 години в България

Arete Youth

През 2013 г. Европейският съюз въвежда Европейската гаранция за младежта (ЕГМ), с което цели да адресира проблема с младежката безработица в държавите от съюза. Програмата гарантира, че всички младежи до 25 години в съюза, които са извън работа или обучение, ще получат качествено предложение за работа, продължаващо обучение, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като станат безработни или напуснат системата на неформално образование.

Ако вие сте на възраст до 29 години и не работите, не учите или сте образовани, но не можете да си намерите работа, то Вие може да се включите в Европейската гаранция за младежта. С Вашето включване може да придобиете ценен опит, който в дългосрочен план би бил полезен за придобиването на професия.

Включването в ЕГМ е напълно безплатно и е достъпно за всеки младеж до 29 години в България, който не работи и не учи. За повече информация можете да посетите уебстраницата на Агенция по заетостта, посветена на ЕГМ , както и да се обърнете към Бюрото по труда по Ваша адресна регистрация. Някои от услугите, които Бюрото по труда може да предостави безплатно в рамките на ЕГМ включват:
- Информация и посредничество за работа на първичния пазар на труда;
- Професионално ориентиране;
- Мотивационно обучение;
- Стажуване и чиракуване;
- Насърчаване на териториална мобилност (предоставяне на средства при започване на работа в друго населено място);
- Насърчаване на започване на самостоятелен бизнес;
- Предоставяне на услуги от Мрежата на европейските служби за заетост (EURES), при интерес за работа извън България.

Според данни на Евростат от 2018 г., в България близо 19 % от младежите до 25 години са извън работа и обучение (средното ниво за Европейския съюз е 11 %). Инициатива, водена от Център за изследване на демокрацията, съвместно със Сдружение Свят без граници, сочи, че в България, младежите от ромски произход са една от групите, до които възможностите на ЕГМ не достигат адекватно поради липса на достатъчна информираност за програмата.

Връстници помагат на връстници

Arete Youth

Ако искате  нови знания и умения или сте готови да поведете някой към успех, станете част от инициативата „Връстници помагат на връстници“ към програма „Заедно Напред“ на Младежка фондация „Арете“- България.

„Връстници помагат на връстници“ е програма за наставничество на ученици от студенти. Целта е да се мотивират младежите в средното образование да продължат обучението си в университет. Подходът „връстници помагат на връстници“  е начин да осигурим достъп на гимназистите до студентите, които да бъдат техни наставници чрез метода  научаване чрез преживяване. Личният контакт и обмяна на опит ще позволи и на двете групи младежи да придобият по-голяма увереност за личностно развитие, както и да предприемат активни роли в общностите си.

Защо да участвате във „Връстници помагат на връстници“?

Менторът е човек, който помага, насочва, подкрепя, съветва някой друг.

Ако вие сте студент и желаете да се включите – вие ще бъдете наставник (ментор) на ученик. Ще можете да предадете своите опит и знания, които притежавате като помогнете на учениците да определят и постигнат техни цели свързани с тяхното академично и личностно развитие. Вие ще бъдете ролевите модели във Вашата общност и ще допринасяте за нейното развитие.

Ако вие сте ученик, който иска да продължи образованието си във ВУЗ,  или искате да научите нови и полезни за вас неща, да срещнете нови възможности и перспективи в живота си, вие ще можете да се включите в програмата като наставляван (менториран).

Участвайки в инициативата „Връстници помагат на връстници“, учениците ще имат възможността да получат информация за различни възможности за развитие и гражданско участие, съвети и насоки от човек, който е преминал през този процес и има знания, умения и опит. Ученикът ще споделя интереси, нужди и цели със своят ментор, който ще подпомага процеса на развитие на ученика.

За да кандидатствате, моля попълнете:

- ЗАЯВЛЕНИЕ
- ВЪПРОСНИК за ученик
- ВЪПРОСНИК за студент 

Изпращайте документите на адрес:  София, бул. „Мария Луиза“ 77  или на e-mail: galina@areteyouth.org

Крайният срок е: 30 октомври 2018г

Програмата се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Обучителен семинар за доброволци от младежката мрежа

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България кани доброволци от младежката мрежа на обучителен семинар, който ще се проведе в периода от 9 до 11 ноември 2018 г.,  Арт хотел „Симона“.

Срок за кандидатстване: 24 октомври 2018 г.

Цели на семинара са да интегрираме новите членове на доброволческата мрежа на МФ „Арете“ и да изградим и развием капацитет за планиране и провеждане на доброволчески инициативи на местно и национално ниво.

Обучението ще помогне на новите членове да разберат концепцията за доброволчеството и да осъзнаят своята роля и отговорности в рамките на мрежата. Освен това обучението ще предостави на доброволците и необходимите инструменти и умения за успешно реализиране на доброволчески инициативи; ще развие междуличностни и социални умения.

Профил на участниците:
- Младежи от 16 г. до 25 г., участвали в ромските лагери „Заедно Напред“ или настоящи доброволци към младежката мрежа на фондация "Арете".
- Да имат желание да участват в доброволчески инициативи и в провеждането на дейности във връзка с информационната кампания за национални лагери "Заедно Напред" 2019.
- Да имат желание да работят с връстници и да популяризират дейностите на младежката мрежа към фондация „Арете“ - България.

Как да кандидатствате за обучителния семинар?
Попълнете  електронния формуляр до 24 октомври 2018 г. Участниците под 18 г., моля да  попълнят и Декларация от родител-настойник, а участниците над 18 години моля да попълнят Декларация за лични данни. Електронният формуляр попълнете ТУК.

Ще бъдат избрани 35 участници за обучението. При голям брой желаещи за участие, Младежка фондация „Арете“ - България си запазва правото да покани най-активните доброволци и участници от лагерите.

Всички младежи, кандидатствали за участие в обучителния семинар, ще получат информация за резултатите на 31 октомври 2018 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация:

Райчо Василев
тел: 0878 744 463            
тел: 02/980 90 21, e mail: raycho@areteyouth.org

Обучителният семинар се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Arete Youth

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход за академичната 2018/2019 г. Конкурсът се организира в рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Средствата са предоставени от държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.

Стипендиантската програма цели да допринесе за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени за решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в значими ролеви модели за младежите от ромски произход. Стипендиантите ще получат финансова подкрепа за период от една академична година с възможност за удължаване на този период, както и наставничество от ментор - професионалист в здравната сфера.

Краен срок за кандидатстване: 27 септември 2018 г., 18:00 ч.

Пълна информация за конкурса, включително за необходимите документи и начин на кандидатстване, можете да намерите на www.socialachievement.org

Приключението „Заедно Напред“

Arete Youth

Ще ви разкажа за едно мое приключение... Приключение, което промени живота ми! А именно-първият лагер "Заедно Напред". Научих за тези лагери, още преди цели две години от мои приятели, които са участвали в него и нямах търпение аз да стана част от него. Веднага щом разбрах, че стартират записванията, не се поколебах дали ще участвам, веднага отворих сайта на Младежка фондация „Арете“ и прочетох какви документи ще трябва да изпратя. Попълних формуляра, декларацията, написах есето и изпратих всичко. Бях с наистина високи очаквания от този лагер и затова броях оставащите дни до началото му. Седмица преди това започнах да си оправям багажа и да се вълнувам от предстоящото си преживяване. След дългият път, който изминахме с брат ми, пристигнахме в София, където видях и останалите участници. Тогава започнах да се чудя дали ще се сближа с тези хора, дали ще намеря нови приятели, с които, въпреки че ще имаме различни характери, ще мислим еднакво, в една посока, ще бъдем заедно. Гледах ги отстрани и се чудех дали да се запозная с тях и да направя първата крачка към сближаването ни, какво ще правим заедно цяла седмица и различни други въпроси.

След като всички се качихме в автобуса, с брат ми решихме да седнем на първата седалка. През целия път не говорехме с другите, защото така и не се запознахме с тях. Огледах хората около мен и видях Жени, която също ме погледна и ми се усмихна. Тогава си казах, че искам да се запозная с нея и да се сближим. Когато ни разпределиха по групи, в които трябваше да има по един лидер, разбрах, че тя ще е моя лидер и много се зарадвах. След това всеки участник от отбора ни се представи на останалите. Постепенно се отпуснахме един пред друг и като ги поопознах, видях с колко добри хора ще прекарам седмицата и какъв късмет извадих, че ми се падна този прекрасен лидер-Жени, която ни помогна да се сближим и да станем едно цяло. Правехме всичко заедно, събирахме се  на закуска, обяд и вечеря. Седяхме заедно и обсъждахме перспективите за бъдещето ни и нашите мечти. Тя винаги се интересуваше от нас, подкрепяше ни и ни обичаше! Всеки от екипа на „Арете“ се раздаваше на 100% за нас, всеки ден ни питаха дали е имало някакви проблеми, било то за храната, било то за стаите или обслужването. Всяка лекция ми беше изключително интересна и поучителна. Бях впечатлена от лекторите, които кипяха от енергия и ни зареждаха с нея. Всеки ден, който прекарвах в залата, се вълнувах от предстоящото, заради игрите, които играехме, заради отборните задачи, в които трябваше да се представяме, целящи да ни накарат да излезем от зоната си на комфорт.

Не съм очаквала, че този лагер ще ме изгради като личност и ще промени начина, по който гледам на света, но това се случи. В нашият отбор, на някои от участниците не им беше толкова комфортно да излязат пред останалите и да говорят, както ми беше на мен. Притесняваха се, че можеха да се изложат или да се объркат, но във всеки съществува това притеснение, важното е да се научим да го преодолеем. Исках тези добри хора да не са толкова притеснителни и плахи, защото те имаха потенциал. Преди мислех, че само моите идеи са правилни, и че аз ги правя по най-добрия начин. Когато другите не правеха нещо добре, го правех вместо тях, защото исках всичко да е перфектно, но в този лагер се научих да работя по-добре в екип, да се съобразявам с другите, да изслушвам техните идеи без значение дали са правилни или грешни, важното е всички от екипа да участваме и да бъдем едно цяло...

Затова, в някои моменти реших, че ще е по-добре да се дръпна малко настрани, за да могат и останалите да се изявят, въпреки че бяха по-неуверени. Казах им, че ние сме тук, точно за това-да излезем от зоната си на комфорт и така да разгърнем максималният си потенциал, защото това ще ни изгради като личности и ще ни направи по-успешни. Също така научих повече за историята на ромите и това ме накара да се гордея със своя етнос. Видях млади и ученолюбиви хора за пример, които разбиха стереотипите спрямо нашия народ и вярвам, че силата е в образованието, защото без него ние сме нищо. Без образование, ние няма да сме се изградили като пълноценни граждани на обществото и останалите народи ще продължат да мислят само негативно за нас. Ние трябва да се борим и да бъдем устремени към изпълняването на целите си, тогава определено ще бъдем удовлетворени от крайния резултат! Тогава хората ще видят най-високият ни потенциал и нашите личностни качества, и точно тези лагери ще ни помогнат да сбъднем мечтите си. По време на лагера в Банско не очаквах да видя толкова ентусиазирани, любознателни и добри хора на едно място и не вярвах, че само за седем дни, ще се сближа с тях толкова много и че ще имам усещането, че се познаваме от години. Станах най-близка с Богомила, която винаги ме подкрепяше и която много обичам, защото в нейните очи аз видях искреност и доброта. Тя винаги беше до мен и ме насърчаваше да опитвам нови неща, караше ме да се усмихвам и не я приемам просто като приятелка, а като сестра.

Не вярвах, че за една седмица ще имам толкова различни преживявания, които никога няма да забравя и се радвам, че бях част от този лагер и бях с тези мили хора, с които се надявам да се видим отново, защото много ми липсват. На всички нас ни беше много тъжно, когато трябваше да се разделим, защото времето мина толкова бързо и преживяхме толкова щастливи моменти заедно, които ще помним винаги. Както и очаквах, никой от нас не искаше да си тръгне...Нека има повече такива лагери! Нека има повече такива хора! И нека всички ние да променим света към по-добро, а пътя към по-доброто минава през образованието!

Принцеса Иванова

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за учебната 2018-2019

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2018-2019г.

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Условия за участие на учениците
1. Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);
2. Да са мотивирани да продължат образованието си;
3. Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство - т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 420 лева месечно;
4. Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира*. (не е задължително условие)
5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.
*Наем за квартира се заплаща само, когато в населеното място, където ученикът посещава училище липсва общежитие. Подробните условия за наем се уточняват индивидуално с кандидатите.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на МФ „Арете“ - България или ТСА.

Срок за кандидатстване: 15 август, 2018г.

Необходими документи за кандидатстване

Необходимите документи, които кандидатите трябва да предоставят/изпратят на хартия до офиса на МФ „Арете“ - България на адрес: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №77 ет.2 или електронно сканирани на ел. поща spas@areteyouth.org са:

1. Полълнен формуляр
2. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);
3. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2018-2019 година (при смяна на училището);
4. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;
5. Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:
a. Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца; Или:
b. Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби; Или:
c. Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);
6. Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител. Образец изтеглете от ТУК.
7. Документ удостоверяващ, че общината няма да поеме разходи за транспорт  за учебната 2018-2019г.**
* *Изисква се само за учениците, които ще имат нужда от поемане на транспортни разходи. Този документ може да бъде издаден от община или училището, в което се  ще обучава ученикът през 2018-2019 учебна година.
8. Декларация за  участие в Програмата и споделяне на лични данни. За ученици ненавършили 18г.(изтеглете от ТУК) декларацията се подписва от родител или настойник. Пълнолетните ученици ( навършили 18г.) собственоръчно попълват и подписват декларацията (изтеглете от ТУК).

Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (желателно най-близката по местоположение). Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация. При подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация.

Важно за одобрените ученици

Одобрените ученици трябва да предоставят на МФ „Арете“ - България информация за връзка с превозвач (автобусна компания, автогара, ЖП-гара) до 15 септември 2018г., както и списъци с учебници и учебни помагала, приети от техните училища до 30 септември 2018г.

Учениците не получават пари в брой. МФ „Арете“ - България поема ангажимент да предостави заявените със списъци учебници и учебни помагала и да осигури карти/билети за транспорт или да заплати наема за общежитие или квартира.

Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината.

От учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите бенефициенти на Програмата.

С кандидатурата и участието си в Програмата, ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.

Удължен срок за кандидатстване за участие в лагери “Заедно Напред” 2018

Arete Youth

Удължава се срокът за кандидатстване за участие в националните младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред“ 2018г. до 1 юли 2018г.  За повече информация за лагерите и начина на канидатстване, моля посетете блога ни

„Всички победи започват с победата над себе си“

Arete Youth

Вдъхновение. Блян. Емоция. Желание. Това са само част от думите, които описват концерта организиран от доброволците на Младежка фондация „Арете“ провел се на 17 май в Народно читалище „Н.Й. Вапцаров – 1866“ в гр. Благоевград. Главната цел на концерта бе да се съберат средства за организирането на петия подред лагер за  ромски момичета.

Знаейки, че не всеки старт е лесен, екипът на Младежка фондация“Арете“ решава да организира  първите лагери насочени само за ромски момичета, които търсят тази своя личностна победа. Мотивирайки ги да продължат своето образование и показвайки им, че те са една много важна и неизменна част от нашето общество, организаторите жънат успех след успех след всеки проведен лагер.

Бъдейки вдъхновени от тази кауза 12 момичета и момчета настоящи доброволци към Младежка фондация „Арете“ решиха по един по-нестандартен начин, организирайки концерт, да съберат средства за провеждането на петия лагер за ромски момичета. Носейки изкуството в себе си 12-те участници идващи от различни краища на България, успяха да накарат публиката да се смее и плаче. Сцената бе превзета с песни, музика, театрална игра и личностни преживявания на част от момичетата, които са имали шанса да бъдат част от тези лагери. „Лагерът напълно промени живота ми и ми даде нужната сила да покажа на света какво мога“ – сподели през сълзи на сцената София Муграби, студентка в специалност „Икономика и бизнес“ към  УНСС. 

Публиката се наслади на певческите умения на Николай Кирчев, Даниела Самири, Анна Делчева и победителят от третия сезон на предаването „България търси талант“, Томас Томов. За това публиката да усети магията на театралното изкуство се погрижиха студентките по театрално изкуство Донка Кьосева заедно със свои колежки и Донка Асенова. Също така публиката имаше шанса да се наслади и на част от представлението „Цигански колела“, на  актрисата Наталия Цекова. Момчетата от оркестър „Мераклии“ с ръководител Николай Кирчев от своя страна забавляваха публиката с част от своя репертоар. Най-емблематичното им изпълнение бе ромската песен „Хедерлези“. За да споделят своите преживявания от лагерите за момичета, дойдоха Александра Кирилова, бакалавър по Връзки с обществеността, Алисия Костадинова, студентка в специалност „Психология“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ в гр. Благоевград и София Муграби,  студентка в специалност „Икономика и бизнес“ към  УНСС.  Водещи на концерта бяха Ралица Петрова и Георги Кирилов.

След цялата тази палитра от  песни, актьорска игра, личностни истории и музика участниците успяха да съберат солидната сума от 210лв. Тези парични средства ще бъдат вложени в провеждането на петия и единствен по рода си лагер за ромски момичета.

„Всички победи започват с победата над себе си.“ – твърди руският писател, Леонид Леонов. За ромските момичета победата се изразява в това да повярват в себе си и да дадат старт на своята кариера придобивайки нужните знания и умения.

Мустафа Рамадан

Снимки от концерта можете да видите ТУК, а снимки от случващото се зад кулисите - ТУК

КОНКУРС ЗА ЛИДЕРИ НА МАЛКИ ГРУПИ - НАЦИОНАЛНИ ЛАГЕРИ “ЗАЕДНО НАПРЕД”

Arete Youth

Срок за кандидатстване: 02 юли 2018 г.

Какво?

Конкурс за лидери на национални младежки лагери „Заедно Напред“ 2018 година. Младежка фондация "Арете" - България набира младежи - лидери на малки групи за двата лагера.

Задълженията и отговорностите на лидера по време на лагерите са:
- Да работи индивидуално с участниците в поверената му група, както и с целия екип.
- Да мобилизира и насърчава участниците да се включват активно в сесиите, дискусиите, работата по малки групи и ролевите игри по време на лагера.
- Да координира дейността на групата и да следи за навременното и качествено изпълнение на учебната програма.
- Да следи за спазването на вътрешните правила на лагера.

Защо?

По време на всеки лагер участват младежки лидери на малки групи, които работят индивидуално в малка група с  няколко участници. Лидерите съдействат на екипа на фондация "Арете" по установените цели на лагерите.

В замяна на това всеки лидер придобива:
- организационен опит;
- лидерски опит;
- опит за работа в екип;
- координационен опит;
- професионален опит;
- комуникационни умения;
- сертификат за лидер на малка група;

Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Кога?

Обучението за лидери на малки групи ще се проведе на 14 юли 2018г. за всички лидери, които ще участват и на двата лагера.

Лагерите „Заедно напред“ 2018 година ще се проведат както следва:
- Първи лагер „Заедно напред“ – 15 юли – 21 юли 2018г.
- Втори лагер „Заедно напред“ – 29 юли – 04 август 2018г.

Къде?

През 2018 година ще се организират два национални младежки лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в хотел „Маунтин парадайз край орехите“  в гр. Банско

Как?

Трябва да отговаряте на следните критерии:
-  Младежи от 18 до 25 години - ученици  в гимназиална степен  или студенти.                                                                                 
- Кандидатите да са от ромски произход.
- Да са участвали в предишни лагери "Заедно Напред".
- Да имат добър опит в сферата на младежките дейности и в работата с младежи.
- Да  притежават добри комуникационни и лидерски умения.

Попълнете формуляра за кандидатстване и го изпратете до 02 юли 2017 г.  на e-mail: raycho@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2, до Младежка фондация „Арете“.

Декларация (чл. 5, ал. 2, т. 4, „б” от Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679)  е част от пълния комплект документи за вашата кандидатура. Непълен комплект документи няма да бъдат разглеждани.

Всеки един лидер може да участва само в един от двата лагера „Заедно Напред“. Лидерите  в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателно попълнени. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани.

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация, преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените лидери в младежките лагери „Заедно Напред“ 2018 година ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 9 юли  2017 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация: Райчо Василев  - Ръководител на програма „Заедно Напред“; моб.тел.: 0885 817112 ; тел: 02/980 90 21,
e-mail: raycho@areteyouth.org

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред“ 2018г.

Arete Youth

Какво?

Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно Напред“ за младежи от ромски произход, на възраст от 16 до 21 години.

Младежка фондация „Арете“ подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Защо?

Целите  на  лагерите  са:
• Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
• Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
•  Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";
• Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
• Насърчаване на младежката активност;
• Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
• Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
•  Запознаване с изявени роми;
• Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
• Забавна и интерактивна работна среда.

Кога?

Лагерите „Заедно напред“ ще се проведат както следва:
• Първи лагер „Заедно напред“ – 15 юли - 21 юли 2018г.
• Втори лагер „Заедно напред“ –  29 юли - 4 август 2018г.