Трети национален лагер за момичета от ромски произход

Arete Youth

От 11 до 13 април 2017 г. в гр. Банкя се проведе третият национален лагер за момичета от ромски произход на Младежка фондация „Арете“. В лагера взеха участие 24 момичета от цяла България. Целта на лагера бе да подготви младите жени за периода след завършване на гимназия, изграждайки лидери и модели за подражание сред ромската общност.

Лагерът предлага възможността на участничките в него да се срещнат с позитивни модели за подражание, включвайки ги в мотивиращи работилници и запознавайки ги с връстници, които споделят техните виждания, момичетата откриха много нови възможности пред тях.

На лагерa беше поставен въпросът за ранните бракове и детските раждания. Проблем, който се среща  често сред момичета от ромски произход. Темите за отстояване на мнението и взимането на правилни решения бяха представени по достъпен и интерактивен начин.

Участничките в лагера бяха вдъхновени и мотивирани от лични истории на ромски жени, които са преодолели редица предизвикателства в борбата си да бъдат успешни.  Важен момент беше осъзнаването, че можеш да бъдеш успешна жена и добра майка, да бъдеш образована и с кариера, или да бъдеш успешна в смисъла, който е важен за теб като личност.

Обучителят Зина Тенекеджиева запозна участничките в лагера със съвременния профил на един лидер. Тя смята, че лидерството е не само позиция, но и състояние на духа изискващо осъзнатост, увереност, уникалност, позитивен начин на мислене, смелост, креативност и добри социални умения.

Обучителят Петя Пенева оказа подкрепа на момичетата в това да споделят своите мечти и цели. С нейна помощ  те за пръв път научиха важни социални умения като себеопознаване и целеполагане.

Лагерът предложи на момичетата комфортна и спокойна среда, в която да споделят, да обменят информация, да общуват и мечтаят на воля. Момичетата създадоха нови приятелства и си тръгнаха от лагера по-уверени, по-сигурни и по-мотивирани.

Лагерът  се проведе в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България ще проведе обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ за академичната 2017/2018 година.

По време на обучението ще бъде предоставена информация за процедурата по подготовка на документи за кандидатстване за стипендиите на Ромски образователен фонд и ще се проведат индивидуални консултации.

С предимство ще бъдат кандидат-студенти и студенти от ромски произход, които до момента не са кандидатствали за тези стипендии.

За да заявите своето желание за участие в обучението, моля попълнете в срок до 20.04.2016г. (включително) следния  ФОРМУЛЯР  и го изпратете на имейл адрес:  snezhina@areteyouth.org

Одобрените участници ще бъдат уведомени до 22.04.2016г.

Обучението ще се проведе на 26 и 27 април в град София. На всички одобрени кандидати ще бъде предоставена допълнителна информация, свързана с участието им. Разходите за храна, нощувка и транспорт  в двете посоки се поемат от страна на организаторите. На учениците в 12 клас (кандидат-студенти) и студентите ще им бъде предоставена служебна бележка за освобождаване от училище/ университетски занятия  в периода на провеждане на обучението при необходимост!

Обучението се реализира по програма „Образователен и инфомационен център“ с финансовата подкрепа на фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Признание за успешната ни работа!

Arete Youth

Грамота за принос в подкрепата за развитието на младежи и студенти роми в България бе връчена на Младежка фондация „ Арете“, лично от д-р Смереджиев на официална церемония , която се състоя в Гранитната зала на Министерски съвет по повод  Деня на здравния работник – 7 април и във връзка с Международния ден на ромите – 8 април.

Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев отличи с грамоти за принос на организации, работещи по менторски и стипендиантски програми, здравни медиатори, студенти медици и техните ментори, допринесли за израстването на младежите по различни интеграционни програми.

Директорът на МФ „Арете“ – България, г-жа Радостина Чапразова изказа приветствия и поздравления по случай двата прекрасни повода за срещата и  връчи грамотите на студентите, част от програма „Академично менторство“, изпълнявана по програма „Образователен и информационен център“ във връзка с проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”.

- Петя Трайкова,„Обществено здраве и здравен мениджмънт“ , МУ – София;
- Симона Методиева , „Администрация и управление“, УНСС;
- София Муграби, „Икономика и бизнес“, УНСС;
- Александра Кирилова, „Връзки с обществеността“, ЮЗУ;
- Лаза Георгиева, „Социални дейности“, ЮЗУ;
- Спас Спасов, „Криминална  психология“, НБУ;
- Ралица Петрова, „Социални дейности“, СУ;
-  Мустафа Рамадан, „Бизнес администрация“ и „Журналистика и масова комуникация", подспециалност „ Математика“, АУБ;
 

Среща по програма “Академично менторство”

Arete Youth

Екипът на Младежка фондация „Арете“ благодари на университетските преподаватели:  д-р Силвия Георгиева , доц. Татяна Вакарелска и ас. Теодорина Милушева, които менторират студентите София Муграби , специалност  „Икономика и бизнес“, Симона Методиева – „Администрация и управление“ в  УНСС,  Златко Петров – „Промишлена топлоенергетика“ в  Колеж по енергетика и електроника към Техническия университет - София, гр.  Козлодуй  и  Ралица Петрова, която изучава „Социални дейности“ в Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски“. Те са част от програма “Академично менторство“, в рамките на която университетски преподавател  може да подпомага развитието и адаптацията на студенти от ромски произход.

По време на менторската срещата,  която се състоя на 6 април в офиса на МФ „Арете“ , с програмния ръководител на „Образователен и информационен център“  - Снежина Славева, университетските преподаватели посочиха няколко опорни точки, върху които имат намерения да средоточат работата си със студентите.Целта на програмата е студентите да осъзнаят нуждите и приоритетите на съвременния  менторския процес, който навлиза с все по-голяма популярност в България. Университетските преподаватели работят със студентите, които менторират в посока развитие на личности и професионални качества, определяне на силни и слаби страни, извън университетски  дейности и семинари , като  залагат особено на възникналите нужди  и потребности  на студентите, по време на учебния процес.

В програма „Академично менторство“ участват 50 студенти от ромски произход, обучавани в 14 университета в страната  и 25 университетски преподаватели – академични ментори! Програмата е част от „Образователен и информационен център“ на МФ „Арете“, изпълнявана  по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”.

Менторската програма е в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2017-2018 ГОДИНА

Arete Youth

Ромският образователен фонд / Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за  студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Стипендиантски програми на РОФ СП, насочени към студенти и кандидат-студенти от България:

• Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP);
• Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP) – по програмата могат да кандидатстват САМО НАСТОЯЩИ СТИПЕНДИАНТИ, които са получили финансиране през академичната 2016-2017 година;
• Стипендии за обучение в чужбина (RISP).

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
                                                                                         
RMUSP, RHSP
• Краен срок за кандидатстване по програми РМУСП и РХСП: 11ти Май 2017 година.
• Краен срок за кандидатстване по програма РИСП: 25ти Юли 2017.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
• Да заявяват открито ромския си произход;
• Да бъдат студенти, или да кандидатстват за получаване на бакалавърска, магистърска, или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната родина, или държава на местоживеене през академичната 2017-2018 година;
• Да представят пълен и съответстващ Онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК) преди изтичане на определения краен срок по Програмата;
• Студенти от ромски произход, които следват задочно в програми за магистърска или докторска степен, също могат да кандидатстват по РМУСП.

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД (RMUSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година са налични тук.

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ И КОЛЕЖИ (RHSP) – Насоки за кандидатстване за академичната 2017-2018 година са налични тук.

Информационни срещи за представяне на Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд ще се проведат в следните градове:

- гр. Ловеч - 19 април, от 10,00 часа, Областна администрация Ловеч, адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ 43

- гр. Русе – 20 април, от 11,00 ч., Областна администрация Русе, адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ 6;

- гр. Добрич – 21 април, часът и мястото предстои да бъдат уточнени

- гр. Стара Загора – датата и мястото предстои да бъдат уточнени, съвместно със Сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора.

За допълнителна информация:

Орлин Орлинов
Национален Координатор за България
Ромски образователен фонд/Стипендиантски програми - Унгария
orlin.orlinov@romaeducationfund.org
http://www.romaeducationfund.org

офис: Институт “Отворено общество”
София 1000, ул. “Солунска” 56
тел. 02/930 66 25; моб. 0999 02 02 34
Факс: 02/951 63 48

ОБУЧЕНИЯ ПО ДЕЛОВА КОМУНИКАЦИЯ

Arete Youth

Две обучения по Делова комуникация за младежи от ромски произход се проведоха в края на месец март. 33-ма студенти от Ромската професионална мрежа взеха участие в тренингите, организирани от Младежка фондация „Арете“ на 24 март в Благоевград и на 31 март във Враца. Събитията се състояха в студентски комплекс „Скаптопара“ в партньорство с Американския университет в Благоевград и във Филиал "Проф. д-р Иван Митев" Враца на МУ - София. Водещ на обученията беше Петя Пенева – личностен и бизнес консултант с богат опит.

Акцент в програмата на обучението по Делова комуникация е въвеждането на младежите в особеностите на общуването в работна среда – умение от ключова важност за хора, които тепърва навлизат на пазара на труда. Участниците се запознаха с теоретичните рамки и граници на този тип общуване и практически приложиха нормите за позволените, препоръчителните и непрепоръчителните комуникационни подходи. Главна цел на трейнингите е младежите да се почувстват по-комфортно и уверени в себе си във всяка ситуация на пряко и непряко делово общуване. Усвояването на тези умения ще подпомогне представянето им в най-добра светлина както на интервю за работа, така и в ежедневното общуване на работното място.

Обратните връзки, попълнени от участниците след обученията показват, че набелязаните акценти в програмата се припокриват с темите, които те считат за важни, полезни и приложими в практиката и които реално биха допринесли за по-добрата им реализация в бъдеще.

Участниците бяха помолени да посочат кои са трите теми, които считат за най-полезни. Логично, на първо място те открояват тънкостите в поведението при интервю за работа. Непосредствената перспектива пред студентите, освен завършването на образованието им, е излизането на пазара на труда и намирането на първа работа по специалността. В този процес им предстоят множество срещи с работодатели, в които познанията и практическите умения за водене на формален разговор, за контролиране и насочване на невербалните послания и съобразяването с дрескод са допълнително преимущество към чисто професионалните им качества и умения. В края на обучението участниците споделиха, че се чувстват по-силно мотивирани да подобрят представянето си в интервюта за работа.

Решаването на конфликти на работното място е откроено като втори по важност въпрос. На база на досегашния им опит, ромските младежи знаят, че възникването на спорове в процеса на работа е неизбежно, а в някои случаи дори и полезно явление. Поради този факт, уменията за справяне в конфликтни ситуации са важни най-малко в две насоки. На първо място – за намиране на най-благоприятния и плодотворен за работния процес изход от спора. На второ място – за задържане на конфликта на професионално ниво, без прехвърлянето му на лична основа, което спомага за запазване на добрите колегиални отношения и благоприятния климат на работното място.

Уменията за водене на делова кореспонденция и презентационните умения на идеи и цели във формален писмен вид също са сред най-интригуващите за участниците теми. Интересът към правилата за индиректна делова комуникация е логично обусловен от развитието на пазара на труда към дигитализиране на дейностите и разширяващите се възможности за дистанционна работа.

В обратните връзки учаснците отбелязват, че са удовлетворени от водещия на обучението и биха посетили друго обучение на този обучител. Петя Пенева се занимава с личностно, кариерно и бизнес консултиране. Зад гърба си има опита от над 100 обучения и над 1500 участници. В работата си Петя комбинира различни модели и теории с разнообразни техники от психологията и невролигвистичното програмиране.

Обученията се проведоха в рамките на  програма "Ромска професионална мрежа", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

#velikotarnovo#softskills#training

Arete Youth

19 младежи от Великотърновски университет и Стопанска академия Свищов участваха в двудневно soft skills обучение. Обучението се проведе в два модула  на 17 и 18 март 2017г. в комплекс „Бряста“.

Основният фокус беше върху развитие на умения за писане на мотивационно писно и автобиография при кандидатстване за работа. Друг фокус беше мотивацията на младежите на работното място,  подготовка и явяване на интервю за работа, както и конкурентно представяне на пазара на труда. Снимки от събитието можете да видите ТУК

Петя Пенева, сертифициран обучител, запозна участниците с опорните точки при явяване на интервю за работа, както и с тънкостите, с които да се превърнат в успешни кандидати.
Младежите получиха основни познания за етика на работното място, йерархичност в комуникацията, решаване на конфликти и справяне с дискриминация.  Участниците имаха възможност да приложат наученото през симулиране на реални казуси и импровизирани интервюта с работодател.

Младежка фондация „Арете“ изказва сърдечни благодарности на екипа на ЦМДТ "Амалипе", които оказаха активна подкрепа при организиране на модулите и идентифициране на студенти от Велико Търново и региона. Обучението е първа стъпка към едно дълготрайно и ползотворно сътрудничество между двете оранизации в посока професионално развитие на ромските младежи и доброволчеството в областта.

Обучителният семинар се проведе в рамките на  програма "Ромска професионална мрежа", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Трети национален лагер за момичета от ромски произход

Arete Youth

Третият национален лагер за момичета от ромски произход, организиран от Младежка фондация „Арете“  ще се осъществи благодарение щедростта и подкрепата на дарители и поддръжници. Националният лагер за момичета от ромски произход е естествено продължение на усилията и мисията на фондацията да подпомага младежи с висок потенциал, които са ограничени от социалните и икономическите бариери в България и на Балканите.

Нашата цел е да подготвим младите жени за периода след завършване на гимназия. Давайки им възможността да се срещнат с позитивни модели за подражание, включвайки ги в мотивиращи работилници и запознавайки ги с връстници, които споделят техните виждания, момичетата откриват много нови възможности пред тях.

Какво правим?
• Създаваме мотивирани, граждански ангажирани, позитивни модели за подражание;
• Развиваме комуникационни и лидерски умения;
• Увеличаваме процента на ромски жени, които завършват висше образование;
• Укрепваме включването на ромски жени на пазара на труда.

Целите
• Подобряване на капацитета и овластяване на 25 млади жени от цялата страна чрез насърчаване на равенството и равното участие в ромските общности и организации;
• Даване на възможност на младите момичета да станат активни, съвестни и ангажирани граждани чрез опознаващи дейности, идентифициране на лидерските умения, както и укрепване на връзките между общностите, българските и ромските лидери;
• Създаване на устойчива мрежа от млади жени лидери, за да се подкрепи по-активното участие в училище и засилено желание да се "върне" към общността;
• Чрез обучение младите момичета от ромски произход да осъзнаят по-добре своята роля в обществото и да се справят ефективно с предизвикателствата, пред които са изправени поотделно и като общност, за да помагат за насърчаване на мотивацията и личностно развитие;
• Увеличаване на самочувствието и повишаване на информираността.

Програмата
Програмата на лагера е насочена към: насърчаване на самоуважение; развиване на лидерски умения; комуникация; вземане на решения; формулиране и постигане на цели; мотивация и подкрепа за по-добро образование; повишаване на здравната култура;  стимулиране културата на отговорност към общността.

Кога?
Лагерът ще се проведе от 11 – 13 април 2017 година и ще даде възможност на 25 момичета от цялата страна да развият своя потенциал и жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели и обучители.

Критерии  за  участие:
• Момичета от ромски произход от 16 до 21 години;
• Препоръка от учител или представител на неправителствена организация;
• Попълнен формуляр за кандидатстване;
• Мотивация за участие в лагера чрез добре написано есе на посочена във формуляра тема;
• Интерес към проблеми, свързани с жените (женските права);
• Демонстрирана ангажираност към ромската общност.

Пълният пакет с документи за кандидатстване се изпращат на имейл: ivan@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр.София 1022, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 77, ет.2 ;Младежка фондация „Арете“.

Срок за кандидатстване: 24 март 2017г.

Участниците в Националния лагер за момичета от ромски произход ще бъдат избрани от комисия, в която ще участват представители на Младежка фондация „Арете“- България и външни експерти. Молим кандидатите да попълнят подробно формулярите. Непълни  формуляри и такива, попълнени с латински букви и изпратени след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените участници ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 31 март 2017г. На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали.

За контакт и допълнителна информация:
Иван Иванов  - Ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21, GSM: 0878 744 463
email: ivan@areteyouth.org

Лагерът ще се проведе в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

#Каузи #малкипроекти #партньори #общност

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ е щастлива с мрежата си от мотивирани и отдадени на различни каузи доброволци.

От 24 до 26 февруари 2017 година в хотел „Симона“ в гр. София, се проведе тридневен обучителен семинар за доброволци на Младежка фондация „Арете“, в който взеха участие 34 младежи. Семинарът допринесе за планирането на малки проекти в полза на местната общност, както и за тяхното бъдещо реализиране от доброволците на Младежка фондация „Арете“. На обучителния семинар бяха планирани дейностите за провеждане на информационни кампании за националните лагери „Заедно напред“ 2017 година. Снимки от събитието можете да видите ТУК.

Златка Драгнева от Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“  запозна участниците в семинара с конкретните стъпки при планирането, изпълнението и отчитането на малки проекти в полза на местната общност.

Младежите бяха въвлечени в процеса на създаване на малки проекти – от идеята до анализа, които ще осъществят заедно със свои връстници по места, търсейки подкрепа от общественици и институции.
За пореден път доброволците на Младежка фондация „Арете“ доказаха, че имат изразена гражданска позиция и желание за работа в своите общности. В края на семинара доброволците споделиха, че след тези три дни имат повече съмишленици и приятели, идеи за кампании и мотивация за бъдещото им реализиране.

От своето създаване до момента Младежка фондация „Арете“ работи активно с доброволци в подкрепа на ромската общност в България. Нашата цел е да развием устойчива Доброволческа Мрежа (Arete Youth Volunteer Network - AYVN), за да могат младите лидери да участват и насърчават различни инициативи на местно и национално ниво. В по-широк аспект нашата цел е да популяризираме гражданското участие в решаването на различни социални проблеми и да популяризираме ползите на доброволчеството като цяло.

Обучителният семинар се проведе в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Финансиране на малки проекти в полза за местната общност

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" – България О Б Я В Я В А конкурс за финансиране на малки проекти в полза за местната общност по програма „Заедно Напред“

Срок  за кандидатстване: 31 март 2017 г.

Кой може да кандидатства?
Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ 2016 и доброволци към Младежката мрежа на фондация „Арете“.

Какво цели програмата „Заедно Напред“?
Младежка фондация „Арете“ организира конкурс по програма „Заедно Напред“ за набиране на предложения за малки проекти. Основен приоритет на програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани.

Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност,  и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.

Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
1. полза на местната общност;
2. подкрепа на образованието на ромската общност;
3. насърчаване на младежката активност и доброволчеството;
4. мотивация на ромските младежи;

Как се кандидатства за конкурса за малки грантове?
Попълва се ФОРМУЛЯР за кандидатстване и се изпраща на е mail: ivan@areteyouth.org

Ще бъдат избрани 4 проектни предложения. Проектите ще бъдат селектирани от комисия. Ще бъдат подкрепени  само проектни предложения, които ще се реализират от екипи, в които  са включени  участници от лагерите и настоящи доброволци на организацията. Одобрените проектни предложения ще получат финансова подкрепа и възможност за реализация по места със съдействието и помощта на екипа на организацията.

Всички екипи, кандидатствали за конкурса за малки проекти, ще получат информация за резултатите най-късно до 7 април 2017 г.

За контакт и допълнителна информация: Иван Иванов - Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“; тел: 0878 744 467, e-mail: ivan@areteyouth.org

Финансирането на малки проекти в полза за местната общност е в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Наши студенти достойно представиха ромската общност в Американския Университет в България

Arete Youth

На 20 февруари, 2017г. в Американския Университет в България (АУБГ) се проведе първото от 5-те мероприятия на посветени на Международната седмица. Международната седмица се провежда за 17-та поредна година в АУБ и дава възможност на обществеността и гостите на Благоевград да научат повече за културните особености на страните и етносите, представени в университета.

Студентите, Мустафа Рамадан и Натали Ангелова, алумни участници в национални лагери "Заедно напред" и настоящи доброволци към националната доброволческа мрежа на Младежка фондация "Арете", заедно с възпитаника на Английския езиков институт към АУБГ, Иво Ковачев изнесоха презентация за ромите в България пред представители на повече от 10 държави. "Всички бяха учудени, от това, което им разказахме за нас, ромите. С тази презентация ние целяхме да покажем кои сме, какви са традициите, празниците ни, като цяло какво е да си ром. Мисля, че тази наша инициатива може да послужи за пример, за това, че не трябва да се срамуваме от произхода си, а да се гордеем от това кои сме всъщност," споделя Мустафа.

ЗА МЕНТОРСТВОТО, ПРИЯТЕЛСТВОТО И КОНТРОЛА...

Arete Youth

Казвам се Антоан Славчев и съм студент в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов. Специалността, в която се обучавам е „Стопански и финансов контрол“, една от най-перспективните и интересни за мен специалности. През 2013 година се включих в тази специалност с желанието да придобия повече знания и да работя с преподавателите от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“. В тяхно лице видях прекрасни професионалисти в областта на контрола, готови да съдействат за доброто на всеки един. Като студент в четвърти курс имах възможността да работя с четирима ментори през годините. Всеки от тях беше доста различен, даваше от себе си комплекс от знания и поведение, което аз анализирах и възприемах в процеса на работа. Така успях да изградя с тях не само менторство свързано с обучението ми по финансов контрол, но и едно приятелство, изградено на доверие и уважение.

В момента работя с гл. ас. д-р Момчил Антов, редовен преподавател към катедрата, който ми преподаваше по дисциплината „Валутен и митнически контрол“. Професионалист е в областта на финансовия контрол. Менторството с г-н Антов започна много преди да го поканя официално за мой ментор. Той изяви желанието да работим заедно по международен проект, свързан с митническия контрол и за мен беше чест и  удоволствие, точно аз да бъда избран и да работя с него в това направление. В негово лице виждам не само преподавател, но и приятел, който е готов да помогне по всяко едно време и с каквото може. Вдъхва ми сигурност, увереност и ентусиазъм, а за мен това е много важно. Той успя да покрие всички мои „изисквания“ за ментор и се радвам, че към момента е такъв. Желанието му за комуникация помежду ни още повече помага за ползотворната ни работа и смятам, че резултатите, които постигаме са видими. В момента обръщаме сериозно внимание на финансовите престъпления, финансовото разузнаване, изпирането на пари и митническия контрол. Това са областите, в които съм съсредоточил и научните си изследвания.

Заедно с г-н Антов положихме основите на съвестната ни работа и занапред. Обучението ми по контрол ще продължи и в магистърската програма по “Валутен, митнически и данъчен контрол“, където отново ще работим като екип. Верен на максимата, че „няма нищо случайно“, смело мога да потвърдя, че попаднах на правилното място и работя с правилните хора. Съветвам всички колеги, които все още не са част от тази програма, да се включат и активно да работят със своите ментори, резултати със сигурност ще има.

От мое име и от името на гл. ас. д-р Момчил Антов искаме да изкажем благодарността си към Младежка фондация „Арете“ за доверието, което ни гласуват и за прекрасните възможности, които ни предоставят. За нас ще е чест да работим заедно и занапред.

Менторската програма е в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Вдъхновяващата история на Стоян

Arete Youth

Здравейте! Казвам се Стоян Иванов и съм родом от Пловдив. Имам ромска етническа принадлежност, на двадесет години съм и уча  втора година в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"-специалност Българска филология. Живея в квартал Столипиново,който е печално известен на хората като квартал на престъпност и мизерия. Някои неща са верни,но други са значително преувеличени. Израснал съм в типично ромско семейство с добри, сръчни и всеотдайни родители, но за съжаление-необразовани. И както всички родители, които са се сблъскали с трудната реалността (без помощта на образованието), пожелаха да спрат този безконечен кръговрат. Така моите родители се превърнаха в един от многото фактори, които ми повлияха да взема това така важно решение за живота ми,а именно да се образовам. В това начинание ми помогнаха също вярата ми в Бог, която ми вдъхва надежда в доброто и светло бъдеще. Асен Карагьозов (Сдружение Младежки клуб "Рома"-Столипиново 1996) и Младежка фондация"Арете" ми помогнаха изключително много в това да "изкова" едно по-добро бъдеще. Благодарение на наученото от всички споменати, имах възможност и ще имам занапред да помагам на други, които желаят да променят хода на битуването си в краткото ни земно житие. Имах възможност да преподавам английски на група тинейджъри и да ги уча на кипящия ни в кръвта  талант, а именно-музиката. В частност, да свирят на акустична китара. Имам дълъг път пред себе си, а мечтата ми е да оставя духовно наследство след себе си и да направя чуждия живот малко по-добър. Малко по-добър както с евангелието, така  и с образованието. Това е моята история, читателю и се надявам да бъда добър пример. Аз те насърчавам,че и в каквато състояние да си и дори да намираш образованието за скучно и ненужно, вярвай в мечтите си. Но за да ги постигнеш, трябва да направиш първата стъпка - да се образоваш. Но не просто механично да назубриш знания, а да вникнеш в познанието, воден от любознанието - да бъдеш добър в това, което желаеш да правиш. И знай, образованието не е врата към богатството (макар че може да се придобие), но врата към щастието и сбъднатите мечти! И поради обичта ми към литературата и писането ще ви поздравя с една моя творба.

Мале,на мен си ти  дарила
живот,език,с вековните слова.
Дала си ми, не си се ти свенила,
романи чхиб, тар лаче чхиба!
С нея "дайе" аз да те наричам,
с "лачо диве" теб да поздравя.
Дехав тут! На мен си ти дарила
романи чхиб-тар лаче чхиба!

Младежка фондация „Арете“ кани доброволците от младежката мрежа на обучителен семинар

Arete Youth

Семинарът ще се проведе от 24 до 26 февруари 2017г в гр. София и ще допринесе за реализирането на малки проекти в полза на местната общност от доброволците, както и за планиране на дейности за провеждане на информационни кампания за националните лагери „Заедно напред“ 2017 , в рамките на програма „Заедно Напред“.

Срок за кандидатстване: 31 януари 2017 г.

Какво ще научите на обучението?
~ Какви са стъпките за планиране и реализиране на малък проект;
~ Отчитане и оценка на въздействието от изпълнението на малкия проект;
~ Планиране на дейности и инициативи за провеждане на информационни кампании за лагерите „Заедно напред“ 2017.

Профил на участниците:
~ Младежи от 16 г. до 25 г.;
~ Да са настоящи доброволци към младежката мрежа на фондация "Арете“;
~ Да имат желание да работят с връстници и да популяризират дейностите намладежката мрежа към фондация „Арете“ - България.

Как да кандидатствате за обучителния семинар?
Попълнете електронния формуляр до 31 януари 2017г. Участниците под 18 г. следва да попълнят и Декларация от родител - настойник.

Ще бъдат избрани 35 участници за обучението. При изборa ще бъдат взети предвид географска и полова равнопоставеност. При голям брой желаещи за участие, Младежка фондация „Арете“ - България си запазва правото да покани най-активните доброволци и участници от лагерите.

Всички младежи, кандидатствали за участие в срещата, ще получат информация за резултатите до 10 февруари 2017 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация: Иван Иванов – Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“; тел: 0878 744 463; 02/980 90 21, e-mail: ivan@areteyouth.org

Обучителният семинар се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

МОСТ КЪМ КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ: СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ РОМИ

Arete Youth

Посолството на САЩ в София, в партньорство с Институт "Отворено общество" – София, обявява три стажантски позиции за пролетта на 2017 г.

За позициите могат да кандидатстват роми, които скоро са завършили висшето си образование или все още се обучават във висше учебно заведениe. В зависимост от техните професионални и академични интереси и умения, през февруари стажантите ще бъдат назначени в конкретен отдел на посолството за период от десет седмици и не по-малко от 20 часа седмично.

Стажантската програма дава възможност на студенти (или наскоро завършили) от ромски произход да се запознаят с работата в посолството, да придобият административни умения и практически опит, които биха могли да им бъдат от полза за бъдещата им професионална кариера.

Кандидатите ще се избират на конкурсен принцип и трябва да отговарят на зададените условия.

Крайният срок за подаване на документите е 27 януари 2017 г. Подробна информация за програмата, стажантските позиции и начина на кандидатстване можете да намерите на сайта на Институт "Отворено общество" - София и на сайта на Посолство на САЩ в София.

ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Arete Youth

Тръст за социална алтернатива (ТСА) набира младежи от групи в неравностойно положение за обучение по английски език

Програмата за обучение по английски език е двугодишен пилотен проект на фондация „Тръст за социална алтернатива“, чиято мисия е да се изравнят образователните и кариерни възможности на хората в неравностойно положение в България, с цел да се повиши тяхната  икономическа независимост и жизнени перспективи. Тя се осъществява с финансовата подкрепа на посолството на САЩ в България и фондация „Америка за България“.

Целта на програмата е през платформата на езиковото обучение да се мотивират младежи в неравностойно положение да продължат своето образование в прогимназиален и гимназиален курс, така че техните шансове за наемане на работа да се увеличат. Обучението по английски език ще помогне на младежите от отдалечени и изолирани общности да натрупат и обогатят своите познания за света, демократичните ценности и култура, както и да формират гражданска активност посредством доброволчески и обществени дейности.

Езиковият курс ще стартира през м. февруари 2017 г. и ще продължи до края на м. декември 2018 г. отделно от осигуреното задължително образование в страната. 200 младежи между 13 и 20 години от цялата страна  ще бъдат разпределени в групи по езикови нива с хорариум от общо 360 учебни часа, като всяка група ще има учител и помощник-учител. За да се предоставят по-гъвкави възможности за достъп до знания и развиване на езикови умения по английски език на по-голям брой младежи от различни населени места, освен традиционната форма на обучение на място ТСА ще използва и онлайн пратформа, включваща виртуална класна стая за провеждане на часовете по английски език.

В допълнение към езиковата подготовка, съществена част от програмата са езиковите лагери и сесиите за личностно развитие и социална ангажираност, по време на които участниците ще изграждат и лидерски умения.

Специално се окуражават момичетата от групи в неравностойно положение да кандидатстват за обучението по английски език.

Срокът за подаване на документи до ТСА е 19 януари 2017 г. на адрес kvassileva@tsa-bulgaria.org

Какво включва обучението по английски език?

•360 учебни часа полу-интензивно обучение по английски език за начинаещи и средно-напреднали (езикови нива А1, А2, В1 ) от м. февруари 2017г. до м. декември 2018г. включително.
•Учебни пособия, нужни за обучението по английски език  според езиковото нивото.
•Достъп до виртуална класна стая и ресурси за провеждане на езиковото обучение без значение от местонахождението на курсистите.
•Групово обучение според езиковото ниво през комуникативния метод на обучение.
•Летен и зимен езиков лагер и сесии за личностно развитие и социална ангажираност.

Обучението по английски език ще се провежда два пъти в седмицата по 2,5 учебни часа по време на учебната година. Точните часове ще се определят според училищните смени и езиковите нива на одобрените кандидати.

Кой може да кандидатства за обучението по английски език?

Младежи от цялата страна, които са от групи в неравностойно положение и са на възраст  от 13 до 20 години могат да кандидатстват за обучението по английски език.

Изискванията включват:
•Достъп до компютър и интернет.
•Базови умения за работа с компютър и интернет.
•Висока мотивация и готовност за две-годишно обучение по английски език.
•Попълнен Формуляр (образец) .

Процедури

1.Събиране на кандидатури – краен срок: 19 януари 2017 г. , на електронен адрес kvassileva@tsa-bulgaria.org
2.Подбор на кандидатите от комисия към ТСА до 26 януари 2017 г.
3.Разпределение на кандидатите по групи.
4.Стартиране на обучението: 9 февруари 2017 г. (начало на втория учебен срок)

Документи за кандидатстване за обучението по английски:

•Формуляр (образец) .
•Копие от оценки през настоящия учебен срок.
•Удостоверение за постигнато ниво по английски език, само ако има такова.

Пакетът от документи да се изпрати на kvassileva@tsa-bulgaria.org не по-късно от 19 януари 2017 г.

Ако след подаване на документите не получите потвърждение за получени документи от екипа на ТСА, моля да се свържете за информация на следните тел:  +359 2 424 6680, или +359 2 424 6685.

Онлайн базирано ОБУЧЕНИЕ по АНГЛИЙСКИ език

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" - България в партньорство с Прознание АД, разработчик на виртуална учебна среда VEDAMO, обявява конкурс за участие в онлайн базирано ОБУЧЕНИЕ по АНГЛИЙСКИ език за младежи с ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ.

Изучаването на английски език онлайн - дистанционно, по интернет с преподаватели на живо, е лесно и ефективно! Чрез онлайн курса по английски език ще развиете и усъвършенствате Вашите езикови умения по разговорен и писмен английски език в удобно за Вас време - директно от вкъщи!

ЩЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА БЪДЕТЕ ОБУЧАВАНИ ОТ АМЕРИКАНСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

МОРГАН ЕЛИСЪН и БРАЯ ТРОСКЛЕАР са две млади дами, за които пътуването и преподаването са истинско удоволствие, те идват от Северна Каролина и Ню Орлианс, за да Ви обучават доброволно.

ЗАЩО ИНИЦИАТИВАТА Е ПЪРВА ПО РОДА СИ В БЪЛГАРИЯ?
• Предоставя се интерактивно пространство за учене, което единствено изисква да имате достъп до компютър и интернет;
• Обучават се хора, намиращи се в различни локации, в удобно за тях време;
• Обучението се провежда в групи от 5 до 7 човека, 1-2 пъти в седмицата;
• Преподавателите, обикновено чужденци, за които английският е роден език,  доброволно участват в програмата;
• Обучението е напълно безплатно.

Желаещите да участват в обучението по английски език следва да попълнят ФОРМУЛЯР за участие до 02.12.2016г.

Обучението ще се проведе за трети път. През 2014-2015 година 10 младежи от цяла България се включиха в пилотния първи езиков курс по английски език и получиха възможността да подобрят езиковите си умения с помощта на двама американски преподаватели, базирани в Прага и България. Същ о така, през месец  март  2016, един американски и един български преподавател обучаваха 13 младежи от цялата страна.  Амбицията на Младежка фондация „Арете“ е инициативата да разшири своя обхват, включвайки още млади роми в програмата за дистанционно обучение.

„Доброволческа инициатива“- 2016г.

Arete Youth

На 12 ноември 2016г. на първата по рода си гала-церемония - „Доброволческа инициатива“- 2016 година, Младежка фондация „Арете“ отдаде заслужено признание на всички свои 257 доброволци за осъществените от тях дейности за подобряване на благосъстоянието на своите общности. Тази година 14 инициативи на наши доброволци, реализирани в различни градове и села се състезаваха за наградите „Доброволческа инициатива“- 2016. Три от номинираните и събрали най-голям брой гласове доброволчески инициативи бяха отличени с награди. Снимки от събитието можете да видите на страницата ни във фейсбук.

Две от тях са на доброволците ни от Пловдив и Кюстендил в помощ на Йордан Петров от Добрич, наш обещаващ лекоатлет, който яде по баничка на ден, но въпреки това печели медали от състезания по лека атлетика и облича националния екип на международни стартове. Мисията  „Да помогнем на Данчо“ успява да събере средства и дарения от цялата страна. Доброволческата инициатива на младежите ни от Вълчедръм е другата номинирана в челната тройка. Нашите доброволци използвайки своите кулинарни умения приготвиха домашна храна за обитателите на дома за възрастни хора. Целта им бе да зарадват възрастните хора в дома и да им покажат, че са значими.

През 2016 година доброволците на Младежка фондация „Арете“ инициираха и осъществиха десетки добри дела. Малка част от тях са възобновена детска площадка, посещения на детски градини и домове за възрастни, проекти в подкрепа на културното развитие на ромски младежи, базари, информационни кампании, менторство на ученици.

Благодарим на всички доброволци към Младежка фондация „Арете“ , които инвестираха личното си време, труд, усилия и талант в добри каузи. Това е сигурна заявка, че вие сте промяната, която искаме да видим! На всички пожелаваме още много успехи, сили и вдъхновение за нови доброволчески инициативи и успешни каузи през 2017 година!!!

Отново заедно с доброволците

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ е щастлива с мрежата си от мотивирани и отдадени на различни каузи доброволци.

От 11 до 13 ноември 2016 година в хотел „Света София“ в гр. София, се проведе тридневен обучителен семинар за доброволци на Младежка фондация „Арете“, в който взеха участие 34 младежи от повече от 24 населени места. Участниците получиха възможността да се опознаят по-добре един с друг, да разберат повече за инициативите по места и не на последно място да се запознаят с успешни практики в областта на доброволчеството, сферите на дейност, както и правата и задълженията на доброволците. Снимки от събитието можете да видите ТУК.

Вера Кирилова от Фондация „Национален алианс за работа с доброволци“  запозна младежите с ключови понятия като  филантропия и доброволчество, както и с начините за привличане на съмишленици за изпълнение на доброволчески инициативи и кампании.

Младежите бяха въвлечени в процеса на създаване на доброволческа инициатива и планираха свои доброволчески дейности за 2017 година, които ще осъществяват заедно със свои връстници по места, търсейки подкрепа от общественици и институции.

За пореден път доброволците на Младежка фондация „Арете“ доказаха, че имат изразена гражданска позиция и желание за работа в своите общности. В края на семинара доброволците споделиха, че след тези три дни имат повече съмишленици и приятели, идеи за кампании и мотивация за бъдещото им реализиране.

От своето създаване до момента Младежка фондация „Арете“ работи активно с доброволци в подкрепа на ромската общност в България.  Нашата цел е да развием устойчива Доброволческа Мрежа (Arete Youth Volunteer Network - AYVN), за да могат младите лидери да участват и насърчават различни инициативи на местно и национално ниво. В по-широк аспект нашата цел е да популяризираме гражданското участие в решаването на различни социални проблеми и да популяризираме ползите на доброволчеството като цяло.

Обучителният семинар се проведе в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Концерт Sing It Romanes на 3 ноември в Ню Йорк

Arete Youth

Предстоящото събитие Sing It Romanes, което ще се проведе в Ню Йорк на 3 ноември 2016 година, представя Ромската култура чрез музика и танц.  Лицата на млади и успели, български роми ще бъдат представени през обектива на Чад Уайат, американски фотограф, който обиколи България, за да заснеме младежите на Арете. Можете да ги видите и Вие ТУК.

Талантливи артисти ще пресъздадат историята на ромите от пристигането им в Европа до настоящето, където те все още се борят за правата си. Ромският етнос ще бъде представен посредством музика и танц, а в концерта ще участват изявени световни ромски музиканти и артисти. 

Гостите  ще могат да се насладят на ритмите, запазили хиляди години, културата ромите. Целта на концерта е да покаже, как именно музиката и културата са помогнали на ромите да се издигнат над подтисничеството.

Изграждането на устойчиви социални мрежи, които възпитават социално ангажирани младежи е основна цел на Арете. Портретите показват плодовете на нашия труд- младите и образовани роми, които се борят с установената представа за етноса.

Интерактивна изложба ще представя успешните истории на младежи, участвали в различни дейности на Младежка фондация "Арете". Ученици, студенти и вече работещи младежи бяха заснети в естествена среда от  Чад Уайат, създател на проекта Romarising. Интервюта с младите роми направи Мев Портър, която в последните години работи заедно с Чад по осъществяването на различни проекти, свързани с ромската култура. 

Благотворителното събитие на 3-ти ноември обещава едно незабравимо преживяване, изпълнено с музика танци и емоции.  Нюйоркчани ще се запознаят с културата на ромите, през магията на музиката. Сюжетът разказва за трудните борби, които етносът преживява в преследвания и лишения.  Въпреки трудностите, в тази нощ ще отпразнуваме културата и успехите, които ромите в цял свят постигат с постоянство и упоритост.

Регионални обучения за развитие на Soft skills (меки умения)

Arete Youth

Втори модул регионални обучения за развитие на Soft skills /меки умения/ за младежи, завършващи или вече завършили висше образование, които търсят професионална реализация и кариерно развитие.

Съществува аксиома в бизнес средите, която гласи, че благодарение на твърдите умения човек ще получи интервю за работа, но меките умения ще му гарантират мястото. Те са изключително важни за всяко успешно интервю за работа и кариерно развитие, заради което са изключително високо ценени от работодателите.

С втори модул от регионални обучения, които МФ „Арете“ ще проведе през месец октомври, 2016г., целим да надградим знанията и уменията у участниците – бъдещи професионалисти, да се интегрират по-бързо в нова работна среда, а от там по-бързо и успешно да представят своя професионален потенциал. 

След участието си в обучение за писане на CV, мотивационно писмо и успешно явяване на интервю пред работодател, сега младежите ще имат възможност да добият опит за повишаване на личната мотивация на работното място, да разберат в дълбочина същността на мотивацията, да научат как да определят и управляват мотивиращите и демотивиращите фактори влияещи върху изпълнението на работните ангажименти и удовлетворението от постигнатото. Цел на обучението също е участниците да познават основни правила за поведение на работното място, каналите на комуникация и йерархичност в една компания.

График на обученията:

• 15-16 октомври - гр. София- I и II модул
• 19 октомври – гр. Благоевград- II модул
• 22 октомври – гр. Враца - II модул
• 30 октомври – гр. Свищов - II модул
/за студентите от В. Търново ще бъдат поети пътните разходи

Водещ на обученията е г-жа Сузана Чакърова.

За повече информация и заявяване на участие, моля свържете се с нас и/или регионалните кариерни консултанти на МФ „Арете“ : тел.:  +359 2 980 90 21/ +359 878 744 467; е-mail: info@areteyouth.org

Втори модул от обучения за развитие на soft skills умения се провеждат в рамките на  програма "Ромска професионална мрежа" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II", финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Младежка фондация „Арете“ кани доброволците от младежката мрежа на обучителен семинар

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България организира обучителен семинар за доброволци от 11 до 13 ноември 2016 г. в  хотел „Света София“, гр. София. Целта на семинара е да се  планират и осъществят доброволчески инициативи по места.

Срок за кандидатстване: 28 октомври 2016 г.

Какво ще научите на обучението?

• Развиване на умения за презентиране – Презентационни умения.
• Успешно  планиране и осъществяване на  доброволчески инициативи.
• Гала-церемония – целта й е да насърчи и популяризира приноса на доброволците като им отдаде заслужено признание за осъществена от тях дейност за подобряване на благосъстоянието

Профил на участниците:

• Младежи от 16 г. до 25 г., участвали в ромските лагери „Заедно Напред“.
• Да са настоящи доброволци към младежката мрежа на фондация "Арете".
• Да имат желание да участват в провеждането на дейностите във връзка с информационната кампания за ромски лагери "Заедно Напред" 2017.
• Да имат желание да работят с връстници и да популяризират дейностите на младежката мрежа към фондация „Арете“ - България.

Как да кандидатствате за обучителния семинар?
Попълнете  електронния формуляр до 28 октомври 2016 г. Участниците под 18 г., моля да  попълнят и Декларация от родител-настойник.

Ще бъдат избрани 35 участници за обучението. При изборът ще бъдат взети предвид географска и полова равнопоставеност. При голям брой желаещи за участие, Младежка фондация „Арете“ - България си запазва правото да покани най-активните доброволци и участници от лагерите.

Всички младежи, кандидатствали за участие в срещата, ще получат информация за резултатите на  04 ноември 2016 г. На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

Пристигането на участниците е  на  11 ноември 2016 г. /петък/ до 12:00 ч. в хотел „Св. София“. Обучението ще приключи на 13 ноември 2016 г. по обяд.

За контакт и допълнителна информация: Иван Иванов – Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“; тел: 0878 744 463; 02/980 90 21, e-mail: ivan@areteyouth.org

Обучителният семинар се провежда в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Magdalena Arandeva - Delcher, Bulgaria

Magdalena was raised in a Turkish Roma family outside Sofia; she is completing a degree in linguistics, Bulgarian and Turkish Languages, at Sofia University. Magdalena has been entranced by language since high school.  She won a number of poetry competitions in secondary school.  “Before attending Areté Leadership Camp, I had never met a Roma university student outside of members of my own family.  I am impressed by the professionalism and competence of the Areté participants.  Communication with our peers is the key to understanding, whatever our home language may be. “

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Bozhidarka Yordanova - Vratsa, Bulgaria

“All my current interests involve improving people’s quality of life.”  Bozhidarka has an undergraduate degree in health sciences and is also a licensed medical massage therapist.   “Thanks to Areté I plan to stay and build my career right here in Bulgaria.  Areté has given me the opportunity to communicate with other Roma university students and to become a mentor.  Areté provides me with ongoing educational seminars and other professional development opportunities.”  Bozhidarka admits that she did confront some prejudice when she was younger because of her Roma origins.  “I do not experience any of that nowadays because I am proud of who I am and I am a role model to others.”

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Spas Spasov - Breznik, Bulgaria

Spas Spasov completed a BA in national and corporate security with a minor in political science and is now working on an MA in criminal law, all at the New Bulgarian University, Sofia.   He also just wrapped an internship at the U.S. Embassy Sofia in the office of defense.  Spas is applying for work as an MP; if accepted, he will enter military college next year.   “Areté opened my eyes to the possibilities available to the Roma.  Areté has always been behind me regardless of what type of  support I needed.   In particular, the entrepreneurship training provided through Areté has been crucial in my decision to pursue a career in security.  I believe it essential that Areté reinstate this programme.”

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Zhelyazka Stefanova - Intiman, Bulgaria

Zhelyazka Stefanova, originally from the town of Intiman, is completing her 5th year of legal studies at South West University, Blagoevgrad.   Her focus is the field of criminal law.  Zhelyazka belongs to Areté’s Roma Professional Network and the Areté mentorship programme.   Her mentor, a practicing lawyer, provided practice exercises pro bono, which readied Zhelyazka for rigorous university coursework.   Zhelyazka has maintained contact with her mentor and is aware that without this Areté initiative, she quite probably would not have been able to complete her degree.  Zhelyazka is in contact with other members of the Roma Professional Network whose participants meet regularly for coffee to reconnect.  When funding becomes available, Zhelyazka intends to continue her education and complete a Ph.D.

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Ani Ruskova - Vratsa, Bulgaria

Ani Ruskova began teaching 5th -12th grade, September 2016 in Vratsa.  She majored in educational administration at Sofia University.   Ani’s involvement with the Areté Youth Foundation began in 2013.   “I attended an Areté meeting at Sofia University and decided to join the mentorship programme.”   Through the Areté educational hub for university students of Roma origin, Ani was connected with her mentor, Sofia University Professor, Ognyana Georgieva.   “Thanks to Areté and with the help of my mentor, I am realizing my potential.  In 2014 I was recognized as student of the year in humanitarian programmes at Sofia University.  Areté has inspired me to become a volunteer and start volunteer campaigns.  I have been a volunteer in programmes for at risk children, Roma and non- Roma.  “This is my mission.”

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Roberto Rizov -  Kyustendil, Bulgaria

Roberto Rizov is a 10th grader at the segregated Roma high school in Kyustendil.  Before attending the Areté Leadership camps (Zaedno Napred), Roberto had met few successful Roma and didn’t believe there was anyone who could understand his challenges.   At Leadership Camp, Roberto met likeminded Roma young people from all over Bulgaria.  Areté camp leaders told their own stories of overcoming obstacles and inspired him to pursue higher education.   The leadership experience encouraged Roberto to join the Areté Volunteer Network where he acts as a role model for newcomers to Areté through workshops and online networking.

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Mustafa Mustafa Ramadan - Provadija, Bulgaria

Mustafa is a freshman majoring in business administration at American University, Blagoevgrad.   He is from a small town in southwestern Bulgaria and was raised in a liberal Muslim Roma household.   “I learned about the Areté Leadership Camps from my teacher when I was in the 10th grade.  I found it inspirational.  Before attending the Leadership camp, I knew little about my background and culture.  Areté’s Zaedno Napred leadership camp was pivotal to my future.  Without Areté I would not be at university now.  I would probably not have been able to continue my education.  Areté gave me that chance.”  Mustafa’s major is business administration with an emphasis on marketing strategies.   His aim is a career in the private sector ideally as an executive with a multinational corporation.

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Nadia Mladenova - Sofia, Bulgaria

Nadia Mladenova was accepted to the New Bulgarian University, Sofia in the school of graphic design, but due a lack of funds, has been unable to attend.  Nadia was first introduced to Areté in 7th or 8th grade.  She was attending a segregated Roma  secondary school in Sofia.   “I have really enjoyed studying since I was little.  My teacher noticed this and helped me make out my application for the National Roma Girls Camp.”   Nadia’s first application was not successful, but she kept applying and was accepted in 2015.   “For me the most interesting game at camp was one where we discussed the bad sides of the Roma and turned these into positives.  One negative was gossiping in the community; we turned this around to show how it could be considered a way to market and share crucial information.   Another was coming up with a small grant proposal for the Areté volunteer network.  Our group suggested a student led workshop discussing the importance of education and the impact of early marriage on our futures to help motivate younger kids to stay in school.”   Next year Nadia hopes to participate in the Areté Leadership Camps.  “My friends from the volunteer network have told me they are a lot of fun.”   Since her parents cannot help with funding, Nadia is determined to work and raise the money herself to pursue higher education.

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Filis Mitkova - Knezha, Bulgaria

Filis Mitkova has a Masters Degree in Engineering from the Chemical Technology and Metallurgy University, Sofia.   “The focus of my masters degree is polymers.  Polymers are the foundation of dozens of products in the world nowadays.  Unfortunately in Bulgaria there is little research or career development in this area. There are only tires.”   As Filis wishes to stay in Bulgaria, she had no option but to change careers.  Filis began teaching analytical chemistry at a secondary school level in September 2016.    Fllis credits Areté with motivating her to finish college and get her MA.  She also appreciates their assistance in examining funding options for higher education.  As a member of the Roma Professional Network, Filis urges Areté to increase the number of opportunities for Roma professionals to share insights with Areté Leadership and Girls Camp participants. “I believe Areté should refocus on providing venues for Roma role models to act as mentors to younger students.”

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Sasha Kirilova - Razlog, Bulgaria

Sasha Kirilova is graduating from South West University in Blagoevgrad this year with a bachelor degree in public relations.   Her thesis topic is Social Injustice:  The Lack of equal opportunity for Roma youth in Bulgaria.   Sasha intends to discuss her thesis from a public relations standpoint, examining the benefits to Bulgarian society of a more even playing field.  Sasha plans to obtain a master’s degree in social entrepreneurship probably in Sofia.  Her dream is to follow her cousin’s example and graduate from Oxford University with a Ph.D.  Sasha’s participation in Areté’s Roma Professional Network provides her with encouragement and guidance in choosing a graduate course of study best suited to her goals and area of academic expertise.

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Nikolai Krchev - Blag, Bulgaria

Niki Kirchev is majoring in music at South West University, Blagoevgrad where he is studying vocal techniques and vocal coaching in both traditional Bulgarian and Roma singing styles.     Areté mentorship has provided this gifted musician with both the encouragement and direction required to attain his goal of becoming a music educator.   Nikolai plans to start a choir at the local  ‘chitalishte’ or traditional Bulgarian community center, as his way of giving back not only to his own Roma community but also to mainstream Bulgarian society.

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Ivailo Ivanov - Lipnitsa Village, Bulgaria

Ivailo Ivanov is in his last year at the D.A. Tsenov Academy of Commercial Management in Svishtov.   “Areté motivated me to obtain a higher education and give back to my community in my own way.”     Ivailo cites the entrepreneurship training opportunities provided through Areté as most influential in his decision to start his own contracting business after graduation.  “Areté’s entrepreneur training workshops inspired me to enter the field of commercial management.”

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Sasha Ilieva - Kyustendil, Bulgaria

Sasha Ilieva, originally from Kyustendil, is completing a bachelor’s degree in Bio-management at Sofia University with a focus on management of pharmaceuticals.  Sasha intends to pursue a master’s degree in pharmacology but would first like to find a job in her field “to operate in a work environment that will allow me to develop my career and utilize my knowledge.”  Sasha credits Areté for her ongoing communication with peers throughout Bulgaria and guidance on pursuing graduate studies through support from the Areté Roma mentor network.

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Elza Goranova - Lom, Bulgaria

Elza Goranova is a senior at Sofia University in the department of Journalism.  Her passion is investigative journalism.  “It is very difficult to be an investigative journalist in Bulgaria because the politicians tell you what to say and what to write. I believe in following the truth wherever it leads.”  Areté motivated Elza through an Areté sponsored conference held in Wroclaw, Poland in 2015.   “I became inspired to work for Roma Rights by the cases of some Romanian Roma who filed discrimination complaints against the city of Wroclaw.    Thanks to Areté, I have formulated my career goals.”

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Rayna Emilova - Kyustendil

Rayna first heard about the Areté Leadership Camps (Zaedno Napred) from friends in her home town of  Kyustendil .  After graduation, Areté Regional Coordinator, Sasho Kovachev helped Rayna complete her application and she was accepted as a leadership camp participant in 2015.    In 2016, Rayna was chosen as a camp leader.  “We were selected as leaders based on our communication skills and potential leadership qualities.  Our objectives were to prepare our students to assume our positions in coming years, to pay it forward.  Each leader worked with small groups during the day and debriefed each evening.”   Thanks to Areté, I am entering university this fall, but I am still trying to decide whether to major in economics, social work or psychology.     Fortunately I have contact with Roma and non-Roma mentors whom I met through Areté.

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Zamfir Zamirov

Zamfir Zamfirov is in his third year at St. Cyril and St. Methodius University in Veliko Turnovo.  His field of study is social education with a long-term goal of completing an MA in educational administration.   “I first participated in the Areté Leadership Camp in 2012.  I was already planning to attend university, but the camp really motivated me to move forward as I met other Roma young people with similar dreams.”   In 2013, Zamfir returned to the Zaedno Napred camp as a leader and has been a volunteer for the past three years.  Zamfir has also attended a number of Areté trainings as part of the Areté Volunteer Network.   “Thanks to Areté, I have become a role model for younger Roma in my community.”

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Natali Angelova - Radomir

Natali Angelova is a freshman at American University in Blagoevgrad.    She attended Areté Leadership camp (Zaedno Napred) in 2015.  “There were so many lectures that motivated me to continue my education - one professor in particular told us that Roma have to fight for what they want ten times harder than mainstream Bulgarians and that is exactly what I want to do.  Be an example, a role model for my community.”    Areté mentors advised Natali to attend American University because it was the best university to prepare her for a career on an international level.   “Courses here are conducted in English, essential for today’s global professionals.”

By Chad Evans Wyatt and Mary Evelyn Porter for Arete Youth

Нощ на ромска гордост в Ню Йорк

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ и Националният Холокост Музей организират благотворителен концерт в Ню Йорк.

На 3 ноември в историческата сграда Bohemian National Hall, за първи път ще свирят известни ромски музиканти и групи. Те ще разкажат епичната история на ромите, от пристигането им в Европа през продължаващата им борба за равнопоставеност и включване. Очаквана нощ на ромска гордост и  празник на ромската култура и изкуства.

Фотоизложба на Младежка фондация "Арете" ще представи портрети на момчета и момичета, участници в дейности на фондация „Арете“ през годините. Известният американски фотограф, Chad Wyatt, автор на проекта Romarising,  представящ  успели роми от България, Канада, Чехия, Унгария, Румъния, обиколи България заедно с екипа на Mладежка фондация „Арете“, за да  снима ученици,  студенти,  доброволци и професионално реализирани роми. Повече от 50 младежи от лагерите „Заедно напред“, Mладежката доброволческа мрежа, програмите ни за академично и кариерно менторство и ромската професионална мрежа участваха в индивидуални фотосесии и интервюта.

За успешното начало на тази наша инициатива спомогна и навременната реакция на нашите регионални координатори,  Сашо Ковачев, председател на сдружение „Ларго“, Борислав Борисов, председател на фондация „Шам“, кариерният ни консултант за регион Враца, Спаска Петрова и Асен Митков, асистент социални дейности – гр. Видин. Целият екип на Младежка фондация „Арете“ изказваме  благодарност за проявения професионализъм и отговорно отношение.

Свободна позиция в Младежка фондация “Арете”

Arete Youth

VACANCY ANNOUNCEMENT: Program Manager of the Roma Professional Network Program of the Arete Youth Foundation in Bulgaria (AYF-Bulgaria)

Areté Youth Foundation is an organization supporting high-potential youth who are limited by social and economic barriers. Areté (from the Greek) means being the best you can be; reaching your highest human potential. Our Mission is to build sustainable social networks that encourage educational pursuits, instill a culture of giving back and promote mentorship. We envision a Roma community of engaged citizens and positive role models who support each other to achieve educational, financial, and personal success.

Application deadline: September 15th, 2016
Work Hours: full time, 40 hours a week
Location: Sofia, Bulgaria

Basic Function of Position: Under the direct supervision of AYF-Bulgaria’s Country Director and in cooperation with the volunteer Chair of the Roma Professional Network, the Program Manager will help implement an ambitious agenda to support and grow young leaders and professionals in the Roma community.

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITITES
• Design and implement a working model for the Roma Professional Network (RPN) based on actual data collected in the field and by reviewing the existing qualifications and practical experience of Roma applicants and Network members. Ensure that the program achieves results in its major priority, while also preferably remaining within the scope of its initial budget; the RPN manager should strive to continuously improve the model and should propose and prepare amendments, as needed, for the management’s approval
• Launch and maintain partnerships with municipalities, business leaders, human resource directors, local NGOs and Roma organizations to ensure the effective functioning of the RPN;
• Plan, coordinate and assist in the evaluation of all phases of the Roma Professional Network Program, including the interpretation of and compliance with criteria, regulations, policies and procedures, and review of changes and additions on assigned projects. Justify plans, actions and recommendations, and furnish and obtain information regarding planning, funding progress reports, and implementation of activities.
• Create a sustainable network of young and professional Roma who work closely with private sector for information exchange, internship/job opopportunities and career mentorship for the members of the Roma Professional Network.
• Update on a regular basis the "Roma Professional Network" web platform to refresh information, remind of deadlines, assist with posted requests and inquiries.
• Help the Country Director seek new sources of revenue for the program.

REQUIRED QUALIFICATIONS:

Education: Must possess a University degree in finance, enterprenurship, business administration, economics, HR or a related field.

Experience / Competencies:
• Three to five years of experience in project design and management in Bulgaria.
• Private sector experience is a plus.
• Proven networking and partnering skills with local government and institutions, the private sector and other non-government organizations.
• Data management skills.
• Experience working in a multicultural environment is a plus.
• Experience working with economically disadvantaged communities, especially Roma, will be considered as a plus

Language Proficiency: Must be fluent in Bulgarian and English language

Knowledge, Skills, and Attitudes:

• Communication skills are essential. Effective communication and a positive attitude are vital to effectively perform stated duties.
• Must foster a culture of excellence in all aspects of AYF’s work in Bulgaria, and inculcate AYF’s values into all activities.
• Must possess and demonstrate high quality composition, personal organization and time management skills.
• Must have demonstrated ability to exercise judgment, discretion and professionalism in dealing with duties.
• Must be computer literate and proficient with various software applications including Microsoft Word, EXCEL, and other software relevant to the duties of this position.

Please submit your motivational letter and a CV by or before September 15, 2015 at <info@areteyouth.org> or mail to: 1022 Sofia, 77 Maria Luiza Blvd., fl.2, to the attention of Arete Youth Foundation Bulgaria. If you have questions please do not hesitate to contact us at: +359 2 980 90 21 и +359 878 744 462

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Конкурс: Програмен ръководител на програма „Ромска Професионална мрежа“ към Младежка Фондация „Арете“ (МФАБ)

Младежка фондация "Арете" е организация, подпомагаща младежи с висок потенциал, които са ограничени от социални и икономически бариери в България и на Балканите. Нашата мисия е насочена към изграждането на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания, повишават културата на отговорост към обществото и равиват концепцията за наставничество. Ние допринасяме за развитието на ангажирано гражданско общество и изграждаме ролеви модели в ромската общност, които се подкрепят помежду си за постигане на образователни, професионални и лични успехи.

Краен срок: 15 септември 2016г.
Работно време:  40 часа седмично
Местоположение: София, България

Основни задължения: Под непосредственото ръководство на Директора за България, Програмният ръководител на програма „Ромска Професионална Мрежа” участва в изпълнението на амбициозната мисия за подпомагане и израстване на млади лидери и професионалисти в ромската общност.

Основни функции на заемащия длъжността:

• Цялостно планиране, изпълнение  и подобряване на на програма „Ромска Професионална мрежа“. Гарантира, че постигнатите резултати са в съответствие с първоначалния замиcъл и основните приоритети на програмата. Предлага и подготвя изменения за одобрението им от ръководството.
• Създава и поддържа партньорства с общини, бизнес лидери, образователни институции, местни НПО и ромски организации, за да осигури ефективното функциониране на програмата „Ромска професионална мрежа”.
• Планира, координира и подпомага оценката на всички етапи на програма „Ромска професионална мрежа”, включително интерпретирането и спазването на критериите, предписанията, политиките и процедурите, и преглежда измененията и допълненията към възложените проекти. Обосновава планове, действия и препоръки, предоставя и набира информация относно планирането, докладите за напредъка по финансираните дейности и изпълнение на дейностите.
• Създава и развива устойчива мрежа от професионалисти, които работят с частния сектор за обмяна на информация, възможности за стаж/работа и кариерно менторство за членовете на ромската проферсионална мрежа.
• Поддържа онлайн платформата на „Ромска професионална мрежа”с актуална информация, скорове за кандидатстване за различни възможности за професионално развитие, публикува съобщения и информация.
• Оказва съдействие на Директора за България при намирането на нови източници на финаниране на програмата.

НЕОБХОДИМА КВАЛИФИКАЦИЯ:
Образование: Кандидатът трябва да притежава университетска степен по финанси, предприемачество, бизнес администрация, икономика, HR или в близка област.

Предишен професионален опит:
• Три до пет години опит в разработване и управление на проекти в България;
• Опит в частния ектор е предимство;
• Доказани умения за създаване и използване на мрежа от контакти и работа в партньорство с органите на местното управление и образователни институции, с частния сектор и други неправителствени организации;
• Умения за управление на данни;
• Опит от работа в мултикултурна среда е плюс;
• Опит в областта на образователната и професионална подкрепа за ромски младежи в региона е плюс;

Езикова компетентност:
• Да използва свободно български език, писмено и говоримо;
• Необходимо е добро владеене на английски език, за да може да изготвя доклади и документи на български и английски, които да изискват минимална редакция;
• Владеене на ромски език е предимство.

Знания, умения и отношение:
• Комуникационните умения са от съществено значение. Ефективното общуване и положителното отношение са ключови за успешно изпълнение на посочените задължения;
• Да допринася за създаването на организационна култура, която цени високи постижения във всички аспекти на работата на МФ "Арете" в България и да въплъщава ценностите на МФ "Арете" във всички дейности;
• Да притежава и демонстрира уравновесен характер, лична организираност и умения за ефективно разпределяне на времето;
• Да притежава утвърдена способност за вземане на решения, самостоятелна преценка и професионализъм при изпълнение на задълженията;
• Да има компютърна грамотност и да владее различни софтуерни приложения, включително Microsoft Word, EXCEL и други видове софтуер, свързан със задълженията на тази позиция;

Моля, при проявен изтерес изпратете автобиография и мотивационно писмо до 15.09.2016г. на адрес info@areteyouth.org или по пощата: гр. София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" 77, ет.2 . Ако имате въпроси, не се притеснявайте да се свържете с нас: +359 2 980 90 21 и +359 878 744 462

Национални младежки лагери „Заедно напред“ 2016г.

Arete Youth

Националните младежки лагери „Заедно напред“ са един от приоритетите на Младежка фондация „Арете“- България и са еталон за изграждане на лидерски умения и повишаване на образователната мотивация сред младежите от ромски произход.

Членовете на фондацията участват в проектирането и изпълнението на лагери „Заедно напред“ от лятото на 2000 година.

През последните шест години участници в лагерите са били 425 младежи от ромски произход:
• 99. 7% продължават обучението си и/или завършват средното си образование
• 38.9% са студенти в университети в България и чужбина

През месеците юли и август, екипът на Младежка фондация „Арете“ проведе поредните два национални лагера „Заедно напред“ за младежи на възраст от 16 до 21 години в х-л „Балканско Бижу“- Банско. Събирайки на едно място младежи от 26 различни краища на България ние създаваме устойчиви социални мрежи изградени от мотивирани млади роми работещи за промяната на своята общност.

С използването на мотивационни дейности, коучинг сесии за целеполагане и себепознание, сесии за образование и образователни възможности, обучения за развитие на социални и лидерски умения, сесии за ромска култура и история, доброволчество, лагерите „Заедно напред“ предоставят на младежите знания, умения и възможности, така че да доведат до положителна промяна за тях и техните общности.
Благодарение на утвърдени лектори, лидери в ромската общност, ролеви модели от мрежата на МФ „Арете“, тези лагери поощряват много ромски младежи да продължат образованието си в университети и да служат за пример на други ромски младежи да търсят възможности за личностно и професионално развитие.

Бивши участници в лагерите „Заедно напред“ днес са действителни лидери, продължили са своето образование в университет и са станали активни членове на обществото. Нещо повече – дългосрочните взаимоотношения, които е изградила Младежка фондация Арете позволяват на организацията уникалната възможност да предостави допълнителни възможности и инструменти за подкрепа на младежите в тяхното образователно и професионално развитие. Ако ние подпомогнем на младежите в тяхното следване, оправдаем тяхното доверие и ги овластим, те ще придобият лидерски позиции във всички сектори на обществото в България.

Снимки от първия лагер (17.07.2016-24.07.2016) можете да видите ТУК, а снимки от втория лагер (31.07.2016-07.08.2016) можете да видите ТУК.

Лагерите "Заедно напред" се провеждат в рамките на  програма "Заедно напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите" II,  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Информационна кампания „Накъде след училище?“

Arete Youth

По време на информационната кампания „Накъде след училище?“ на Младежка фондация „Арете“, организирана в периода февруари – юни 2016г.  ръководителя  на програма  „Образователен и информационен център",  Снежина Славева се срещна с повече от 190 ученика в горен курс на средно образование и кандидат- студенти от цялата страна.

Кампанията се проведе в шест региона на страната и целта бе да запознае бъдещите висшисти с актуалните образователни възможности. Какви специалности се изучават в университетите и колежите в България,  какви са условията за кандидатстване, кои са били най-търсените професии, през последните три години и какви са бъдещите най-предпочитани специалисти в следващите 5 години от работодателите в България. 

Младежите получиха информация и за възможностите за получаване на стипендия и финансинсиране на обучението си в системата на висшето образование. Представени бяха и за възможностите за лична консултация в рамките на програмата и запознаване с дейностите и програмите на фондацията.

Основната цел на срещите с младежите е да се постигне по-пълна информираност относно възможностите за продължаване в по- висока степен на образование.  Разгледани бяха  и менторство като основен механизъм за подкрепа на младежите от университетски преподаватели и не на последно място по-висока мотивация за образователно и професионално развитие.

Съдействие за организирането  и  провеждането на семинарите на местно ниво оказват регионалните координатори на МФ "Арете": Сашо Ковачев - гр. Кюстендил, Спаска Михайлова - гр. Враца, Борислав Борисов – гр. Монтана, Юксел Яшаров – гр. Пещера, Зина Тенекеджиева – гр. Хасково, Милена Илиев – гр. Стара Загора и Диян Данков – гр.Разград. През месец юни в продължение на семинарите „Накъде след училище ?“, Младежка фондация "Арете" организира  визити с опознавателна цел в български университети за кандидат- студенти от ромски произход.

Семинарите се провеждат в рамките на  програма "Образователен и информационен център" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите" II,  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

“РАЗКАЖЕТЕ МИ ЗА СЕБЕ СИ“ – ДЕН ЗА БЛИЦ ИНТЕРВЮТА ЗА РОМСКИ СТУДЕНТИ

Arete Youth

Търсенето на работа и стаж е комбинация от лични и професионални умения. Колко подготвени са студентите за този процес обаче?

В следствие на успешния ни опит от миналата 2015 година, когато организирахме първото по рода си кариерно събитие „Ден за бързи интервюта“, ние от Младежка фондация „Арете“ организирахме още едно събитие, в което поканихме представители на водещите компании в страната и членове на Ромската професионална Мрежа, с които работим в посока кариерно развитие и професионална реализация.

След успеха на пилотното издание „Ден за бързи интервюта“ 2015г. Младежка фондация „Арете“ реализира формата за втори път.

Събитието се проведе на 08 юли 2016 г. в Хотел „Хемус“, гр. София. Инициативата беше насочена към млади ромски висшисти, които търсят кариерна реализация. Целта бе да ги срещнем с реални работодатели в защитена и приятелска среда, където да упражнят и развият уменията си за успешно представяне на интервю пред работодател.  В събитието взеха участие седем компании: HP Enterprise- България, Manpower-България, Frontex - България, Stemtech- България, фондация „Заедно в час“, Пенсионноосигурително дружество „Бъдеще“ и Euroins LifeInsurance.

Представителите на компаниите участнички имаха възможността да се срещнат с 12 младежи от цяла България, с различни специалности: педагогика, мениджмънт, химическа индустрия, администрация, финанси, медицина, право и международни отношения. Представените компании попадат в графата на големия и среден бизнес. Младежите предизвикаха интереса на компаниите и бяха поканени на реални интервюта за текущи техни позиции. Въз основа на досегашния ни опит и заявения интерес за участие в  „Ден за блиц интервюта“ можем да идентифицираме няколко области, в които младежите имат нужда от подкрепа: мотивация, увереност в знанията и способностите си, умения за представяне пред работодател както и задълбочено проучване на пазара на труда и възможностите за кариерна реализация. Снимки от събитието можете да видите ТУК.

Младежка фондация „Арете“ провежда кариерни инициативи от 2010 година.  Целта ни е чрез „Ден за блиц интервюта“, както и с другите дейности по програма „Ромска професионална мрежа“, да помогнем на ромските младежи, с достигната степен на висше образование, при започването им на първа работа по специалността. От друга страна се стремим да им покажем механизми за това как да се задържат след наемане и да послужат за ролеви модел в общностите си.
Общото мнение на представителите на компаниите, е че са се срещнали с мотивирани и добре подготвени младежи, които са отворени за нови възможности и искат да се реализират на пазара на труда. От страна на младежите мнението е за едно наистина много добре структурирано и организирано събитие, което трябва да се организира регулярно. 
Добавената стойност за компаниите е достъп до едни наистина подготвени и с потенциал млади бъдещи кадри, които биха желали да се развият и да се учат от опита на бъдещите им работодатели. Младежите от своя страна получиха възможност за достъп до реални компании и професионалисти (директори, ръководители на отдели „Човешки ресурси“, мениджъри „Обучения“), които биха ги интервюирали за реални позиции в една защитена и приятелска среда. За повече информация e-mail: info@areteyouth.org; тел.: 0878744467; web: http://www.areteyouth.org; Facebook

Кариерно събитие „Ден за бързи интервюта“ се провеждат в рамките на  програма "Ромска професионална мрежа", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Повярвай, че можеш и си изминал половината път до успеха!

Arete Youth

Казвам се Теодор Евдокимов и в момента съм трети курс във Великотърновския Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – филиал Враца, специалност  „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

Ето как започна всичко…..

През 2012 бях избран за участник в лагер в Националните лагери "Заедно Напред", организирани ежегодно от Младежка фондация "Арете". Този лагер промени мисленето ми, благодарение на него пренаредих приоритетите си и разбрах какво е важно за мен и моето развитие. През 2014г. кандидатствах за лидер на малка група на лагера и установих възможността и смисъла ми на участие в лагера.

Националният лагер "Заедно Напред"- 2014 като лидер ми показа, че аз мога да бъда по-отговорен,  по-уверен в себе си и най-вече да бъда пример за подрастващите, да бъда източник на мотивация за тях. Разбрах, че личният  положителен пример е онова нещо, което трябва да показваме на хората около  нас, на обществото, особено на подрастващите и неориентирани младежи.

Възможностите, които получих от "Арете" и полето за изява, това че ми се даде шанс да се изява ми вдъхнаха самоувереност и отключи амбицията ми да преподавам, да бъда учител. А това, че и на следващата година - 2015 бях избран за лидер отново в лагера ме накара да вярвам в себе си още повече. Опитът и знанията, които натрупах благодарение на "Арете" не мисля, че на друго място щях да ги придобия.

Също така, три поредни години бях част от програма „Академично менторство“ на МФ „Арете“, чрез която имах възможността да бъда менториран  от доц. д-р. Огняна Тенева – преподавател от университета.  Целта на менторския процес беше да ме въведе в предизвикателството на академичния живот, да ми помогне да се адаптирам към непознатата за мен  среда и като първокурсник да ми покаже правилната посока за постигане на целите ми. Доц. Тенева  е човекът, който ми помага и подкрепя. Увереността и самочувствието, които тя ми вдъхва, ме накараха да кандидатствам в няколко училища в Монтана.

Упоритостта и желанието ми се възнаградиха! В момента аз съм учител в IX СОУ "Йордан Радичков" и преподавам на ученици от 5 до 9 клас. Макар и незавършил, аз вече работя в сферата на образованието. Работата ни с доц.Тенева мисля, че вече дава своите плодове.

Благодаря на всички, които ми помогнаха да постигна  мечтите си!

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ за учебната 2016/2017г.

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2016-2017г.

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Условия за участие на учениците:
1. Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);
2. Да са мотивирани да продължат образованието си;
3. Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство - т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 375 лева месечно;
4. Ученикът да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира (Наем за квартира се заплаща само, когато в населеното място, където ученикът посещава училище липсва общежитие. Подробните условия за наем се уточняват индивидуално с кандидатите).
5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на Младежка фондация „Арете“ – България или ТСА.

Срок за кандидатстване: 15 юли 2016г.

Необходими документи за кандидатстване, които  трябва да предоставят/изпратят до офиса на Младежка фондация „Арете“ – България на адрес: гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 77, ет.2, са:

1. Попълнен ФОРМУЛЯР.

2. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);

3. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2015-2016 година (при смяна на училището);

4. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;

5. Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:
a. Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца; Или:
b. Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби; Или:
c. Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);

6. Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител;

7. Попълнена от родител/настойник декларация за лични данни.

Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (желателно най-близката по местоположение). Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация. При подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация.

Важно за одобрените ученици: Одобрените ученици трябва да предоставят на Младежка фондация „Арете“ – България информация за връзка с превозвач (автобусна компания, автогара, ЖП-гара) до 31 август 2016г., както и списъци с учебници и учебни помагала, приети от техните училища до 20 септември 2016г.

Учениците не получават пари в брой. Младежка фондация „Арете“ – България поема ангажимент да предостави заявените със списъци учебници и учебни помагала и да осигури карти/билети за транспорт или да заплати наема за общежитие или квартира.

Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината.

От учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите бенефициенти на Програмата.

С кандидатурата и участието си в Програмата, ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.

Удължен срок за кандидатстване за участие в лагери “Заедно Напред”

Arete Youth

Удължава се срокът за кандидатстване за участие в националните младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред“ 2016г. до 20 юни 2016г.  За повече информация за лагерите и начина на канидатстване, моля посетете блога ни: http://www.areteyouth.org/blog/entry/camps_2016/

Подготовката е ключът към успеха

Arete Youth

Аз съм Натали  Ангелова и тази година завърших средното си образование.

В началото на учебната година, за мое щастие, бях включена в  програмата за подготовка за държавни зрелостни изпити. Благодарение на Младежка фондация  "Арете"  посещавах курс по Английски език в езиков център " FORCE". Благодарение на тази подготовка, получих отлична оценка на матурата - 5,75. Искам да изкажа благодарността си към Снежина Славева, един от програмните ръководители на Младежка фондация  "Арете" , която ме запозна с фондацията, целите и, и екипа. Изключително благодарна съм на нея и всички останали, които стоят зад фондацията, защото ако не беше тяхната подкрепа, нямаше да стигна до тук.

Благодаря Ви, защото вие ни подтиквате да отпуснем потенциала си, да се стараем да изискваме повече и повече от себе си, давате ни стимул за по- добър живот! Благодаря Ви за старанието, желанието и енергията, които предавате на всички нас!

Мария Атанасова- отличният успех на матурата е възможен

Arete Youth

Горди сме от постигнатото от Мария Атанасова от ПГТ "Проф. Д-р Асен Златаров" Бургас! Браво, Миме!

Думи като тези, написани от нея, дават смисъл на нашата работа ....

"Аз съм Мария и тази година завършвам средното си образование.

В началото на учебната година бях включена в програмата за подготовка за държавни зрелостни изпити. Благодарение на Младежка фондация  "Арете"  посещавах курс по български език и литература. Подготовката, осигурена от организацията, ми помогна много. Изпитите минаха успешно,като на изпита по български език и литература имам отличен 5,61. Искам да изкажа своята благодарност към Вас и към всички хора, които стоят зад Младежка фондация "Арете". Признателна съм Ви, защото без помощта на "Арете" нямаше да имам този резултат. Благодарна съм за всички възможности, които  предоставя МФ "Арете"-за лагерите "Заедно напред", за инициативата "Връстници обучават връстници", както и за всички обучения. Благодаря на екипа на МФ "Арете" за  неуморната работа и енергията, която влагате!"

КОНКУРС ЗА ЛИДЕРИ НА МЛАДЕЖКИ ЛАГЕРИ “ЗАЕДНО НАПРЕД” 2016г.

Arete Youth

Срок за кандидатстване: 12 юни 2016 г.

Какво?

Конкурс за лидери на национални младежки лагери „Заедно Напред“. Младежка фондация "Арете" - България набира младежи - лидери на малки групи за двата лагера.

Задълженията и отговорностите на лидера по време на лагерите са:
- Да работи индивидуално с участниците в поверената му група, както и с целия екип.
- Да мобилизира и насърчава участниците да се включват активно в сесиите, дискусиите, работата по малки групи и ролевите игри по време на лагера.
- Да координира дейността на групата и да следи за навременното и качествено изпълнение на учебната програма.
- Да следи за спазването на вътрешните правила на лагера.

Защо?

По време на всеки лагер участват младежки лидери на малки групи, които работят индивидуално в малка група с  няколко участници. Лидерите съдействат на екипа на фондация "Арете" по установените цели на лагерите.

В замяна на това всеки лидер придобива:
 - организационен опит;
 - лидерски опит;
 - опит за работа в екип;
  - координационен опит;
  - професионален опит;
  - комуникационни умения;
  - сертификат за лидер на малка група;

Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Кога?

Обучението за лидери на малки групи ще се проведе на 16-17 юли 2016г. за всички лидери, които ще участват и на двата лагера.

Лагерите „Заедно напред“ ще се проведат както следва:
- Първи лагер „Заедно напред“ – 17 юли – 24 юли 2016г.
- Втори лагер „Заедно напред“ – 31 юли – 07 август 2016г.

Къде?

През 2016 година ще се организират два национални младежки лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в хотел „Балканско бижу“  в гр. Банско

Как?

Трябва да отговаряте на следните критерии:

-  Младежи от 18 до 25 години - ученици  в гимназиална степен  или студенти.                                                                                  
- Кандидатите да са от ромски произход.
- Да са участвали в предишни лагери "Заедно Напред".
- Да имат добър опит в сферата на младежките дейности и в работата с младежи.
- Да  притежават добри комуникационни и лидерски умения.

Попълнете формуляра за кандидатстване и го изпратете до 12 юни 2016 г.  на e-mail: galina@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2, до Младежка фондация „Арете“.

И още…

Всеки един лидер може да участва само в един от двата лагера „Заедно Напред“. Лидерите  в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат селектирани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателно попълнени. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани.

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация, преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените лидери в младежките лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно на 30 юни  2016 г.

На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация: Галина Исаева  - Ръководител на програма „Заедно Напред“; тел: 02/980 90 21, e-mail: galina@areteyouth.org

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Проведено обучение за подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии

Arete Youth

Приключи срокът за кандидатстване по стипендия РМУСП 2016-2017 към Ромски Образователен Фонд. Младежка фондация “Арете” пожелава успех на всички подали документи!

На 27 и 28 април в София бе проведено обучение за „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ 2016-2017. В него взеха участие младежи от различни краища на страната- Бургас, Видин, Пловдив, Враца, Монтана, Русе, Свиленград, Перник и София. Целта на обучението бе да представим процедурата по кандидатстване на младите роми, които проявяват интерес към стипендията. Подробно беше разяснена информацията във формуляра, както и правилата за участие и критериите за одобрение.
Кандидатите имаха възможността да се срещнат и да зададат въпросите си директно към националния координатор на програмата Орлин Орлинов, който с удоволствие и внимание отговори на запитванията, които младежите имаха.

Анализът от проведеното обучение, показва че близо 80% от участниците намират обучението за изключително полезно и имат намерение да продължат висшето си образование. Университети и специалностите, в които младежите желаят да запишат, варират от АУБ (Благоевград), през Университета по хранителни технологии (Пловдив) до НАТФИЗ (София).
Около 70% от участвалите в обучението биха искали да станат част от Менторската програма на МФ „Арете“, която ще им предостави възможността да работят с университетски преподавател, които да им помага през академичната година.

Представяме ви и кратко обобщение на събраната информация от анкетните карти:

Обучението беше реализирано в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Конкурс за участие в кариерно събитие „Ден за блиц интервюта“ 8 юли 2016г.

Arete Youth

Дни на „Блиц интервюта 2016“

Цели: Основната цел на поредицата от организирани мероприятия под формата на “Блиц интервюта”, ще е да даде възможност за пряка връзка между ромските висшисти и реалните представители на бизнеса в страната. В защитена среда и чрез предварителна подготовка на желаещите да участват, младежи, ние от Младежка фондация „Арете“ ще целим да предоставим реална възможност на младежите да кандидатстват за актуални позиции от представените компании според професионалните им профили.

Мисията: Да дадем възможност на младите хора с потенциал да се докоснат до идеята за кариера и особено първите най-важни крачки – явяването на интервюта за работа. Всеки потенциален работодател харесал конкретен кандидат ще може да го покани спокойно след приключване на предвидените дни на „Блиц интервюта 2016“ за лична среща интервю, като участието в събитията по никакъв начин не задължава работодателите да наемат или канят участниците за работа.

Визия: Бихме желали да случим всичко това под надслова на етническата толерантност и пълният професионализъм, на който всички от страните въвлечени в процеса, са способни. Нека да покажем на ромските младежи висшисти, че бъдещето им е в техните ръце. 

Целева група: Всички млади ромски висшисти до 35 години, които искат да постигнат кариерно развитие и да се запознаят с реални работодатели в страната предлагащи свободни работни позиции (стаж/работа).

За участие в подбора на най-добрите кандидати ще Ви, помолим да ни изпратите на имейл vassil@areteyouth.org или по поща на адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" 77, ет. 2 за Младежка фондация „Арете“-България следните документи не по-късно от 30 юни 2016 година:

1. Автобиография европейски формат
2. Кратко мотивационно писмо отговарящо на въпросите:
- Какво бих искал да постигна в кариерното си развитие?
- Защо смятам, че бих бил най-успешният кандидат на „Ден за бързи интервюта 2016“?

За повече информация моля, свържете се с Васил Димитров, Програмен ръководител на „Ромска професионална мрежа“, тел.:  +359 2 980 90 21/ +359 878 744 467, е mail: vassil@areteyouth.org

Младежка фондация "Арете" организира първото по рода си кариерно събитие на 23 юни 2015 година, на което бяха поканени всички млади висшисти желаещи да се срещнат в рамките на по 15 минути с всеки един от потенциалните представени 8 работодателя. Обратната връзка на компаниите беше, че отново биха участвали за да имат възможността да се запознаят с млади хора с толкова голям потенциал.

Фирми, взели участие в миналогодишния „Ден за бързи интервюта 2015“: HP Bulgaria, Coca Cola Hellenic, Intersnack Bulgaria, Rapido Express, Stemtech Bulgaria, Фондация „Заедно в час“, Manpower Bulgaria, Erohold JSC

Кариерното събитие „Ден за блиц интервюта“ 8 юли 2016г. е част от програма „Ромска професионална мрежа“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред“ 2016г.

Arete Youth

Какво?

Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно Напред“ за младежи от ромски произход, на възраст от 16 до 21 години.

Младежка фондация „Арете“ подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Защо?

Целите  на  лагерите  са:

• Мотивиране на ромските младежи да продължат образованието си във висши учебни заведения;
• Изграждане на лидерски умения сред младите роми;
• Включване на участниците в  младежката доброволческа мрежа към фондация "Арете";
• Мотивиране на ромските младежи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация;
• Насърчаване на младежката активност;
• Предоставяне на полезна информация за историята, културата и традициите на ромската общност в България;
• Създаване на среда за комуникация между младите роми от различни краища на България;
• Запознаване с изявени роми;
• Създаване на положителен образ на ромите сред обществото;
• Забавна и интерактивна работна среда.

Кога?

Лагерите „Заедно напред“ ще се проведат както следва:

• Първи лагер „Заедно напред“ – 17 юли – 24 юли 2016г.

• Втори лагер „Заедно напред“ – 31 юли – 07 август 2016г.

Къде?

През 2016 година ще се организират два национални младежки лагера, които ще се проведат през месеците юли и август в хотел „Балканско бижу“  в гр. Банско.

Как?

Трябва да отговаряте на следните критерии:

• Младежи от ромски произход между 16 – 21 години.
• Минимален успех в училище – Добър 4.00
• Попълнен формуляр за кандидатстване
• Препоръка от преподавател или неправителствена организация
• Есе по една от двете зададени теми във формуляра.

Ако искате да сте част от лагерите, които ще променят живота Ви, изпратете всички необходими документи за кандидатстване до 20 юни 2016г. на e-mail: galina@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77, ет. 2, до Младежка фондация „Арете“.

И още…

Списък с необходимите документи за кандидатстване за участие в младежки ромски лагер „Заедно  Напред“

До 20 юни 2016 г. кандидатите трябва да изпратят:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване за участие в ромски лагер „Заедно Напред“.
2. Есе по една от двете зададени теми във формуляра за кандидатстване. Препоръчително е есето да бъде в печатен вид, минимум една страница.
3. Копие от бележник или диплома за средно образование:
• За учениците – копие  от първата страница на ученическия бележник  и страницата с оценките от първия учебен срок.
• За завършилите средно образование - само копие от диплома.
4. Препоръка от преподавател, или от неправителствена организация, като е задължително да се посочи контактна информация за връзка.
5. Приложена декларация, попълнена и подписана от родител или настойник. Декларацията се попълва само за участниците под 18 г.
6. Попълнена декларация от кандидатите за информирано съгласие за използване на личните данни по  Закона за защита на личните данни.

Участниците в лагера „Заедно Напред“ ще бъдат избрани от комисия, съставена от представители на Младежка фондация „Арете“ - България  и външни експерти. В интерес на участниците е отговорите в подадения формуляр да бъдат изчерпателни. Непълни  формуляри, изпратени след посочения краен срок няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. 

Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците.

Всеки един кандидат може да вземе участие само в един от двата лагера по програма „Заедно Напред“.

Одобрените участници за младежките лагери „Заедно Напред“ ще бъдат уведомени (по телефон или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 30 юни 2016 г. На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За контакт и допълнителна информация:
Галина Исаева  - Ръководител на програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21, e-mail: galina@areteyouth.org

Лагерите се провеждат в рамките на  програма "Заедно Напред", по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Малък проект „Културно развитие при ромските младежи”

Arete Youth

Младежка фондация „Арете” финансира малък проект „Културно развитие при ромските младежи”, предложен и реализиран от екип от доброволци на МФ „Арете” от гр. София.
Целта на инициативата на доброволците беше да обогатят историческата култура на младите, ромски ученици, които  нямат възможност да посетят, разгледат и научат за много от паметниците на културата. Доброволците искаха да мотивират участниците в проекта да предадат и разкажат за видяното и наученото в тяхната общност, а също така това да им се отрази положително върху учебния процес в изучаваните от тях предмети като история, география и биология.

На 17 април доброволците на МФ „Арете” в състав Спас, Петя, Надя и Филис, заедно с партньорство с учителката г-жа Туфан от 75 ОУ „Тодор Каблешков” организираха и събраха 14 младежи на възраст  14-16г., ученици в 7 и 8 клас, като се придържаха към критериите учениците да бъдат  мотивирани, да имат добри успехи в училище и по наблюдения на учителката да са проактивни, любопитни и инициативни, занимаващи се с училищни и извънкласни дейности, както и  да бъдат отговорни към учебния процес и да показват желание да се развиват и любопитство към заобикалящия ги свят.

През този ден доброволците имаха организирана програма, която включваше – посещение на театър „София”, където младежите имаха възможността да изгледат едно представление;  Посещение на Природонаучния музей; тур обиколка на забележителности на столицата - посещение на храм-паметник „Александър Невски“, „Руската църква“, Народен театър  „Иван Вазов“ , паметник „Васил Левски“, „Народна библиотека“, Софийски университет „Климент Охридски“, статуята на „Св. София“, дала името на столицата, парламента, паметника на незнайния войн;

След споделяне на впечатленията на младежите от изминалия ден, те организирано бяха прибрани от доброволците до училището, намиращо се в техния квартал „Факултета”.

Доброволците попитаха децата, а те споделиха:

Какво са театърът и културата за Вас?
-  „Чувство за свобода“ – Стефка
- „За мен театъра е любов“ – Антон
- „Красива част от живота“ – Снежана
-„Театъра е нещо, което ме кара да се чувствам страхотно“ – Камелия

Кой момент ще остане дълго в съзнанието Ви?
„ В театъра си изкарахме чудесно, препарираните животни ще останат в съзнанието ми“; „Хубавите пеперудки ще останат в съзнанието ми“; „Когато видях паметника Васил Левски“

Коя е думата, с която бихте описали преживяването по време на дейностите от разходката?
-„удивително“; „вълнуващо преживяване“, „прекрасно“, „беше страхотно“

Доброволците споделиха: „Със сигурност денят беше изпълнен с много емоции и от страна на децата, и от страна на организаторите. Учениците получиха много полезна и поучителна информация в научните области на история, биология, култура, знания, които са приложими в реалния живот. Прилагането и демонстрирането им в тяхната среда ще доведе до дълготраен отпечатък и интерес от приятели на участниците към подобни дейности.

Повече снимки от инициативата можете да видите ТУК.

Малките проекти в полза на общността се осъществяват в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II",  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България ще проведе обучение „Подготовка на документи за кандидатстване за РМУСП стипендии на Ромски образователен фонд“ за академичната 2016 – 2017 година.

По време на обучението ще бъде предоставена информация за процедурата по подготовка на документи за кандидатстване за стипендиите на Ромски образователен фонд и ще се проведат индивидуални консултации.

С предимство ще бъдат кандидат-студенти и студенти от ромски произход, които до момента не са кандидатствали за тези стипендии.

За да заявите своето желание за участие в обучението, моля попълнете следния ФОРМУЛЯР за кандидатстване в срок до 20.04.2016г. (включително) и го изпратете на електронна поща: snezhina@areteyouth.org

Одобрените участници ще бъдат уведомени до 22.04.2016г.

Обучението ще се проведе на 27 и 28 април в град София. На всички одобрени кандидати ще бъде предоставена допълнителна информация, свързана с участието им. Разходите за  транспорт  в двете посоки се поемат от страна на организаторите.

Обучението се реализира в рамките на програма „Образователен и информационен център“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Силата на вдъхновението и мотивацията на лагерите за момичета

Arete Youth

„Какво означава „умна жена“ ли? Умната жена е онази, която ясно осъзнава своята стойност и властта, която притежава. Умната жена знае коя е и уважава себе си. Тя е способна да направлява поведението си и своя живот. Умната жена може на моменти да забрави маските, кариерата, амбицията, да погледне напред с усмивка, да се огледа около себе си и да си каже: „Да, аз съм щастлива, защото съм жена!“, Ивелина, 11 клас

„Жената е изкуство! Тя е създадена от реброто на Адам, за да не е самотен на Земята. Пък дали ромка или от друг етнически произход – това няма никакво значение!“, Ася, 10 клас
Ася и Ивелина са две от общо 25-те участнички във Втория национален лагер за момичета от ромски произход, който Младежка фондация „Арете“ проведе между 4 и 6 април 2016г. в к. к. Боровец. Инициативата  е първата по рода си в България и на Балканите и е възможна благодарение щедростта и подкрепата на дарители и поддръжници от Европа, САЩ и Канада.

Цел на лагера е да подготви младите жени за периода след завършване на гимназия, изграждайки категорични лидери и модели за подражание сред ромската общност.   Цели, които ще дадат на момичетата възможност да бъдат успешни. Да бъдат подготвени, за да извървят пътя си до там, където всяка една от тях иска да стигне.

Давайки им възможността да се срещнат с позитивни модели за подражание, включвайки ги в мотивиращи работилници и запознавайки ги с връстници, които споделят техните виждания, момичетата откриха много нови възможности пред тях.  И не само. Момичетата на лагера бяха вдъхновени и мотивирани от лични истории на ромски жени, които са преодолели редица предизвикателства в борбата си да бъдат успешни.  Важен момент беше осъзнаването, че можеш да бъдеш успешна жена и добра майка, да бъдеш образована и с кариера, или да бъдеш успешна в смисъла, който е важен за теб като личност.

Изследвания доказват колко е важно да инвестираме в емоционалната интелигентност на младежите, предоставяйки им нужните инструменти за социален и духовен растеж. Лекторът Зина Тенекеджиева вярва, че лидерството е не само позиция, но и състояние на духа изискващо самосъзнание, увереност, уникалност, позитивен начин на мислене, смелост, креативност и добри социални умения, и в крайна сметка лидерите не се раждат - те се изграждат. „Нашата цел като обучители е да събудим дремещия в тях лидер“. Именно тези умения се опита да им предаде Зина, чрез интерактивни игри, дискусии и примери за успели ромски жени в световен мащаб.

Обучителят Дора Петкова подкрепи момичетата смело да споделят своите мечти и цели.  С нейна помощ  те за пръв път научиха важни социални умения като себеопознаване, себеполагане, формулиране и постигане на цели. Дора си поговори с момичетата за ранните бракове и детските раждания.  Интересен бе подходът й да представи на момичетата филма „Кои са тези майки?”, който бе основата на емоционална дискусия за липсата на избор, живот в бедност, в изолирани и затворени общности, липса на информация и достъп до услуги.  Всичко това силно контрастираше с друг пример даден от обучителката, за успелите млади роми в медицината. Филмът „Ние не сме изключение!“ запали интереса на участничките и доведе до оживен разговор, който вдъхнови младите ромски жени да продължат образованието и развитието си.

Лагерът предложи на момичетата защитена среда, в която да споделят. Да мечтаят. Да се вдъхновят и мотивират. Да си тръгнат по-уверени и можещи. По-силни. По-вярващи и борбени. Момичета – устояващи и решителни.  Момичета, които да са модели на подрастващите. Успешни момичета, лидери в общностите си.  И да, ако Милка ще става учителка, Динка иска да е фризьорка, а Ренета да учи право, то Донка иска да стане професионална актриса, а Катя –медицинска сестра. И те ще успеят, защото повярваха в себе си.

Екипът на Младежка фондация „Арете“ вярва, че чрез лагера е успял да изгради в съзнанието на момичетата представа за успялата модерна ромска жена. Всяка от нашите участнички има невероятен потенциал и държи в ръцете си собствената си съдба. Надяваме се, че обучението е било полезно за тях и именно чрез наученото те ще успеят да постигнат целите си и ще бъдат ролеви модели за общността си.

Втори национален лагер за момичета от ромски произход се организира в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Стажантска програма за млади ромски висшисти „Кариера в бизнеса“

Arete Youth

За кого е предназначена програмата:
Стажантска програма  „Кариера в бизнеса“ предлага уникална възможност за амбициозни млади хора да започнат кариерното си развитие в желаната от тях сфера и в утвърдена компания. Тя улеснява реализацията на млади роми в частни компании, като създава условия да участват в 2-месечни курсове по английски език, 2-месечни курсове по компютърна грамотност и 3-месечни платени стажове, включващи опцията за дългосрочен трудов ангажимент при успешно представяне по време на стажа.

Кандидатите за участие в „Кариера в бизнеса“ е необходимо да отговарят на следните условия:
• Да са на възраст под 35 години
• Да са звършили висше образование през последните 2 години или да са горен курс на обучение в университет
• Да имат доказани академични постижения
• Да са участвали в инициативи за развитие на ромската общност
• Да са от ромски произход

Кандидатите е необходимо също да демонстрират следните качества и умения:
• Висока мотивация за постижения в областта на развитие избрана от тях
• Базисни познания по компютърна грамотност - MS Office, Internet
• Комуникативни умения
• Нагласа за работа в екип
• Креативност и отвореност към нов опит
• Свободното владеене на чужд език се счита за предимство

Цели на Програмата:
Стажантска програма „Кариера в бизнеса“ е част от програма „Ромска професионална мрежа“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Основната цел на програма  „Кариера в бизнеса“ е да изгради връзка между младите ромски специалисти и реалния бизнес в страната. Програмата си поставя и за цел да отговори на критичните нужди на младите роми с висше образование и висока квалификация, като предостави достъп до трудова заетост. Ползата за компаниите ще е да работят с подготвени и силно мотивирани млади хора, които при добро представяне да попълнят екипите им.

Процес на търсене и селекция:
За селекцията и одобрението на най-подходящите за програмата кандидати ще се проведе конкурс, който ще включва няколко етапа:

Етап 1 Кандидатстване по документи: срок текущ
- Формуляр за кандидатстване
- Автобиография Европейски формат https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
-  Мотивационно писмо, което включва отговори на следните въпроси:
a. Кои са качествата, които биха Ви направили най-успешният стажант в програма „Кариера в бизнеса“?
b. С какво участието Ви в програмата като стажант ще допринесе за Вашите професионални цели (опишете ги)?
- Копие на диплома за висше образование или служебна бележка за записан последен курс
- Препоръка от университетски преподавател ИЛИ Препоръка относно участието на кандидата в инициативи, свързани с развитието на ромската общност. Приемат се препоръки от лидери на неправителствени организации, ромски активисти или други уважавани лидери в общността. За легитимност на препоръките, минимално изискване е да съдържат подпис и телефон за контакт с референта.
- Тест по английски език целящ при одобрение да знаем точно нивото, в което да вземете участие за курса по английски език (Тестът ще намерите накрая на апликационната форма).

Етап 2 Интервю с предварително селектираните кандидати

Етап 3 Интервю и оценка от страна на бизнес организация

Всички кандидати, преминали през първите 2 етапа на подбор, ще работят с кариерен ментор по посока идентифициране на подходящи възможности за провеждане на стаж. Кариерният ментор също ще придружава стажантите индивидуално и групово по време на техните 3-месечни стажове с цел развитие на специфични бизнес умения.

За одобрените кандидати
Програмата ще започне с 2-месечен курс по английски език в началото, на който чрез тест ще бъде определено нивото. След приключване на курса ще бъде извършено и изходно ниво проверка, което да покаже дали курсът е бил ефективен.
3-месечните платени стажове ще започнат непосредствено след приключване на курсовете по английски, като стажантите ще изкарат и 2-месечен курс за компютърни умения.

Екипът на Младежка фондация „Арете“- България ще сътрудничи на одобрените кандидати, като ги свързва с компании, които най-точно биха отговорили на техните професионални итереси. Очаква се стажантите да бъдат разпределени в различни бизнес организации. В края на Програмата, екипът си поставя за цел да са създадени дългосрочни трудови възможности за поне 70% от стажантите. Това ще бъде и дългосрочният ефект от проекта, не само за самите участници в Програмата, но и за техните семейства, колеги и бизнеса като цяло.

Ако проявявате интерес за участие в стажантска програма „Кариера в бизнеса“ моля, попълнете формулярът за кандидатстване и теста по английски език!

Успех на всички кандидати!

Моля, изпращайте пълните кандидатури на info@areteyouth.org или на адрес: 1202 София, бул. "Княгиня Мария Луиза" 77, ет. 2 за Младежка фондация „Арете“-България

Лице за контакти: Радостина Чапразова, Директор за България, тел. 0878 744 461 (от 09.00 часа до 17.30 часа), e-mail: info@areteyouth.org

Стажантска програма „Кариера в бизнеса“ е част от програма „Ромска професионална мрежа“ по проект “Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II”, който се финансира от фондация „Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Добрата воля…от сърце, част 3

Arete Youth

Както ви обещахме в началото на годината, ще продължаваме да ви показваме истински истории за „добрата воля“, защото вярваме в доброволчеството като ценност и необходимост за едно по-добро гражданско общество.

Йордан е момче от ромската махала в Добрич. Той живее с баща си и брат си. На 26г. Данчо е студент в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Започва да тренира лека атлетика на 20 години и да печели медали. Макар че го канят да се състезава за други държави, той решава, че ще представлява родината ни и си остава в България.

За него "Няма значение дали си българин или циганин!", но за обществото ни има. Има да, защото до сега никой не се е наел да му бъде спонсор. Има дни, в които Данчо не яде, защото няма възможност. Издържат се със стипендия от 100лв. на месец. Това е кратката версия на историята на Йордан. До сега…

През един от мрачните следобеди доброволците на МФ „Арете“ гледат репортаж за него по една от националните телевизии. Споделят го в групата на доброволците в социалната мрежа, в която общуват помежду си. Така започва мисията им „ Да помогнем на Данчо“. Моментално започват да събират средства, да търсят дарители, да разпространяват информация за момчето и нуждата му. Доброволци от цялата страна се включват с различни идеи – възможности за стипендии за спортисти, организират благотворителни базари по случай „Денят на любовта“ в помощ на Данчо. Изпращат колети с обувки, анцузи, блузи…Дават пари – кой колкото може. Водени от добрата воля Кали и Аврам (студенти в Пловдив, доброволци на МФ „Арете), поемат цялата инициатива около събирането на средствата в помощ на Данчо.

В продължение на седмица и половина те поддържат връзка с него, за да го информират до къде са стигнали усилията им да му помогнат. Вложиха не само добра воля, но и чисто сърце. Мария, една от доброволките, в коментар под публикацията за инициативата за Данчо казва : „Трябва да бъдем благодарни за всичко, което имаме. Направи ми впечатление, че момчето не се оплаква, въпреки всички трудности, които има. Един много вдъхновяващ пример за това, че въпреки всичко човек трябва да се бори упорито и смело да върви напред.“. Това правят и младежите ни – „Заедно напред“ вървят крачка след крачка помагайки на връстниците си и общността. И така кампанията им продължава и днес. След близо две седмици всичко, което е събрано до момента са 400лв. и няколко пратки. Малко, но от сърце. Средствата ще бъдат връчени лично на Данчо от Кали и Аврам.

През това време в Кюстендил, доброволците към МФ "Арете" се включиха в антиспин кампанията на нашите приятели, сдружение „Ларго“. Една от целите на кампанията беше събиране на средства за момчето от Добрич. Имаше маса, на която продаваха благотворително картички и рамки, изработени лично от тях самите. Някои от доброволците участваха с музикални изпълнения, разиграване на етюд и хумор. Събраната сума от благотворителната акция бе 100лв., но от сърце!

Вълчедръм. Там нашите младежи използвайки своите кулинарни умения приготвиха кексове, баници и чай, с които почерпиха обитателите на дома за възрастни в града им. „Денят на любовта е за всички“, казват те и разказват на по-рано родените хора за модерния в днешно време празник „Свети Валентин“. Целта им беше да зарадват възрастните хора в дома и да им покажат, че те са значими. Малко, но от сърце.

ДоброДоброволците от с. Дреновец решиха да зарадват бедните ученици в училище СОУ "Н.Й.Вапцаров". Раздадоха на прекрасните дечица там тетрадки. „Макар да е малко това, което направихме, за нас значи много и няма да спираме да правим децата и младежите от нашата общност щастливи!“ –споделят те.

Доброволци от Расово и Провадия зарадваха връстници и съученици, раздавайки лично направени и надписани с добри пожелания от тях валентинки по случай 14 февруари „Св. Валентин“.

Aко и вие имате добра воля, ако искате да дадете на Данчо нещо малко, но от сърце, можете да се свържете с него на тел. 0884 76 73 06 или с Аврам и Кали на тел. 0876 868 707

Историята на Натали

Arete Youth

Казвам се Натали, родом от гр. Радомир, на 18 години и уча в ГПЧЕ "Симеон Радев" в Перник с профил английски език. Искам да уча Бизнес администрация в Американски университет в Благоевград.

Когато бях на 14 изобщо не ми и идваше на ум това, което ще се случи след 4 години. Предстоеше ми да кандидатствам в гимназия. Понеже баща ми много настояваше се пробвах в най - хвалената и елитна в нашата област и за мой късмет ме приеха. И така започна всичко.

Първата година в гимназията не бях от отличниците, но по-късно, когато видях как съучениците ми се хвалят с годишния си успех, осъзнах че не трябва да пропилявам оставащите ми години и да се стремя към най- доброто, което мога да постигна.

Сега съм в 12 клас и през последните години успехът ми не е бил под 5,60. Около мен винаги е имало такива, които да се съравновават с мен, дори и мои приятели от ромски произход, това ме мотивираше. Просто исках да постигна нещо в живота си, за да мога да живея пълноценно и да съм полезна на другите. Винаги съм се чувствала различна заради това че уча и имам висок успех, но това е съвсем нормално нещо, което всеки може да прави, стига да иска.

Мислех си, че аз съм единственото момиче от ромски произход на моята възраст, което иска да продължи образованието си след завършване на средното. Обаче мнението ми се промени напълно след Вторият национален лагер за ученици от ромски произход (2015г.), организиран от Младежка фондация „Арете“. Там се запознах с хора, които са много по - интелигентни от други мои приятели и познати. И така получих още по - голяма мотивация да продължа напред и да следвам мечтите си без да губя надежда и вяра в себе си.

След това, отново благодарение на Младежка фондация „Арете“, започнах да ходя на уроци по Английски език, за да се подготвя за матурата. Сега ми предстои да кандидатствам в един от най - елитните университети в България - АУБ. Бях чувала за него, но не смятах, че ще ме приемат. След лагера и разговора ми със Снежина Славева и Радост Чапразова, реших да кандидатствам там.

В заключение, мога да кажа че е много трудно хората да не обръщат внимание на етноса. В семейството няма човек, който е завършил висше образование. Но това само ме мотивираше да бъда по - добра , да се превърна в ролеви модел за по - малките ми сестра и брат, също да мога в бъдеще да помагам не само на себе си, но и на близките си. Доброто образование само можеше да допринесе за това хората да ме уважават, след като докажа че има разлика между всеки човек и да не поставят всеки под един знаменател, затова насочих мислите и действията си към това да постигна мечтите си.

Всеки казва " Не съди книгата по корицата!" Но никой не върши това, което изповядва.Сега се радвам и съм горда, че една "циганка", както казват някои, разклаща стереотипите, свързани с етноса и ги опровергава.

И сега моите благодарности, които могат да звучат проформа , но не е така, нямаше да се справя без вас! Благодаря първо на моя Бог, че никога не ме оставя , на фондация "Арете" и на екипа, че ме мотивираха и ми помогнаха финансово, и на семейството ми, че ме подкрепяше в предстоящите трудности и начинания.

Благодарение на всички сега съм на стъпка от сбъдване на мечтата си. Благодаря!

----------------------

My name is Natali. I am 18 years old, born in Radomir. Now I study at High School for Foreign Languages "Simeon Radev"  in Pernik. I want to study Business Administration at AUBG, Blagoevgrad.

When I was 14 it did not even come to my mind what would happen in four years. I was about to apply at the high school, and because my father is very demanding, he wanted me to apply in the most elite one in our area, and luckily I was accepted. And so it all began.

I've always been good at school, even when I was not studying. The first year at the high school I was not  from the students with excellent grades, but later, when I saw my classmates boasting with tears, I realized that I should not let the remaining years at school to be spend in vane and to strive for the best, that I can achieve.

Now I am in 12th grade and in the last 3 school years my GPA was not lower than 5.60. Around me, there have always been ones who got against me, even my Roma friends. All that just motivated me more. I have just wanted to achieve something essential in my life, so that I can live fully and be useful to the others. I have always felt different because I study and have high scores, but this is quite normal that I think everyone could achieve, as long as he/she wants.

I thought I was the only Roma girl at my age that wants to continue education after graduating from high school. However, later my opinion has changed completely after the second national camp for Roma students organized by Areté Youth Foundation. There I have met people who are much more intelligent than other of my friends and acquaintances. So, I have got even greater motivation to go ahead and follow my dreams without losing hope and faith in myself.

Then, again thanks to the foundation I have started to go to English courses to prepare for the matriculation exam. Also now I am about to apply at one of the most elite universities in Bulgaria - AUBG. A long time ago someone told me about it, but I did not think I would be accepted there. After the camp and my conversation with Snezhina Slaveva and  Radostina Chaprazova, I decided to apply there.

In conclusion, I can say that it is very difficult for people to ignore ethnicity. In my family there is no person who has higher education. But that just motivates me to be better, to become a role model for  my little sister and brother, also to  be able in the future to help not only to myself, but also to my relatives. Good education could contribute to people's greater respect, once I prove that there is a difference between each person, so I turned my thoughts and actions towards achieving my dreams.

Everyone says "Do not judge a book by its cover!" , however, nobody does what he/ she professes. And now I am glad and proud of that one „gypsy", as some would say, shatters the stereotypes, related to the ethnicity and refutes them.

And now my thanks to all, that could sound in pro forma, but it is not so, I would not have achieved that without you! Thanks first to my God that never leaves me alone, to Arete Foundation and Its team, that motivated me and helped me financially, and to my family of course, that supported me in the difficulties and the upcoming ventures.

Thanks to all above- mentioned now I am with a step ahead nearer to my dream to come true. Thank you!

Конкурс за финансиране на малки проекти

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" – България  О Б Я В Я В А конкурс за финансиране на малки проекти в полза на местната общност по програма „Заедно Напред“

Срок  за кандидатстване:  11 март 2016 г.

Кой може да кандидатства?
Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ и доброволци към младежката мрежа на фондация „Арете“.

Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.  

Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
- полза на местната общност;
- подкрепа на образованието на ромската общност;
- насърчаване на младежката активност и доброволчеството;
- мотивация за гражданско участие на ромските младежи.

Как да кандидатствате за конкурса за малки грантове?
Попълнете ФОРМУЛЯР за кандидатстване и го изпратете на е-mail: galina@areteyouth.org

Ще бъдат избрани 6 проектни предложения. Проектите ще бъдат селектирани от комисия. Ще бъдат подкрепени  само проектни предложения, които ще се реализират от екипи, в които  са включени  участници от лагерите и настоящи доброволци на организацията. Одобрените проектни предложения ще получат финансова подкрепа в размер на 250 лв и възможност за реализация по места със съдействието и помощта на екипа на организацията. Всички екипи, кандидатствали за конкурса за малки проекти, ще получат информация за резултатите най-късно до 25 март 2016 г. 

За контакт и допълнителна информация:
Галина Исаева  - Ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21, GSM: 0878 744 463 email: galina@areteyouth.org

Конкурсът за малки проекти се организира в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите II", финансиран от Фондация “Тръст за социална алтернатива”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.

Онлайн базирано ОБУЧЕНИЕ по АНГЛИЙСКИ език

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" - България в партньорство с Прознание АД, разработчик на виртуална учебна среда VEDAMO, обявява конкурс за участие в онлайн базирано ОБУЧЕНИЕ по АНГЛИЙСКИ език за младежи с ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ.

Изучаването на английски език онлайн - дистанционно, по интернет с преподаватели на живо, е лесно и ефективно! Чрез онлайн курса по английски език ще развиете и усъвършенствате Вашите езикови умения по разговорен и писмен английски език в удобно за Вас време - директно от вкъщи!

ЗАЩО ИНИЦИАТИВАТА Е ПЪРВА ПО РОДА СИ В БЪЛГАРИЯ?
• Предоставя се интерактивно пространство за учене, което единствено изисква да имате достъп до компютър и интернет;
• Обучават се хора, намиращи се в различни локации, в удобно за тях време;
• Обучението се провежда в групи от 5 до 7 човека, 1-2 пъти в седмицата;
• Преподавателите, обикновено чужденци, за които английският е роден език,  доброволно участват в програмата; 
• Обучението е напълно безплатно.
Желаещите да участват в обучението по английски език следва да попълнят ФОРМУЛЯР за участие до 19.02.2016г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
През 2014-2015 година 10 младежи от цяла България се включиха в пилотния първи езиков курс по английски език и получиха възможността да подобрят езиковите си умения с помощта на двама американски преподаватели, базирани в Прага и България. Амбицията на Младежка фондация „Арете“ е инициативата да разшири своя обхват, включвайки още млади роми в програмата за дистанционно обучение.

НАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР ЗА МОМИЧЕТА 2016

Arete Youth

Вторият национален лагер за момичета от ромски произход, организиран от Младежка фондация „Арете“  ще се осъществи благодарение щедростта и подкрепата на дарители и поддръжници. Националният лагер за момичета от ромски произход е естествено продължение на усилията и мисията на фондацията да подпомага младежи с висок потенциал, които са ограничени от социалните и икономическите бариери в България и на Балканите.

Нашата цел е да подготвим младите жени за периода след завършване на гимназия. Давайки им възможността да се срещнат с позитивни модели за подражание, включвайки ги в мотивиращи работилници и запознавайки ги с връстници, които споделят техните виждания, момичетата откриват много нови възможности пред тях.

Какво правим?

• Създаваме мотивирани, граждански ангажирани, позитивни модели за подражание;
• Развиваме комуникационни и лидерски умения;
• Увеличаваме процента на ромски жени, които завършват висше образование;
• Укрепваме включването на ромски жени на пазара на труда.

Целите
• Подобряване на капацитета и овластяване на 25 млади жени от цялата страначрез насърчаване на равенството и равното участие в ромските общности и организации;
• Даване на възможност на младите момичета да станат активни, съвестни и ангажирани граждани чрез опознаващи дейности, идентифициране на лидерските умения, както и укрепване на връзките между общностите, българските и ромските лидери;
• Създаване на устойчива мрежа от млади жени лидери, за да се подкрепи по-активното участие в училище и засилено желание да се "върне" към общността;
• Чрез обучение младите момичета от ромски произход да осъзнаят по-добре своята роля в обществото и да се справят ефективно с предизвикателствата, пред които са изправени поотделно и като общност, за да помагат за насърчаване на мотивацията и личностно развитие;
• Увеличаване на самочувствието и повишаване на информираността.

Програмата
Програмата на лагера е насочена към: насърчаване на самоуважение; развиване на лидерски умения; комуникация; вземане на решения; формулиране и постигане на цели; мотивация и подкрепа за по-добро образование; повишаване на здравната култура;  стимулиране културата на отговорност към общността.

Кога?
Лагерът ще се проведе в началото на месец април 2016 година и ще даде възможност на 25 момичета от цялата странада развият своя потенциал и жизненоважни социални умения в безопасна и ангажирана среда с подкрепата на ролеви модели и обучители.

Критерии  за  участие:

- Момичета от ромски произход от 16 до 21 години;

- Препоръка от учител или представител на неправителствена организация;

- Попълнен формуляр за кандидатстване;

- Мотивация за участие в лагера чрез добре написано есе на посочена във формуляра тема;

- Интерес към проблеми свързани с жените (женските права);

- Демонстрирана ангажираност към ромската общност.

Пълният пакет с документи за кандидатстване се изпращат на имейл: galina@areteyouth.org или по пощата на адрес: гр.София 1022, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 77, ет.2 ;Младежка фондация „Арете“.

Срок за кандидатстване: 6 март 2016г.

Участниците в Националния лагер за момичета от ромски произход ще бъдат избрани от комисия, в която ще участват представители на Младежка фондация „Арете“- България и външни експерти. Молим кандидатите да попълнят подробноформулярите. Непълни  формуляри и такива, попълнени с латински букви и изпратени след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани. За документи, изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо. Възможно е членовете на фондацията да се свържат с участниците за допълнителна информация преди да бъде направено окончателното селектиране на участниците. Одобрените участници ще бъдат уведомени (по телефон и/или електронна поща) и ще получат подробна информация най-късно до 15 март 2016г. На одобрените участниците ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали.

За контакт и допълнителна информация:
Галина Исаева  - Ръководител на Програма „Заедно Напред“
тел: 02/980 90 21, GSM: 0878 744 463 email: galina@areteyouth.org

ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Arete Youth

Финална пресконференция по проект „М.Е.Н.Т.О.Р.И.- Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. (www.ngogrants.bg, www.ееagrants.org)

ПОКАНА

Уважаеми колеги, партньори, представители на медиите,

Младежка фондация „Арете“ - България Ви кани на финална пресконференция на проект „М.Е.Н.Т.О.Р.И.- Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“, дог. №277/21.01.2015г. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 2014г. (www.ngogrants.bg, www.eeagrants.org).

Събитието ще се проведе на 21.01.2015г. (четвъртък) от 17:00 часа в офиса на Младежка фондация „Арете“ - България, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №77, ет.2,  гр. София.

На събитието ще бъде представена информация за постигнатите резултати, цели и цялостното протичане на проекта.

За повече информация, можете да се свържете с Радостина Чапразова, тел. 02/ 980 90 21, e-mail: radost@areteyouth.org

Връстници помагат на връстници

Arete Youth

Ако искате да придобиете нови умения или сте готови да поведете някой към успех, станете част от инициативата „Връстници помагат на връстници“ на Младежка фондация „Арете“, програма „Заедно Напред“.

„Връстници помагат на връстници“ е инициатива за наставничество на ученици в гимназиална степен от студенти. Целта е да се повиши мотивацията и осведомеността на младежите в средното образование да продължат обучението си в университет. Подходът „връстници помагат на връстници“  е начин да осигурим достъп на гимназистите до ролеви модели – студентите, които да бъдат техни наставници чрез метода  научаване чрез преживяване. Личният контакт и обмяна на опит ще позволи и на двете групи младежи да придобият по-голяма увереност за личностно развитие, както и да предприемат активни роли в общностите си.

Защо да участвате в инициативата „Връстници помагат на връстници“?

Ако вие сте студент и желаете да се включите – вие ще бъдете наставник (ментор) на ученик. Менторът е човек, който помага, насочва, подкрепя, съветва някой друг. Той е позитивен и насърчаващ.  Ще можете да предаде своите опит и знания, които притежавате като помогнете на учениците да определят и постигнат техни цели свързани с тяхното академично и личностно развите. Вие ще бъдете ролевите модели във Вашата общност и ще допринасяте за нейното развитие.

Ако вие сте ученик, който иска да продължи образованието си във ВУЗ,  или искате да научите нови и полезни за вас неща, да срещнете нови възможности и перспективи в живота си, Вие ще можете да се включите в програмата като наставляван (менториран). Участвайки в инициативата „Връстници помагат на връстници“, учениците ще имат възможността да получат информация за различни възможности за развитие и гражданско участие, съвети и насоки от човек, който е преминал през този процес и има знания, умения и опит. Ученикът ще споделя интереси, нужди и цели със своят ментор, който ще подпомага процеса на развитие на ученика.

За да кандидатствате, моля попълнете:
- ЗАЯВЛЕНИЕ
- ВЪПРОСНИК за студент  
- ВЪПРОСНИК за ученик

Крайният срок за изпращане на документите на адрес гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“  № 77,  ет. 2 или на електронна поща galina@areteyouth.org е 20.01.2016г.

Добрата воля

Arete Youth

„Бъди промяната която искаш да видиш в света!“ (Махатма Ганди)
Част 2 – Продължението

Мястото е домът за стари хора в гр. Гоце Делчев. Поводът – Коледа. А това е Назми, доброволец към Младежка фондация „Арете“. Той е на 17 години и учи готварство.  Мотивиран от своите съмишленици от последното ни обучение за доброволци, той е тръгнал към дома за възрастни, с мисълта да зарадва обитателите му като им сготви и им покаже вниманието си, грижите и човечността. Менюто му включва различни баници, кексове, питки и други вкусни неща, но тайната съставка беше „добра воля“.

Той споделя: „…Цялата инициатива беше много добра и ми достави огромно удоволствие! Да видя усмивки, да усетя топли чувства... това ми изпълни деня с позитивизъм! Прекарах целия си ден там, неусетно изминаха тези часове…беше уникално!“ Какво е доброволчеството за теб? – питаме ние. – „ За мен да си доброволец е да помагаш с каквото можеш без да очакваш изгода, а дейността да ти доставя удоволствие.“

-----

„Добрата воля“ ни води и в монтанското село Вирове, при семейство, в което баща отглежда сам своите 11 деца. Историята на това семейство е показвана в новинарски емисии, а наши доброволци от региона се самоорганизират – проверяват и действат. Инициативата поема Теодор (Тео). Към него се присъединяват и други доброволци на „Арете“. Водени от доброта, благородство и съпричастност те са там – при децата. Играят с тях. Носят им лакомства, дрехи и средства – каквото са събрали. Тео споделя: „Моята цел бе да зарадвам едни дечица,  които са в нужда.  Никога не съм искал да се правя на велик. Правя тези неща, защото така искам и така ги чувствам.“

Това са едни малки, но истински истории за „добрата воля“. Ние ще продължаваме да ви ги показваме, защото вярваме в доброволчеството като ценност и необходимост за едно по-добро гражданско общество.

Честита нова 2016 година! Желаем ви мир и добра воля!

Среща на доброволческата мрежа

Arete Youth

„Бъди промяната която искаш да видиш в света!“ (Махатма Ганди)

Повече от 35 „Добротворци“, доброволци към Mладежка фондация „Арете“  от цялата страна се събраха между 18- 20 декември в София, за да споделят идеи за промяна в своите общности. 

Лили Еленкова, председател на Национален Младежки Форум за периода 2012 – 2014, ECVET експерт към ЦРЧР, треньор и доброволец по душа помогна на участниците сами да изградят и развият своето индивидуално и групово разбиране за „доброволчеството”,  ползата за личността и  обществото и какво прави един доброволец  „доброволец“. 

В рамките на обучението младежите планираха свои доброволчески дейности за 2016 година, които ще осъществяват заедно със свои връстници по места и ще търсят по-широка подкрепа от общественици и институции. Доброволците на „Арете“ си тръгнаха с разбирането, че когато знаеш каква е нуждата на местната общност (какво е предизвикателството), знаеш какво искаш да направиш и можеш да определиш необходимите ресурси, можеш да осъществиш идеята си. Затова през 2016г. Младежка фондация „Арете“ ще подкрепи реализацията на шест идеи на доброволческите си групи от цяла България.

Обучението постави началото на много добри идеи и връзки, както е видно и от снимките.  Очаровани сме от ентусиазма, с който младежите работиха по време на обучението. Това е сигурна заявка, че те са промяната, която искаме да видим!

Пожелаваме успех на всички наши доброволци в бъдещите им инициативи!

Коледно парти на “Арете”

Arete Youth

Скъпи приятели,

Наближава краят на още една добра година за Младежка фондация  „Арете”, през която се трудихме заедно и постигнахме много. Идва време за празненства, идва време за традиционното Коледно парти на "Арете"!

На 22-ри декември 2015 г. (вторник) от 15:00 часа Младежка фондация „Арете“ отваря широко вратите на своя нов офис за приятели, съмишленици и партньори. Нека заедно да изпратим 2015г. и да си пожелаем здраве и успехи през новата година.   

Очакваме Ви с нетърпение!

Младежка фондация „Арете“ кани доброволците на младежката мрежа на обучение

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ организира обучение за планиране и организиране на дейности от доброволци на 18-20 декември 2015г. в хотел „София Плаза“, гр.София. На обучението младежите ще имат възможността да научат как да анализират, планират и изпълняват свои дейности. Доброволците ще бъдат обучени как се пишат малки проектни предложения от професионален обучител.

Могат да кандидатстват всички доброволци към Младежка мрежа на МФ „Арете“, които имат желанието да научат нещо ново и полезно, което ще използват в своята мисия „доброволец“. Участниците трябва да имат желание да участват в планиране и реализиране на дейности и инициативи на местно ниво.

Как да кандидатствате за обучението?

Моля изпратете попълнения формуляр не по-късно от 04.12.2015г. Формуляри, попълнени с латински букви, няма да бъдат разгледани. Електронният формуляр попълнете ТУК като одобрените участници ще получат потвърждение по имейл.

На участниците в обучението ще бъдат покрити разходите за път, настаняване, храна и обучителни материали. Разходите за път ще бъдат възстановени само срещу предоставен билет за пътуване с автобус или влак.

За въпроси и допълнителна информация:
Галина Исаева
Програмен ръководите на програма „Заедно Напред“
e-mail:galina@areteyouth.org
GSM: +359878744463

Нов адрес

Arete Youth

Уважаеми младежи и колеги,

Имаме удоволствието да ви информираме, че от 16.11.2015г., Младежка фондация "Арете" - България премести своя офис на нов адрес. Новият ни адрес е бул. "Княгиня Мария Луиза" № 77, ет.2 (карта). Очакваме с нетърпение да се видим и да продължим да работим заедно.

Телефоните ни се запазват същите, като временно няма да може да се свързвате с нас на стационарния ни телефон: 02/ 980 90 21. При нужда се обаждайте на техническия ни сътрудник Ива Цонева на тел. 0878744456.

С уважение,

Екипът на МФ "Арете"

Признание за добрата работа

Arete Youth

Снежина Славева, ръководител на Програма „Образователен и информационен център“ , е сред номинираните в класацията на сп. Форбс „30 под 30” 

Селекцията на сп. Форбс „30 под 30” се прави от редакционния екип и независимо жури от изявени експерти от различни сфери.

Класацията „30 под 30” представлява списък на 30 талантливи млади българи под 30 години с най-голям потенциал за развитие и перспектива да се превърнат в зрелите лидери, които ще променят България. Сред тях са предприемачи, представители на образованието, на изобретенията и науката, на разработването на он-лайн игри и приложения, спорта, културата и медиите.

-----------

Everyone here at Arete Youth Foundation is so proud to announce that our own Snezhina Slavena has been named one of Forbes Bulgaria magazine's 30 Under 30, spotlighting the top young professionals throughout Bulgaria.

Here is a full translation of the Forbes Bulgaria article: Snezhina Slaveva, Arete Youth Foundation – 26 y/o

“Areté” (from the Greek) means “Being the best you can be,”  which best describes Snezhina`s current occupation/job. Arete Youth Foundation supports Roma youth who have the desire to complete secondary education, to become students or receive career orientation.  Snezhina is a program manager of the Educational and Information Hub at Arete. She mostly works with prospective university students, and each year supports about 100 youth from a vulnerable environments who continue their education in universities in Bulgaria. Snezhina`s motivation comes from the fact that she herself has faced all the same problems - which did not stop her from graduating in Industrial Management at the Technical University in Sofia. She says that helping the future generation achieve a better education is her way to "give back to the community."

Обучение “М.Е.Н.Т.О.Р.И”  - интеркултурна връзка между поколенията

Arete Youth

Според авторът Боб Проктър: “Менторът е човекът, който открива повече талант и потенциал в теб, отколкото ти самия виждаш в себе си!” Именно за това ние се постарахме да подготвим хората, които виждат качествата на нашите младежи по- ясно от самите тях и да им предоставим нови модели за комуникация.

На 24-25 октомври в хотел “Хемус” София, младежка фондация „Арете“ - България проведе пресконференция и три паралелни обучения на наставници за работа с младежи по проект: „М.Е.Н.Т.О.Р.И.- Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“ финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г./ www.ngogrants.bg

Програма “Връстници помагат връстници”

Виктор Балабанов, организационен психолог и сертифициран бизнес треньор, създател на инициативата I can be ... насочена към развитието на социални умения у младите хора беше приготвил не една изненада за участниците – студенти приели доброволно да подкрепят чрез менторство свои връстници в средното образование. Негова запазена марка са интерактивните презентации, като този път фокусът бе поставен върху менторския модел- “учене чрез опита”. Реално приложими модели на менторско поведение, през призмата на изкуството бяха показани в конферентната зала, която се превърна в своеобразен актьорски кръжок. Гост лектор бе актьорът от Народния театър и създател на „Училище за таланти“, Дани Ангелов, които сподели лични преживявания с младежите и предаде своя опит на участниците. Акцентирайки върху факта, че именно когато сме отворени към събеседника си и споделяме лични преживявания и емоции, той се чувства сигурен и готов да ни се довери. Силната мотивация и неугасващия стремеж към развитие у ментор и менториран са пътя към постигането на успех в менторските взаимоотношения. Младежите откроиха една основна линия на менторския процес - “Трябва да имаш фокус, който води към ясна цел”!

Програма “Академично менторство”

Доц. д-р Янка Тоцева предложи един подробен и задълбочен анализ на академичното менторство. В началото на обучението бе поставен въпроса за изграждането и поддържането на мрежа между академичните ментори, които да продължат да споделят опит и след приключване на обучението. Подобни контакти биха били от голяма полза както за ментора, така и за менторирания студент. Университетските преподаватели споделиха своите виждания за съвременното менторство, в чиято основа са изграждането на конструктивни и доверителни отношения с младежите, целеполагането, и даването на обратна връзка. Интерес предизвика определянето на параметрите на менторския процес и взаимните очаквания, тъй като това са едни от най- големите предизвикателства в тази сложна връзка, където очакванията са големи, а целите високи. Доц. Тоцева показа реално приложими техники, като изготвянето на студентско портфолио, чрез което се стимулират уменията за самооценка, личностно планиране и поемане на отговорност за постигане на целите.

Програма “Кариерно менторство”

Капка Стойкова, коуч и обучител от Development Zone, акцентира върху умението на ментора да разкрие потенциала на менторираните младежи. Определянето на стремежите, притесненията и предизвикателствата пред ментора и менторирания в един по-ранен етап от менторските взаимоотношения, предполага осъзнатост и последователност в изпълнението на задачите и постигането на целите. Сложният процес, в които студентът се превръща в професионалист, би могъл да бъде улеснен от ментора, чрез изграждането на стабилна връзка на доверие. Капка Стойкова показа на участниците  реални методи, чрез които успешно да достигнат до младежите. Съвместното изграждане на индивидуален план, по който младежът да върви и постигането на целите в него са от огромно значение за стимула и успеха.

Менторството е концепция базирана на доверието. Екипът на МФ “Арете” имаше удоволствието да събере на едно място ментори от цялата страна, като по този начин да изгради една неформална мрежа от контакти. Често проблемите, които срещат в работата си са сходни, а  решенията, които изглеждат твърде трудни могат да бъдат заимствани от идея на колега преминал на по- ранен етап през подобен случай. Опитахме се да запознаем нашите гости с нови модели и техники за менторство, както и да вдъхновим участниците да продължават да търсят алтернативи. Защото както Уинстън Чърчил е казал “Изкарваме си хляба с това, което можем да правим, но живеем живота си, чрез това което даваме”.

Снимки от обучението можете да видите ТУК.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Младежка фондация „Арете“- България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

КУРСОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" обявява конкурс за участие в курсове за подготовка за зрелостни изпити (матура)

Курсовете ще бъдат организирани в различни населени места, така че да покрият цялата територия на страната. Те ще предоставят подготовка за успешно явяване на зрелостен изпит (матура) за завършване на средното образование. Всеки ученик ще има възможност да посети индивидуални или групови курсове за подготовка за зрелостен изпит в зависимост от предмета, по който ще се яви на изпит.

Младежка фондация „Арете” ще възлага подготовката за зрелостни изпити на преподаватели и специалисти с доказан опит. Предвижда се преподавателите да са от същите населени места, от които са учениците, за да може подготовката да е продължителен и ползотворен процес.

Курсовете се организират в рамките на проект проект „М.Е.Н.Т.О.Р.И.- Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“ с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Условия за участие:

1. Кандидатите следва да бъдат младежи, които завършват средното си образование през учебната 2015-2016 година
2. Открито да заявяват ромския си произход
3. Да имат среден успех от предишните години в гимназиалния етап на средното си образование най-малко 4,00
4.  Следва да са мотивирани да продължат образованието си.

Необходими документи за участие: 
1. Попълнен и подписан ФОРМУЛЯР
2. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки за предходната учебна година);

Документите да бъдат изпратени до 30 септември  2015 г. на e-mail: info@areteyouth.org

Удължен срок за кандидатстване за позиция

Arete Youth

Удължен срок за кандидатстване за свободна позиция: Програмен ръководител на програма „Заедно Напред“ към Младежка Фондация „Арете“ (МФАБ)

Младежка фондация „Арете“ е организация, подкрепяща младежи с висок потенциал ограничени от социални и икономически фактори. Нашата мисия е да изградим устойчиви социални връзки, давайки стимул и подкрепа на младежите, за да преследват целите си, чрез образование. Менторството и запазването на културната идентичност са основни инструменти за постигане на целите ни. Aretè (от гръцки) означава да бъдеш най- добрият, осъществявайки своя потенциал. Целим създаването на ромска общност изградена от ангажирани граждани, показващи позитивни модели, както и финансова и образователна подкрепа.

Краен срок: 28.09.2015
Работно време: от 9 до 17 часа/ 40 часа седмично
Местоположение: София, България

Основни задължения:
Под непосредственото ръководство на Директора за България, Програмният ръководител на програма „Заедно напред” на Младежка фондация „Арете”–България  (МФАБ) участва в изпълнението на амбициозната мисия за подпомагане и израстване на млади лидери в ромската общност.

Основни функции на заемащия длъжността:

• Планира, координира и подпомага оценката на всички етапи на проекта „Заедно напред”, включително интерпретирането и спазването на критериите, предписанията, политиките и процедурите, и преглежда измененията и допълненията към възложените проекти. Обосновава планове, действия и препоръки, предоставя и набира информация относно планирането, докладите за напредъка по финансираните дейности и изпълнение на дейностите.
• Цялостно планиране и изпълнение на програмата „Заедно напред”, съгласно одобреният и финансиран от Тръст за Социална Алтернатива . Осигурява придържането на програмата към обхвата на нейния първоначален замисъл и бюджет; предлага и подготвя изменения за одобрението им от ръководството.
• Разработва процедура за документиране и отразяване на субективни и обективни програмни резултати. Данните ще бъдат анализирани, за да подпомагат екипа при вземане на решения във връзка със стратегическо планиране, и ще се оповестяват на дарителите чрез нашия блог, годишните доклади и социалните медии.
• Работи в тясно сътрудничество с ръководството за изготвянето на стратегически програмен план на организацията за следващите 3- 5 години.
• Създава за младежите възможности да бъдат активни членове на своята общност чрез изграждането, утвърждаването и функционирането на младежка доброволческа мрежа към МФАБ.
• Образова и развива активни, добросъвестни и ангажирани граждани чрез дейности за тийм-билдинг и развиване на лидерски умения у български и ромски лидери.
• Създава устойчива мрежа от младежки лидери, която да се поддържа след приключването на лагерите за развитие на лидерски умения „Заедно напред” чрез използване на социални мрежи. Администрира малки грантове за малки проекти в полза на местната общност планирани за в бъдеще.
• Изпълнява всички дейности на програмата „Заедно напред” в съответствие с одобреното финансиране на проекта и утвърдения план за дейности, включително, но не само: отговорност и провеждане на кампании за популяризиране на лагери за изграждане на лидерски умения; проектиране и изпълнение на обучителни и оценителни дейности касаещи минали и бъдещи лагери „Заедно напред”; ръководство на процеса на кандидатстване за участие в лагерите; приемане на заявления, подбор и обучение на лидери в лагери; разработване и изпълнение на новаторски и функционален дневен ред за лагерите за изграждане на лидерски умения; документиране и отчитане на резултатите пред всички заинтересовани страни; поддържане на база данни за всички младежи, участващи в програмата „Заедно напред”; програмна и финансова отчетност съгласно изискванията.НЕОБХОДИМА КВАЛИФИКАЦИЯ:

Образование:
Кандидатът трябва да притежава университетска степен в близка област.

Предишен професионален опит:

• Три до пет години опит в разработване и управление на проекти в България;
• Утвърдени постижения и опит в областта на образователната и професионална подкрепа за ромски младежи в региона;
• Доказани умения за създаване и използване на мрежа от контакти и работа в партньорство с органите на местното управление и образователни институции, с частния сектор и други неправителствени организации.
• Умения за управление на данни.

Езикова компетентност:

• Да използва свободно български език, писмено и говоримо;
• Необходимо е добро владеене на английски език, за да може да изготвя доклади и документи на български и английски, които да изискват минимална редакция;
• Владеене на ромски език е предимство.
Знания, умения и отношение:
• Комуникационните умения са от съществено значение. Ефективното общуване и положителното отношение са ключови за успешно изпълнение на посочените задължения;
• Да допринася за създаването на организационна култура, която цени високи постижения във всички аспекти на работата на МФ "Арете" в България и да въплъщава ценностите на МФ "Арете" във всички дейности;
• Да притежава и демонстрира уравновесен характер, лична организираност и умения за ефективно разпределяне на времето;
• Да притежава утвърдена способност за вземане на решения, самостоятелна преценка и професионализъм при изпълнение на задълженията;
• Да има компютърна грамотност и да владее различни софтуерни приложения, включително Microsoft Word, EXCEL и други видове софтуер, свързан със задълженията на тази позиция;
• Да се явява на работа в представителен вид и да има необходимите обноски в отношенията си с обществеността;
• Да поддържа безопасна и безвредна работна среда.

Моля, при проявен изтерес изпратете автобиография и мотивационно писмо до 28.09.2015г. на адрес  info@areteyouth.org . Ако имате въпроси не се притеснявайте да се свържете с нас: +359 2 980 90 21 и
+359 878 744 462

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VACANCY ANNOUNCEMENT: Program Manager of the "Zaedno Napred" program of the Arete Youth Foundation in Bulgaria (AYF-Bulgaria)

Areté Youth Foundation is an organization supporting high-potential youth who are limited by social and economic barriers. Areté (from the Greek) means being the best you can be; reaching your highest human potential. Our Mission is to build sustainable social networks that encourage educational pursuits, instill a culture of giving back and promote mentorship. We envision a Roma community of engaged citizens and positive role models who support each other to achieve educational, financial, and personal success.

Application deadline: 16th  September 2015, COB.

Work Hours: full time, 40 hours a week.
Location: Sofia, Bulgaria
Basic Function of Position: Under the direct supervision of the Country Director, the Program Manager of the "Zaedno Napred" program, will help in the implementation of an ambitious agenda to support and grow young leaders in the Roma community.

MAJOR DUTIES AND RESPONSIBILITITES
- Take responsibility for the overall planning and implementation of the "Zaedno napred" program;
- Manage all Zaedno Napred Leadership Camp activities, according to the project grant and project plan, including but not limited to: lead and implement leadership  camp promotional campaigns; design and implement training and evaluation activities for the past and future Zaedno Napred camp participants; manage the overall application and selection process;  design innovative and functional leadership camp agenda; support and facilitate the implementation of camps;
- Elaborate a comprehensive and exhaustive database of all youth involved in Zaedno Napred program;
- Provide networking opportunities for Zaedno Napred alumni to further develop their educational goals and personal development through the Zaedno Napred Facebook Group and AYF`s social networks;
- Further develop and sustain the Areté Youth Volunteer Network (AYVN) of youth leaders who will engage in service learning and community work; 
- Maintain partnerships with municipalities, business leaders, educational institutions, local NGOs and Roma organizations to ensure the effective functioning of the the "Zaedno Napred"program;
- Draft progress reports and help Country Director set indicators and feedback mechanisms to measure and review program progress;
- Create a plan to evaluate the needs of the program and adjust future programming to meet those needs within the grant framework;
- Help the Country Director seek new sources of revenue for the project.

REQUIRED QUALIFICATIONS:

Education:
- Must possess a University degree in a related field.

Prior Work Experience/ Competency:
- Three to five years of experience in project design and management in Bulgaria.
- Demonstrated achievements and experience in the field of educational support for young Roma.
- Proven networking and partnering skills with local government and educational institutions and other non-government organizations.
- Data management skills.
- Experience working in a multicultural environment is a plus.
- Experience working with economically disadvantaged communities, especially Roma, will be considered as a plus.
- Data management skills

Language Proficiency:
- Must be fluent in both spoken and written Bulgarian and English.
- Good knowledge of Romani language is an advantage.

Knowledge, Skills, and Attitudes:
- Communication skills are essential. Effective communication and a positive attitude are vital to effectively perform stated duties.
- Must foster a culture of excellence in all aspects of AYF’s work in Bulgaria, and inculcate AYF’s values into all activities. - Must possess and demonstrate high quality composition, personal organization and time management skills.
- Must have demonstrated ability to exercise judgment, discretion and professionalism in dealing with duties.
-  Must be computer literate and proficient with various software applications including Microsoft Word, EXCEL, and other software relevant to the duties of this position.

Please submit your Cover letter and a CV by September 28th , 2015 at info@areteyouth.org

If you have any questions, please don't hesitate to contact us on: +359 2 980 90 21 or +359 878 744 462

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР „ЗАЕДНО НАПРЕД “ 2015 за ученици от ромски произход от 16 до 21 години

Arete Youth

МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ „АРЕТЕ“- България проведе ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР „ЗАЕДНО НАПРЕД “ 2015 за ученици от ромски произход на възраст от 16 до 21 години.

Лагерът се осъществява в рамките на програма  „Заедно Напред“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите" към Младежка фондация „Арете”, финансиран от Фондация "Тръст за социална алтернатива" и се проведе от 5 до 12 август в хотел „Орбита Палас“ гр. Плевен, местността Кайлъка.

Взеха участие 28 младежи от цялата страна: София, Монтана, Плевен, Кюстендил, Сандански, Гоце Делчев, Русе, Средец, Созопол, Трън, Радомир, с. Вълчедръм, с. Дреновец, с. Бойчиновци и с. Златина, обучаващи се в средни и професионални гимназии, както и във ВУЗ .

В рамките на седемдневния си престой, ученици и студенти се запознаваха с образователните възможности, най-предпочитаните специалности и университети в страната и чужбина, работиха в малки групи, чрез интерактивни игри за придобиване на комуникативни умения и работа в екип, запознаха се с пътищата за преодоляване на стериотипите и предрасъдъците, опознаване и приемане на различните култури, и запознаване с положителните примери на ромската общност.

Лектори на националния лагер бяха д-р Йосиф Нунев, който се погрижи за това, участниците да се запознаят с ромската история, култура и традиции, Даниела Адамова разказа на младежите за комуникацията и видовете комуникация, Владимир Петков, който работи с тях за преодоляване на стереотипи и предрасъдъци, Теодора Каменова – лайф коуч и работилница за мечти, Снежина Славева – образование и образователни възможности, Васил Димитров – как се пише автобиография и мотивационно писмо, Радосвета Стаменкова – здравословен начин на живот,  Красимир Красимиров – лидерство и менторство и директорът на фондация „Арете“- г-жа Радостина Чапразова, която води сесията „Ролеви модели“ и разказа на участниците за значението на „добрия пример“ и „модел за подражание“ сред ромската общност.
За подобряване работата в малки групи, към екипът се присъединиха участниците от доброволческата младежка мрежа на МФ „АРЕТЕ", от които бяха избрани и поканени петима доброволци за лидери  – Теодор Евдокимов, Калина Миткова, Жулиета Зигфридова , Петя Трайкова и Боцелин Митков.

Избраните лидери на малки групи преминаха специализирано обучение за работа с участниците в лагерите „Заедно Напред“, изясняване на задълженията и отговорностите, както и необходимите знания и умения.

Екипът на МФ „ Арете “, благодари на всички участници, лектори и лидери за успешно преведените лагери „ЗАЕДНО НАПРЕД“ 2015.

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР „ЗАЕДНО НАПРЕД “ 2015 за ученици от ромски произход от 14 до 18 години

Arete Youth

МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ „АРЕТЕ“- България проведе ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ЛАГЕР „ЗАЕДНО НАПРЕД “ 2015 за ученици от ромски произход на възраст от 14 до 18 години.

Лагерът се осъществява в рамките на програма  „Заедно Напред“ по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите" към Младежка фондация „Арете”, финансиран от Фондация "Тръст за социална алтернатива" и се проведе от 16 до 23 юли в хотел „Орбита Палас“ гр. Плевен, местността Кайлъка.

Взеха участие 27 младежи от цялата страна, обучаващи се в средни училища и професионални гимназии от градовете  Монтана, Варна, Кюстендил, Гоце Делчев, Девня,  с.Никола Козлево, с. Расово, с. Долни цибър, с. Караджалово, Първомай, с. Аспарухово, с. Дреновец, с. Бързини, Хайредин .

В рамките на седемдневния си престой, учениците се запознаваха с образователните възможности, най-предпочитаните специалности и университети в страната и чужбина, работиха в малки групи, чрез интерактивни игри за придобиване на комуникативни умения и работа в екип, запознаха се с пътищата за преодоляване на стериотипите и предрасъдъците, опознаване и приемане на различните култури, и запознаване с положителните примери на ромската общност.

Лектори на националния лагер бяха д-р Йосиф Нунев, който се погрижи за това, участниците да се запознаят с ромската история, култура и традиции, Миглена Йорданова разказа на младежите за комуникацията и видове комуникация, Емил Методиев, който работи с тях за преодоляване на стереотипите и предрасъдъците, Теодора Каменова – лайф коуч и работилница за мечти, Снежина Славева – образованието и образователни възможности, Васил Димитров – как се пише автобиография и мотивационно писмо, Радосвета Стаменкова – здравословен начин на живот и Красимир Красимиров – лидерство и менторство.

За подобряване работата в малки групи, към екипът се присъединиха участниците от доброволческата младежка мрежа на МФ „АРЕТЕ", от които бяха избрани и поканени петима доброволци за лидери  – Стефан Юстиниянов, Аврам Шабанов, Ташко Кирилов, Антоан Величков, Елена Георгиева и Ангел Ангелов.

Избраните лидери на малки групи преминаха специализирано обучение за работа с участниците в лагерите „Заедно Напред“, изясняване на задълженията и отговорностите, както и необходимите знания и умения.

Покана за оферта за паралелни обучения за наставници

Arete Youth

Във връзка с изпълнение на проект „М.Е.Н.Т.О.Р.И. – Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“ съгласно Договор № 277/21.01.2015г. по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009  – 2014 г.

Младежка фондация „Арете“ в качеството си на Възложител на основание Заповед № 1/10. 08. 2015г. обявява покана за оферта за осигуряване на хотелско настаняване, храна и зали за провеждане на 3 броя паралелни двудневни обучения за наставници по програми: „Връстници помагат на връстници “, „Академично менторство“ и „Кариерно менторство “. При проявен интерес, моля изтеглете поканата и приложенията.

Място и срок за подаване на офертите: Младежка фондация „Арете“- България, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ №40, ет.4, ап.9 всеки работен ден от 10,00 до 14,00 часа в срок до 20.08.2015г.

РЕГИОНАЛЕН ЛАГЕР КЮСТЕНДИЛ

Arete Youth

Младежка фондация „АРЕТЕ“ с подкрепата на Сдружение „ЛАРГО“ проведе тридневен лагер  за ученици от ромски произход  на възраст от 14 до 16 години. Регионалният лагер за регион Кюстендил се провежда за втора поредна година, в рамките на програма „Заедно напред” по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите" към Младежка фондация „Арете”, финансиран от Фондация "Тръст за социална алтернатива".

Лагерът се  проведе от  19 до 21 юни в хижа „Енерго“ гр. Дупница, в който  взеха участие 17 младежи, обучаващите се в основни училища и професионални гимназии от градовете Кюстендил и Дупница. Регионалният лагер включваше обучение за запознаване с образователните възможности, интерактивни игри за придобиване на комуникативни умения и работа в екип, запознаване с пътищата за преодоляване на стериотипите и предрасъдъците, опознаване и приемане на различните култури, и запознаване с положителните примери на ромската общност.

Лектори на регионалния лагер бяха Боцелин Митков  и Стефан Юстиниянов, доброволци към младежката мрежа на МФ „АРЕТЕ“ - България.

Снимки от лагера можете да видите ТУК.

ПЪРВИЯТ ЗА РУСЕ РЕГИОНАЛЕН ЛАГЕР

Arete Youth

Младежка фондация „Арете” - България и регионалния координатор за Русе - Станислав Георгиев, организираха лагер за ученици от ромски произход на възраст от 14 до 18 години в рамките на 3 дни (от 19.06.2015г. до 21.06.2015г.) в село Божичен в Семеен хотел Клуб Валдес.

Първият за Русе регионален лагер се проведе в рамките на програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите" към Младежка фондация „Арете”, финансиран от Фондация "Тръст за социална алтернатива". Участници в лагера бяха  младежи от Русе, Сливо поле и Кошарна. Обучители на лагера бяха Георги Михов – социален работник и Татяна Кюранова – психолог.
Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие. Снимки можете да видите ТУК.

Целите на регионалния лагер са да мотивира младите роми да продължават образованието си във висши учебни заведения и да участват активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация. Сред целите са и изграждане на лидерски умения сред младите роми, запознаване на младежите с положителни примери и забавна и интерактивна работна среда.

Ден за блиц интервюта

Arete Youth

На 23 юни 2015 година в гр. София Младежка фондация "Арете" организира и проведе успешно първото от поредица кариерни събития - "Ден за блиц интервюта".

Бихме желали да благодарим на всички участващи фирми и младежи за невероятното представяне и позитивната обратна връзка за "едно наистина чудестно и добре организирано мероприятие". Надяваме се всеки да е извлякъл максималната полза и да продължим да работим заедно!

Снимки от събитието можете да видите ТУК.

ДЕН ЗА БЛИЦ ИНТЕРВЮТА ЗА РОМСКИ СТУДЕНТИ

Arete Youth

„РАЗКАЖЕТЕ МИ ЗА СЕБЕ СИ?“ – ДЕН ЗА БЛИЦ ИНТЕРВЮТА ЗА РОМСКИ СТУДЕНТИ

23 юни 2015 г., хотел „Хемус”, гр. София

Стажуването е част от задължителната учебна програма за студентите от много университети в България. И все пак - колко подготвени са студентите за процеса на търсене на стаж и работа?

Инициативата „Ден за блиц интервюта“ е насочена към студенти от ромски произход от София и страната с желанието да ги подготви за успешно намиране на първа работа по специалността. Интервюиращите консултанти от 8 компании с различна сфера на дейност: бързо-оборотни стоки, високи технологии, куриерски услуги, застраховане, образование и услуги за подбор и наемане на персонал ще се срещнат лице в лице с търсещите работа професионалисти.  Сред тях са: Coca-Cola Hellenic, Intersnack Bulgaria, Stemtech Bulgaria, HP Bulgaria, Rapido Express and Logistics, Eurohold JSC, фондация „Заедно в час“ и Manpower.
Въз основа на досегашния ни опит и заявения интерес за участие в  „Ден за блиц интервюта“ можем да идентифицираме няколко области, в които младежите имат нужда от подкрепа: липса на опит за представяне пред потенциален работодател, липса на знания за стъпките при подготовка за интервю, липса на подходяща мрежа от контакти.

Младежка фондация „Арете“ провежда  национални лагери за развитие на лидерски умения и кариерни инициативи от 2005 година.  Целта ни е с „Ден за блиц интервюта“ да подпомогнем ромски младежи, с достигната степен на висше образование, при започването им на първа работа по специалността“, разказва Радостина Чапразова, Директор за България. „В съществуващата вече четири години, неформална ромска професионална мрежа, участват повече от 700 висшисти, идеята ни е по-опитните и реализирани вече младежи да подадат ръка на младите“, допълва Мария Методиева от фондация  „Тръст за социална алтернатива“.

Добавената стойност за компаниите е подобрената комуникация между бизнеса и академията, с потенциал за бъдещи партньорства и обменените мнения между участниците, които са важни за постигането на диалогичност между поколенията. Участващите компании, разбира се, получават правото за първа работна оферта към младежите.

Младежка фондация "Арете" подпомага младежи с висок потенциал, които са ограничени от социални и икономически бариери в България и на Балканите. Ние допринасяме за развитието на ангажирано гражданско общество и изграждаме ролеви модели в ромската общност, които се подкрепят помежду си за постигане на образователни, професионални и лични успехи. Подкрепата за Младежка фондация "Арете" България е осигурена от Фондация "Тръст за социална алтернатива", нестопанска организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности. За повече информация: info@areteyouth.org; тел.:08787/744467; http://www.areteyouth.org; https://www.facebook.com/groups/romaproffnetwork/

Програмата „Равен шанс - достъп до средно образование“

Arete Youth

Младежка фондация „Арете“ - България съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2015-2016г.

Програма „Равен шанс - достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Условия за участие на учениците

1. Следва да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);
2. Следва да са мотивирани да продължат образованието си;
3. Учениците следва да са от социално слабо/ неравностойно семейство - т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 375 лева месечно;
4. Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира*.
5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация и другите участници в Програмата.

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.
*Наем за квартира се заплаща само, когато в населеното място, където ученикът посещава училище липсва общежитие. Подробните условия за наем се уточняват индивидуално с кандидатите.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на Младежка фондация „Арете“ - България или ТСА.

Срок за кандидатстване: 5 август, 2015г.

Необходими документи за кандидатстване

Необходимите документи, които кандидатите трябва да изпратят на електронна поща info@areteyouth.org или до офиса на Младежка фондация „Арете“ - България на адрес: гр. София 1000, бул. „Ал. Стамболийски“ 40, ет. 4, ап. 9, са:

1. Попълнен и подписан ФОРМУЛЯР.

2. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);

3. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2015-2016 година (при смяна на училището);

4. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;

5. Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:
  a. Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца (март, април и май) или:
  b. Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби за последните 3 месеца (март, април и май) или:
  c. Декларации, подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане към момента на кандидатстване);

6. Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител.

7. Попълнена и подписана декларация от родител/настойник за информирано съгласие по смисъла на  чл. 5, ал. 2, т. 4, „б” от Закона за защита на личните данни.

Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (желателно най-близката по местоположение). Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организация. При подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация.

Краен срок за подаване на документи: 5 август 2015г.

Важно за одобрените ученици

Одобрените ученици трябва да предоставят на Младежка фондация „Арете“ – България информация за връзка с превозвач (автобусна компания, автогара, ЖП-гара) до 31 август 2015г., както и списъци с учебници и учебни помагала, приети от техните училища до 15 септември 2015г.

Учениците не получават пари в брой. Младежка фондация „Арете“ - България поема ангажимент да предостави заявените със списъци учебници и учебни помагала и да осигури карти/билети за транспорт или да заплати наема за общежитие или квартира.

Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината.

От учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите бенефициенти на Програмата.

С кандидатурата и участието си в Програмата, ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ ПРОЕКТИ

Arete Youth

Младежка фондация "Арете" – България

О Б Я В Я В А

конкурс за финансиране на малки проекти в полза за местната общност по програма „Заедно Напред“

Срок  за кандидатстване: 15 юни 2015 г.

Кой може да кандидатства?

Участници от младежките ромски лагери „Заедно Напред“ 2014 и доброволци към Младежката мрежа на фондация „Арете“.

Какво цели програмата „Заедно Напред“?

Младежка фондация „Арете“ организира конкурс по програма „Заедно Напред“ за набиране на предложения за малки проекти. Основен приоритет на програма „Заедно Напред“ е организирането на младежки ромски лагери, които целят мотивирането на младите роми да продължат образованието си, да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното лично и кариерно развитие и да станат активни и ангажирани граждани. 

Целта на конкурса е повишаване капацитета на ромските младежи, чрез включването им в осъществяването на дейности и инициативи в полза на местната общност,  и стимулиране на личностната изява и реализация на придобитите умения и знания.  

Проектите приоритетно трябва да бъдат ориентирани към:
- полза на местната общност;
- подкрепа на образованието на ромската общност;
- насърчаване на младежката активност и доброволчеството;
- мотивация на ромските младежи;

Как се кандидатства за конкурса за малки грантове?

Попълва се ФОРМУЛЯР за кандидатстване и се изпраща на е mail: miglena@areteyouth.org

Ще бъдат избрани 4 проектни предложения. Проектите ще бъдат селектирани от комисия. Ще бъдат подкрепени  само проектни предложения, които ще се реализират от екипи, в които  са включени  участници от лагерите и настоящи доброволци на организацията. Одобрените проектни предложения ще получат финансова подкрепа и възможност за реализация по места със съдействието и помощта на екипа на организацията. 

Всички екипи, кандидатствали за конкурса за малки проекти, ще получат информация за резултатите най-късно до 19 юни 2015 г. 

За контакт и допълнителна информация: Миглена Йорданова - Програмен ръководител на Програма „Заедно Напред“; тел: 02/980 90 21, e mail: miglena@areteyouth.org

Конкурсът за малки проекти се организира в рамките на  програма "Заедно Напред" по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите"  финансиран от Фондация Тръст за социална алтернатива. Изявленията и мненията, изразени тук принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.
 

КОНКУРС ЗА ЛИДЕРИ НА МАЛКИ ГРУПИ ЗА ЛАГЕРИ “ЗАЕДНО НАПРЕД” 2015

Arete Youth

Мисията на Младежка фондация „Арете“ е да подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност. Фондацията организира инициативи, които събират и мобилизират младежи от цялата страна, подпомага изграждането на професионални и социални мрежи, оказва съдействие на младите хора за повишаване на тяхното образование, взаимното подпомагане и подкрепа за развитието на лидерските им умения и кариерното им развитие.

Младежките ромски лагери „Заедно Напред” са един от приоритетите на Младежка фондация „Арете“. Членовете на фондацията участват в проектирането и изпълнението на лагерите за развитие на лидерските умения „Заедно напред“ от лятото на 2000 година. През последните четири  години са участвали 313 младежи от ромски произход в лагерите.  

През месеците юли и август на 2015 година ще се проведат поредните два национални  лагера „Заедно Напред”.

Младежка фондация "Арете" - България набира младежи - лидери на малки групи за двата лагера, които ще проведат в Хотел „Орбита Палас“ гр. Плевен, местност „Кайлъка“, както следва:
- лагер от 16 до 23 юли за младежи от 16 - 18 г.
- лагер от  05 до 12 август за младежи  от 19 - 21 г.

По време на всеки лагер участват и младежки лидери на малки групи, които работят индивидуално в малка група с  няколко участници. Лидерите съдействат на екипа на фондацията по установените цели на лагерите.

Задълженията и отговорностите на лидера по време на лагерите са:
- Да работи индивидуално с участниците в поверената им група, както и с целия екип.
- Да мобилизира и насърчава участниците да се включват активно в сесиите по време на лагера.
- Да координира дейността на групата и да следи за навременното и качествено изпълнение на учебна&