За нас - Общ преглед

"Arete" (от гръцки): Бъди най-доброто, което можеш да бъдеш; достигни своя най-висок човешки потенциал.

Младежка фондация "Арете" е организация, подпомагаща младежи с висок потенциал, които са ограничени от социални и икономически бариери в България и на Балканите. Ние допринасяме за развитието на ангажирано гражданско общество и изграждаме ролеви модели в ромската общност, които се подкрепят помежду си за постигане на образователни, професионални и лични успехи.

Нашата мисия е насочена към изграждането на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания, повишават културата на отговорост към обществото и насърчават наставничеството.

Подкрепа

Подкрепата за Младежка фондация "Арете" България е осигурена от Фондация "Тръст за социална алтернатива" (ТСА), неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.

Наставничество

В сърцето на нашите социални мрежи е идеята за наставничество и подпомагане на другите, независимо дали те са във вашата местна общност или извън нея. Независимо дали ние продължаваме да градим върху нашата мрежа от 200 ромски младежи, които са участвали в нашите лидерски лагери или лидери, развиващи се в частния сектор, ние признаваме, че наставничеството играе много важна роля за постигането на лични и професионални успехи.

Образование

Ние вярваме, че постигането на висше образование е от ключово значение за увеличаване на участието в политическия живот на България за традиционно слабо представените групи като жените и малцинствата. За тази цел  програмите на лагерите, които провеждаме, включват два основни компонента, които се фокусират върху важността на получаване на висше образование, както и стъпките, необходими за постигането на тази цел. Ние също така създадохме образователен център, който ще развива отношенията с други организации и образователни институции, за да свърже младежите със стипендии, дарения и образователни институции, стремящи се  да разнообразят своята база студенти.

Професионално развитие

След като завършат колеж, много студенти влизат в частния или държавния сектор, но в същото време възможностите за професионално и кариерно развитие са много ограничени  В момента ние се концентрираме върху инициативи, които осигуряват на ромите професионалисти възможности да развият мрежи, да придобият нови умения и да намерят нови възможности за работа. Нашата цел е да работим в тясно сътрудничество с частния сектор за насърчаване на многообразието на работното място.

Блогът на нашата общност

  • Zaedno Napred
  • Forward Together

Абонирайте се за наша информация

Подкрепа младежта Arete днес.

Следвайте нас: